Terraria Wiki
Advertisement

To jest strona dokumentacji dla Moduł:Npcinfo

Ten moduł służy do uzyskania podstawowych statystyk każdego NPC.

Moduł oblicza statystyki NPC dla różnych etapów/trybów gry (normalny / ekspert pre-Hardmode / ekspert Hardmode / ekspert post-Plantera / master pre-Hardmode / master Hardmode / master post-Plantera).

Kod jest zsynchronizowany z wersją 1.4.0.5 Terraria.

Sposób użycia[]

{{#invoke:Npcinfo|getInfo| id = <npcid> | prefix = <przedrostek dla wyjściowych nazw zmiennych> }}

id

Identyfikator NPC. Może być z przedziału od -1 do -65, oraz od 1 do 662. (76/146/408 są nieużywane)

(opcjonalne) players

Domyślnie liczba aktywnych graczy wynosi 1. W przypadku niektórych bossów i NPC podobnych do bossów w trybie eksperta liczba graczy określa ich poziom zdrowia.

(opcjonalne) prefix

Przedrostek zmiennej wyjściowej. Domyślnie jest to _npcinfo_. Na przykład domyślna nazwa zmiennej dla obrażeń to _npcinfo_damage. Jeśli użyjesz prefix=my_, nazwa zmiennej przyjmie postać my_damage.

Gdy korzystasz z tego modułu, ustawia on szereg zmiennych DPL, które możesz pobrać, na przykład za pomocą {{#dplvar:_npcinfo_defense}}. Użyj {{getNpcInfo}} dla łatwego wyszukiwania tych zmiennych i używania ich w artykułach.

Podstawowe zmienne:

dplvar
(bez przedrostka)
Zawartość
aiStyle Identyfikator AI, którego używa.
banner Identyfikator przedmiotu Sztandar przeciwnika, który przeciwnik upuszcza. 0 oznacza brak sztandaru dla tego przeciwnika.
boss <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
buffImmuneAll Czy jest odporny na wszystkie debuffy? <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
buffImmune Rozdzielona przecinkami lista buffów, na które NPC jest niewrażliwy. Ma sens tylko wtedy, gdy buffImmuneAll ma wartość fałsz.
friendly Czy jest to przyjazny NPC? <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
townNPC Czy jest to miejski NPC? <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
townCritter Czy jest to miejski zwierzak? (według kodu źródłowego, NPCID.Sets.TownCritter) <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
critter Czy jest to zwierzak? (według strony Zwierzęta.) <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
projectileNPC Czy jest to projekcja? <pusty> = fałsz, 1 = prawda.
playersCount Wartość użytego parametru jakiego używa gracz.
netID Identyfikator NPC, wartość użytego parametru id.
type Typ identyfikatora NPC. Dla dodatniego identyfikatora NPC jest on równy netID. W przypadku ujemnego identyfikatora NPC jest to identyfikator odpowiedniego wariantu "master".
internalName Wewnętrzna nazwa NPC.
HitSound Nazwa pliku (bez rozszerzenia pliku, ale zwykle jest to .wav) efektu dźwiękowego, który jest odtwarzany, gdy ten NPC otrzymuje obrażenia (lub odbija pocisk). Zauważ, że wymieniony dźwięk jest tylko dźwiękiem podstawowym; można go odtwarzać ze zmodyfikowanym skokiem i głośnością w grze.
DeathSound Nazwa pliku (bez rozszerzenia pliku, ale zwykle jest to .wav) efektu dźwiękowego, który jest odtwarzany, gdy ten NPC umiera (lub odbija pocisk). Zauważ, że wymieniony dźwięk jest tylko dźwiękiem podstawowym; można go odtwarzać ze zmodyfikowanym skokiem i głośnością w grze.
damage
damage_e
damage_e_hm
damage_e_pp
damage_m
damage_m_hm
damage_m_pp
Wartości damage / defence / knockBack / lifeMax dla odpowiedniego trybu gry (normalny, ekspert pre-Hardmode, ekspert Hardmode, ekspert post-Plantera, mistrzowski pre-Hardmode, mistrzowski Hardmode i mistrzowski post-Plantera.
Wartości knockBackResist są oryginalną wartością, wartość wyświetlana w pasku informacyjnym NPC to (1 - knockBackResist)).
defense
defense_e
defense_e_hm
defense_e_pp
defense_m
defense_m_hm
defense_m_pp
knockBackResist
knockBackResist_e
knockBackResist_e_hm
knockBackResist_e_pp
knockBackResist_m
knockBackResist_m_hm
knockBackResist_m_pp
lifeMax
lifeMax_e
lifeMax_e_hm
lifeMax_e_pp
lifeMax_m
lifeMax_m_hm
lifeMax_m_pp
value
value_e
value_e_hm
value_e_pp
value_m
value_m_hm
value_m_pp
Ilość monety jakie wypadły dla odpowiedniego trybu gry (normalny, ekspert pre-Hardmode, ekspert Hardmode oraz ekspert post-Plantera). Liczone w monetach miedzianych.

Przykłady[]

Szczegółowe informacje można znaleźć w kodzie źródłowym tej dokumentacji.

id= -3 (Zielony szlam):

aiStyle: 1
boss:
buffImmune: 20
buffImmuneAll:
damage: 6
damage_e: 12
damage_e_hm: 86
damage_e_pp: 118
DeathSound: NPC_Killed_1
defense: 0
defense_e: 0
defense_e_hm: 0
defense_e_pp: 0
dontCountMe:
friendly:
HitSound: NPC_Hit_1
knockBackResist: 1.2
knockBackResist_e: 1.08
knockBackResist_e_hm: 1.08
knockBackResist_e_pp: 1.08
lifeMax: 14
lifeMax_e: 28
lifeMax_e_hm: 246
lifeMax_e_pp: 338
internalName: GreenSlime
netID: -3
npcSlots: 1
playersCount:
rarity: 0
scale: 0.9
townNPC:
townCritter:
type: 1
value: 3
value_e: 7
value_e_hm: 47
value_e_pp: 65

id=4 (Oko Cthulhu):

aiStyle: 4
boss: 1
buffImmune: 31
buffImmuneAll:
damage: 15
damage_e: 30
damage_e_hm: 30
damage_e_pp: 30
DeathSound: NPC_Killed_1
defense: 12
defense_e: 12
defense_e_hm: 12
defense_e_pp: 12
dontCountMe:
friendly:
HitSound: NPC_Hit_1
knockBackResist: 0
knockBackResist_e: 0
knockBackResist_e_hm: 0
knockBackResist_e_pp: 0
lifeMax: 2800
lifeMax_e: 3640
lifeMax_e_hm: 3640
lifeMax_e_pp: 3640
internalName: EyeofCthulhu
netID: 4
npcSlots: 5
playersCount:
rarity: 0
scale: 1
townNPC:
townCritter:
type: 4
value: 30000
value_e: 75000
value_e_hm: 75000
value_e_pp: 75000

id=54 (Kuśnierz, NPC):

aiStyle: 7
boss:
buffImmune: 31
buffImmuneAll:
damage: 10
damage_e: 10
damage_e_hm: 10
damage_e_pp: 10
DeathSound: NPC_Killed_1
defense: 15
defense_e: 15
defense_e_hm: 15
defense_e_pp: 15
dontCountMe:
friendly: 1
HitSound: NPC_Hit_1
knockBackResist: 0.5
knockBackResist_e: 0.5
knockBackResist_e_hm: 0.5
knockBackResist_e_pp: 0.5
lifeMax: 250
lifeMax_e: 250
lifeMax_e_hm: 250
lifeMax_e_pp: 250
internalName: Clothier
netID: 54
npcSlots: 1
playersCount:
rarity: 0
scale: 1
townNPC: 1
townCritter:
type: 54
value: 0
value_e: 0
value_e_hm: 0
value_e_pp: 0


Advertisement