Terraria Wiki
Advertisement
Stub.png This article is a stub. You can help the Terraria Wiki by expanding it.

\(\(Category:\{\{#or:\{\{l10n\!item_infobox\!typecate:\{\{lc:@@@@\}\}\}\}\!\{\{tr\!\{\{ucfirst:@@@@\}\}\_items\!link\ey\}\}\}\}\)\)

Dusza przerażenia
  • Dusza przerażenia widziany w ekwipunkustary obrazek przedmiotu Dusza przerażenia
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Statystyki
Typ
\l!--\n --\g\{\{#vardefine:_typepage\!\{\{#or:\{\{l10n\!item_infobox\!typepage:@@@@\}\}\!\{\{tr\!\{\{ucfirst:@@@@\}\}\!link\ey\}\}\}\}\}\}\l!--\_\n --\g\{\{#vardefine:_typetext\!\{\{#or:\{\{l10n\!item_infobox\!type:@@@@\}\}\!\{\{tr\!\{\{ucfirst:@@@@\}\}\}\}\}\}\}\}\l!--\_\n --\g\{\{nowrap\!class\etag\!\{\{ifexists\!\{\{#var:_typepage\}\}\!\(\(\{\{#var:_typepage\}\}\!\{\{#var:_typetext\}\}\)\)\!\{\{#var:_typetext\}\}\}\}\}\}\l!--\n --\g
Tooltip'The essence of pure terror'
Rzadkość5
Sprzedaj80
  • Wewnętrzne ID przedmiotu: 547


Soul Of Fright (Dusza Strachu) jest przedmiotem z trybu Hardmode, który jest upuszczany przez Skeletron Prime. Boss upuszcza 20-40 dusz. Przedmiot wykorzystywany jest do stworzenia Pickaxe Axe, Draxa, kluczy oraz do innych przedmiotów jak Miotacz Ognia.

Stworzenie wszystkich przedmiotów wymaga 67 dusz (127 w wersjach konsolowych). Wymaga to pokonania 2-4 Skeletron Prime'ów (4-7 w wersjach konsolowych).

Crafting[]

Used in[]

Wynik SkładnikiCrafting Station
Flamethrower.png Flamethrower Iron Bar.png Iron Bar (20) Orichalcum Anvil.png Orichalcum Anvil /
Mythril Anvil.png Mythril Anvil
Soul of Fright.png Soul of Fright (20)
Illegal Gun Parts.png Illegal Gun Parts
Neptune's Shell.png Neptune's Shell Soul of Fright.png Soul of Fright (20)
Coral.png Coral (15)
Goldfish.png Goldfish (15)
Shark Fin.png Shark Fin (5)
Soul of Light.png Soul of Light (5)
Soul of Night.png Soul of Night (5)
Naughty Present.png Naughty Present Silk.png Silk (20)
Ectoplasm.png Ectoplasm (5)
Soul of Fright.png Soul of Fright (5)
Drax.png Drax Hallowed Bar.png Hallowed Bar (18)
Soul of Fright.png Soul of Fright (1)
Soul of Might.png Soul of Might (1)
Soul of Sight.png Soul of Sight (1)
Pickaxe Axe.png Pickaxe Axe Hallowed Bar.png Hallowed Bar (18)
Soul of Fright.png Soul of Fright (1)
Soul of Might.png Soul of Might (1)
Soul of Sight.png Soul of Sight (1)
Jungle Key.png Jungle Key Jungle Key Mold.png Jungle Key Mold By Hand
Temple Key.png Temple Key
Soul of Fright.png Soul of Fright (5)
Soul of Might.png Soul of Might (5)
Soul of Sight.png Soul of Sight (5)
Corruption Key.png Corruption Key Corruption Key Mold.png Corruption Key Mold
Temple Key.png Temple Key
Soul of Fright.png Soul of Fright (5)
Soul of Might.png Soul of Might (5)
Soul of Sight.png Soul of Sight (5)
Crimson Key.png Crimson Key Crimson Key Mold.png Crimson Key Mold
Temple Key.png Temple Key
Soul of Fright.png Soul of Fright (5)
Soul of Might.png Soul of Might (5)
Soul of Sight.png Soul of Sight (5)
Hallowed Key.png Hallowed Key Hallowed Key Mold.png Hallowed Key Mold
Temple Key.png Temple Key
Soul of Fright.png Soul of Fright (5)
Soul of Might.png Soul of Might (5)
Soul of Sight.png Soul of Sight (5)
Frozen Key.png Frozen Key Frozen Key Mold.png Frozen Key Mold
Temple Key.png Temple Key
Soul of Fright.png Soul of Fright (5)
Soul of Might.png Soul of Might (5)
Soul of Sight.png Soul of Sight (5)

Wersje konsolowe[]

Wynik SkładnikiCrafting Station
Spectral Armor.png Spectral Armor Hallowed Plate Mail.png Hallowed Plate Mail Orichalcum Anvil.png Orichalcum Anvil /
Mythril Anvil.png Mythril Anvil
Cobalt Breastplate.png Cobalt Breastplate
Mythril Chainmail.png Mythril Chainmail
Adamantite Breastplate.png Adamantite Breastplate
Soul of Fright.png Soul of Fright (20)
Soul of Blight.png Soul of Blight (20)
Spectral Subligar.png Spectral Subligar Hallowed Greaves.png Hallowed Greaves
Cobalt Leggings.png Cobalt Leggings
Mythril Greaves.png Mythril Greaves
Adamantite Leggings.png Adamantite Leggings
Soul of Fright.png Soul of Fright (20)
Soul of Blight.png Soul of Blight (20)
Spectral Headgear.png Spectral Headgear Hallowed Headgear.png Hallowed Headgear
Cobalt Hat.png Cobalt Hat
Mythril Hood.png Mythril Hood
Adamantite Headgear.png Adamantite Headgear
Soul of Fright.png Soul of Fright (20)
Soul of Blight.png Soul of Blight (20)

Uwagi[]

  • Dusze upuszczane przez bossów są dobrym źródłem handlu. Sprzedając cały stack dusz, można zarobić 7, 99, 20. Jest to bardzo efektywny sposób na sprzedawanie zbędnych dusz.

Historia[]

  • 1.2.3: Zmiejszono wartość przedmiotu z 2 do 80.
  • 1.2.1: Służy również jako składnik do tworzenia kluczy.
  • 1.2: Zmieniono limit stackowania z 250 na 999.
  • 1.1: Wprowadzono.
Advertisement