FANDOM


Kilof - Najczęściej używane narzędzie w grze, służy do wydobywania wszystkich surowców, między innymi ziemi, kamienia, rud i niektórych bloków.

Lista kilofów

Copper Pickaxe Copper Pickaxe Tin Pickaxe Tin Pickaxe Cactus Pickaxe Cactus Pickaxe
Iron Pickaxe Iron Pickaxe Lead Pickaxe Lead Pickaxe Silver Pickaxe Silver Pickaxe
Tungsten Pickaxe Tungsten Pickaxe Bone Pickaxe Bone Pickaxe Gold Pickaxe Gold Pickaxe
Candy Cane Pickaxe Candy Cane Pickaxe Platinum Pickaxe Platinum Pickaxe Nightmare Pickaxe Nightmare Pickaxe
Deathbringer Pickaxe Deathbringer Pickaxe Reaver Shark Reaver Shark Molten Pickaxe Molten Pickaxe
Cobalt Pickaxe Cobalt Pickaxe Mythril Pickaxe Mythril Pickaxe Palladium Pickaxe Palladium Pickaxe
Orichalcum Pickaxe Orichalcum Pickaxe Adamantite Pickaxe Adamantite Pickaxe Titanium Pickaxe Titanium Pickaxe
Pickaxe Axe Pickaxe Axe Chlorophyte Pickaxe Chlorophyte Pickaxe Spectre Pickaxe Spectre Pickaxe
Picksaw Picksaw Solar Flare Pickaxe Solar Flare Pickaxe Pc-only Vortex Pickaxe Vortex Pickaxe Pc-only
Nebula Pickaxe Nebula Pickaxe Pc-only Stardust Pickaxe Stardust Pickaxe Pc-only

Tabela

Nazwa kilofu Moc Obrażenia Odrzut Jakość Sprzedaż ID
Copper Pickaxe Copper Pickaxe 35% 4 2 Rarity color 0 1 Silver Coin 3509
Tin Pickaxe Tin Pickaxe 35% 5 0 Rarity color 0 1 Silver Coin50 Copper Coin 3503
Cactus Pickaxe Cactus Pickaxe 35% 5 2 Rarity color 0 4 Silver Coin 882
Iron Pickaxe Iron Pickaxe 40% 5 2 Rarity color 0 4 Silver Coin 1
Lead Pickaxe Lead Pickaxe 43% 6 0 Rarity color 0 6 Silver Coin 3497
Silver Pickaxe Silver Pickaxe 45% 6 2 Rarity color 0 10 Silver Coin 3515
Tungsten Pickaxe Tungsten Pickaxe 50% 6 0 Rarity color 0 15 Silver Coin 3491
Bone Pickaxe Bone Pickaxe 50% 8 3 Rarity color 1 30 Silver CoinPc-only /

36 Silver CoinPhone-onlyConsole-only

1320
Gold Pickaxe Gold Pickaxe 55% 6 2 Rarity color 0 20 Silver Coin 3521
Candy Cane Pickaxe Candy Cane Pickaxe 55% 7 2.5 Rarity color 0 20 Silver Coin 1917
Platinum Pickaxe Platinum Pickaxe 59% 7 0 Rarity color 0 30 Silver Coin 3485
Nightmare Pickaxe Nightmare Pickaxe 65% 9 3 Rarity color 1 36 Silver Coin 103
Deathbringer Pickaxe Deathbringer Pickaxe 70% 12 3.5 Rarity color 1 36 Silver Coin 798
Reaver Shark Reaver Shark 100% 16 3 Rarity color 3 1 Gold Coin50 Silver Coin 2341
Molten Pickaxe Molten Pickaxe 100% 12 2 Rarity color 3 54 Silver Coin 122
Cobalt Pickaxe Cobalt Pickaxe 110% 10 5 Rarity color 4 1 Gold Coin8 Silver Coin 776
Mythril Pickaxe Mythril Pickaxe 150% 15 5 Rarity color 4 1 Gold Coin62 Silver Coin 777
Palladium Pickaxe Palladium Pickaxe 130% 12 5 Rarity color 4 1 Gold Coin44 Silver Coin 1188
Orichalcum Pickaxe Orichalcum Pickaxe 165% 17 5 Rarity color 4 1 Gold Coin98 Silver Coin 1195
Adamantite Pickaxe Adamantite Pickaxe 180% 20 5 Rarity color 4 2 Gold Coin16 Silver Coin 778
Titanium Pickaxe Titanium Pickaxe 190% 27 5 Rarity color 4 2 Gold Coin52 Silver Coin 1202
Pickaxe Axe Pickaxe Axe 200% 35 4.75 Rarity color 4 4 Gold Coin40 Silver Coin 990
Chlorophyte Pickaxe Chlorophyte Pickaxe 200% 40 5 Rarity color 7 4 Gold Coin32 Silver Coin 1230
Spectre Pickaxe Spectre Pickaxe 200% 32 5.25 Rarity color 8 4 Gold Coin32 Silver Coin 1506
Picksaw Picksaw 210% 34 5.5 Rarity color 7 4 Gold Coin32 Silver Coin 1294
Solar Flare Pickaxe Solar Flare Pickaxe 225% 80 5.5 Rarity color 10 5 Gold Coin 2786
Vortex Pickaxe Vortex Pickaxe 225% 80 5.5 Rarity color 10 5 Gold Coin 2776
Nebula Pickaxe Nebula Pickaxe 225% 80 5.5 Rarity color 10 5 Gold Coin 2781
Stardust Pickaxe Stardust Pickaxe 225% 80 5.5 Rarity color 10 5 Gold Coin 3466

Historia

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.