Terraria Wiki
Advertisement
Information.svg Ta strona używana jest wyłącznie w celu sformatowania Broń miotana.


Ta strona jest używana do formatowania niektórych danych w znormalizowany sposób na stronie bazowej, Broń miotana.

Parametr Opis
1 Nazwa broni.
2 Źródło pochodzenia broni. Jeśli nie zostanie podany lub zostanie pozostawiony pusty, zostanie wyświetlony schemat rzemieślniczy tej broni. Każde wystąpienie ciągu @@@@ zostanie również zastąpione przez schemat rzemieślniczy. Te dane zostaną również zapisane w tabeli cargo w celu wyświetlenia na stronach podtypów broni, takich jak Bumerangi lub Włócznie.
3 Dodatkowy opis.
ref Nazwa znacznika <ref>, która zostanie dołączona do nazwy broni. Definiuje zawartość znacznika w <ref name="<name>"> <ref text> </ref>, natomiast refs w parametrze {{reflist}}.
craftinglb Ustawiony na y, wyświetli podział wiersza po "Wytwarzane:" w kolumnie "Źródło". Zostanie to zrobione automatycznie, jeśli schemat zawiera wiele wariantów.
statweapon Użycie tego parametru, zdefiniuje podstawową broń dla grup broni, takich jak Miecze świetne. Ta broń będzie używana jako podstawa dla kolumn obrażeń i rzemiosła.
Advertisement