Terraria Wiki
Advertisement
Rudy
 • Gold Ore.png Hellstone.png Mythril Ore.png
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Statystyki
Typ
Crafting material
Stawialne✔️
Czas użycia10 (Bardzo wysoka szybkość)
 • Wewnętrzne Tile ID: 6-9, 22, 37, 56, 58, 107-108, 111, 166-169, 204, 211, 221-223, 408

Rudy są podstawowym materiałem rzemieślniczym niezbędnym do postępu w grze. Zwykle muszą być pierw przetopione w piecu na sztabki, dopiero wtedy można z nich wytwarzać wiele przydatnych narzędzi, broni, zbroi i innych przedmiotów. Niektóre przedmioty wymagają samych rud w surowej postaci, najczęściej są to cegły i mikstury. Surowe rudy mogą być również używane jako zwykłe bloki do budowy.

Rudy występują zwykle w postaci żył umieszczonych bloków w warstwie podziemi jak i w niższej, oraz są wydobywane za pomocą kilofa lub wiertła. Rudy niższego poziomu można znaleźć w ziemi tuż pod powierzchnią lub w glebie Dryfujących wysp. Niektóre rudy upuszczają również bossowie, a mianowicie Oko Cthulhu, Pożeracz Światów, Mózg Cthulhu, Ocram, a także Księżycowy Władca.

Rudy można pozyskać również z Ekstraktatora oraz Drewnianych skrzyń (wyłowionych z wody).

Świat zazwyczaj zawiera tylko jeden typ rudy każdego poziomu, który jest wybierany na losowo; jeden świat może mieć rudę miedzi i żelaza, podczas gdy inne mogą mieć rudę miedzi i ołowiu (patrz tabele poniżej). Alternatywne typy rud, które nie generują się naturalnie w świecie, ale można je zdobyć innymi sposobami, takimi jak skrzynie, dodatkowy "łup", łupy z Szlamów lub łupy z Ekstraktatora. Kolejne poziomy rud są wybierane losowo po aktywacji Hardmode, gdy tylko gracz zniszczy Ołtarze.

Lista rud[]

Rodzaj rudy Typ rzadkości Wartość sprzedaży

Ruda miedzi Ruda miedzi
Wewnętrzne ID przedmiotu: 12
00*Poziom rzadkości: 0 50
Ruda cyny Ruda cyny
Wewnętrzne ID przedmiotu: 699
00*Poziom rzadkości: 0 75
Ruda żelaza Ruda żelaza
Wewnętrzne ID przedmiotu: 11
00*Poziom rzadkości: 0 1
Ruda ołowiu Ruda ołowiu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 700
00*Poziom rzadkości: 0 150
Ruda srebra Ruda srebra
Wewnętrzne ID przedmiotu: 14
00*Poziom rzadkości: 0 150
Ruda tungstenu Ruda tungstenu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 701
00*Poziom rzadkości: 0 225
Ruda złota Ruda złota
Wewnętrzne ID przedmiotu: 13
00*Poziom rzadkości: 0 3
Ruda platyny Ruda platyny
Wewnętrzne ID przedmiotu: 702
00*Poziom rzadkości: 0 450
Meteoryt Meteoryt
Wewnętrzne ID przedmiotu: 116
00*Poziom rzadkości: 0 2
Ruda demonitu Ruda demonitu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 56
01*Poziom rzadkości: 1 10
Szkarłatna ruda Szkarłatna ruda
Wewnętrzne ID przedmiotu: 880
01*Poziom rzadkości: 1 13
Obsydian Obsydian
Wewnętrzne ID przedmiotu: 173
00*Poziom rzadkości: 0 -
Piekielny kamień Piekielny kamień
Wewnętrzne ID przedmiotu: 174
02*Poziom rzadkości: 2 250
Ruda kobaltu Ruda kobaltu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 364
03*Poziom rzadkości: 3 7
Ruda paladium Ruda paladium
Wewnętrzne ID przedmiotu: 1104
03*Poziom rzadkości: 3 9
Ruda mithrilu Ruda mithrilu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 365
03*Poziom rzadkości: 3 11
Ruda orichalcum Ruda orichalcum
Wewnętrzne ID przedmiotu: 1105
03*Poziom rzadkości: 3 13
Ruda adamantytu Ruda adamantytu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 366
03*Poziom rzadkości: 3 15
Ruda tytanu Ruda tytanu
Wewnętrzne ID przedmiotu: 1106
03*Poziom rzadkości: 3 17
Zielenicowa ruda Zielenicowa ruda
Wewnętrzne ID przedmiotu: 947
07*Poziom rzadkości: 7 15
Luminyt Luminyt
Wewnętrzne ID przedmiotu: 3460
10*Poziom rzadkości: 10 30

Pre-Hardmode[]

Poziom
rudy
Rodzaj rudy Minimalne wymagane
narzędzie
Wytwarzanie Źródło
1 Copper Ore (placed).png Ruda miedziRuda miedzi Tin Ore (placed).png Ruda cynyRuda cyny Miedziany kilof Cynowy kilof Kaktusowy kilof 3 Ruda miedzi = Sztabka miedzi
3 Ruda cyny = Sztabka cyny
Powierzchnia, Podziemia, Jaskinie
2 Iron Ore (placed).png Ruda żelazaRuda żelaza Lead Ore (placed).png Ruda ołowiuRuda ołowiu Miedziany kilof Cynowy kilof Kaktusowy kilof 3 Ruda żelaza = Żelazna sztabka
3 Ruda ołowiu = Sztabka ołowiu
Powierzchnia, Podziemia, Jaskinie
3 Silver Ore (placed).png Ruda srebraRuda srebra Tungsten Ore (placed).png Ruda tungstenuRuda tungstenu Miedziany kilof Cynowy kilof Kaktusowy kilof 4 Ruda srebra = Sztabka srebra
4 Ruda tungstenu = Sztabka tungstenu
Podziemia, Jaskinie, Dryfujące wyspy, Powierzchnia (rzadko)
4 Gold Ore (placed).png Ruda złotaRuda złota Platinum Ore (placed).png Ruda platynyRuda platyny Miedziany kilof Cynowy kilof Kaktusowy kilof 4 Ruda złota = Sztabka złota
4 Ruda platyny = Sztabka platyny
Podziemia, Jaskinie, Dryfujące wyspy, Powierzchnia (bardzo rzadko)
5 Meteorite (placed).png MeteorytMeteoryt Tungstenowy kilof Złoty kilof Platynowy kilof 3 Meteoryt = Sztabka meteorytu Meteoryt
6 Demonite Ore (placed).png Ruda demonituRuda demonitu Crimtane Ore (placed).png Szkarłatna rudaSzkarłatna ruda Złoty kilof Platynowy kilof

Zbirkin ( )

Desktop versionConsole versionMobile versionSwitch versiontModLoader version: 3 Ruda demonitu = Sztabka demonitu
Old-gen console version3DS version: 4 Ruda demonitu = Sztabka demonitu
Desktop versionConsole versionMobile versionSwitch versiontModLoader version: 3 Szkarłatna ruda = Szkarłatna sztabka
Old-gen console version3DS version: 4 Szkarłatna ruda = Szkarłatna sztabka
Oko Cthulhu, Podziemia, Jaskinie, Pożeracz Światów (Demonit), Mózg Cthulhu (Szkarłat)
7 Obsidian (placed).png ObsydianObsydian Koszmarny kilof Kilof zguby n/a Po zetknięciu się wody z lawą
8 Hellstone (placed).png Piekielny kamieńPiekielny kamień Koszmarny kilof Kilof zguby 3 Piekielny kamień + Obsydian = Sztabka piekielnego kamienia Piekło

Hardmode[]

Poziom
rudy
Rodzaj rudy Minimalne wymagane
narzędzie
Wytwarzanie Źródło
9 Cobalt Ore (placed).png Ruda kobaltuRuda kobaltu Palladium Ore (placed).png Ruda paladiumRuda paladium Roztopiony kilof

Zbirkin ( only works
on
)

3 Ruda kobaltu = Sztabka kobaltu
3 Ruda paladium = Sztabka paladium
Podziemia, Jaskinie
10 Mythril Ore (placed).png Ruda mithriluRuda mithrilu Orichalcum Ore (placed).png Ruda orichalcumRuda orichalcum Kobaltowy kilof Kobaltowy świder Kilof z paladium Świder z paladium 4 Ruda mithrilu = Sztabka mithrilu
4 Ruda orichalcum = Sztabka orichalcum
Jaskinie
11 Adamantite Ore (placed).png Ruda adamantytuRuda adamantytu Titanium Ore (placed).png Ruda tytanuRuda tytanu Mithrilowy kilof Mithrilowy świder Kilof z orichalcum Świder z orichalcum
Kilof z paladium Świder z paladium ( only works
on
)
Console versionOld-gen console versionMobile version3DS versionSwitch versiontModLoader version: 5 Ruda adamantytu = Adamantytowa sztabka
Desktop version: 4 Ruda adamantytu = Adamantytowa sztabka
Console versionOld-gen console versionMobile version3DS versionSwitch versiontModLoader version: 5 Ruda tytanu = Sztabka tytanu
Desktop version: 4 Ruda tytanu = Sztabka tytanu
Jaskinie (mniej więcej na głębokości lawy), Ocram (wyłącznie Adamantyt)
12 Chlorophyte Ore (placed).png Zielenicowa rudaZielenicowa ruda Kilofotopór Świdrolof Console versionOld-gen console versionMobile version3DS versionSwitch versiontModLoader version: 6 Zielenicowa ruda = Zielenicowa sztabka
Desktop version: 5 Zielenicowa ruda = Zielenicowa sztabka
Podziemia dżungli
13 Luminite (placed).png LuminytLuminyt Miedziany kilof Cynowy kilof 4 Luminyt = Luminytowa sztabka Księżycowy Władca

Pierwsze trzy poziomy rud w Hardmode powstają poprzez zniszczenie Demonicznych/Szkarłatnych ołtarzy, co wymaga młota o sile 80% siły młota lub wyższej, np. Pwn-młot. Zielenicowa ruda pojawia się samoistnie po aktywowaniu Hardmode, chociaż nie można jej wydobywać przed zabiciem wszystkich Mechanicznych bossów, a Luminyt nie występuje naturalnie. Zniszczone ołtarze nie mają wpływu na żadną z rud. This content is transcluded from Ołtarze.Ołtarze

Generowanie złóż rud[]

Ilość żył rudy wygenerowanych po zniszczeniu ołtarza jest określona następującym wzorem:[1]


 • to szerokość świata podzielone przez 4200: gdzie 1 dla małych, 1.524 dla średnich i 2 dla dużych.
 • reprezentuje odpowiedni poziom rudy:
Rodzaj rudy Wartość
Ruda kobaltuRuda kobaltu Ruda paladiumRuda paladium 0
Ruda mithriluRuda mithrilu Ruda orichalcumRuda orichalcum 1
Ruda adamantytuRuda adamantytu Ruda tytanuRuda tytanu 2
 • zależy od rodzaju rudy, nieznacznie zwiększając/zmniejszając rzadkość występowania różnych typów:
Rodzaj rudy Wartość
Ruda kobaltuRuda kobaltu 1.05
Ruda mithriluRuda mithrilu Ruda adamantytuRuda adamantytu 1
Ruda paladiumRuda paladium 0.945
Ruda orichalcumRuda orichalcum Ruda tytanuRuda tytanu 0.9
To pokazuje, że światy zawierające Paladium zamiast Kobaltu, Orichalcum zamiast Mythrilu lub Tytan zamiast Adamantyt będą miały średnio 10% mniej odpowiedniej rudy.

Poniższa tabela wizualizuje to i pokazuje, ile żył rudy powstanie dla każdego zniszczonego ołtarza. Gdyby 264 ołtarze miały zostać zniszczone w jednym świecie, wszystkie następne ołtarze zrodziłyby tylko jedną żyłę danej rudy.

Rodzaj rudy 1 ołtarz 2 ołtarze 3 ołtarze 4 ołtarze 5 ołtarzy 6 ołtarzy 7 ołtarzy 8 ołtarzy 9 ołtarzy
Ruda kobaltu Cobalt 276 żył - - 138 żył - - 92 żył - -
Ruda paladium Palladium 249 żył - - 124 żył - - 83 żył - -
Ruda mithrilu Mythril - 191 żył - - 95 żył - - 63 żył -
Ruda orichalcum Orichalcum - 172 żył - - 86 żył - - 57 żył -
Ruda adamantytu Adamantite - - 119 żył - - 59 żył - - 39 żył
Ruda tytanu Titanium - - 107 żył - - 53 żył - - 35 żył

 • Wartości ukazane powyżej odnoszą się dla małego świata.

Wszystkie rudy w Hardmode unikają generowania przez pierwsze 100 bloków od najniższej wysokości Powierzchni. Najwyższa wysokość do wygenerowania się kobaltu i paladium znajduje się tuż poniżej powierzchni, Mythril i Orichalcum zaczynają generować się od górnej warstwy jaskiń, a adamantyt oraz tytan zaczynają generować się w warstwie jaskiń, niżej niż Mythril/Orichalcum.[2] Wszystkie rudy przestają generować się na 150 bloku powyżej dolnej granicy świata, czyli około jednej czwartej drogi do Piekła.

Ilość rozbitych ołtarzy nie wpływa na wielkość żył rudy, a jedynie na ich ilość. Ponieważ generacja każdej żyły jest silnie losowa, trudno jest podać dokładne wysokie i niskie wartości z "optymalnych" żył. Zamiast tego, poniżej przedstawiono tabelę ilości żył "powodzeń" i ilości żył "niepowodzeń". Średni zysk prawdopodobnie mieści się w przedziale 30–40% ze względu na sporadyczne straty przy generacji rudy.

Rodzaj rudy Powodzenie Niepowodzenie
Ruda kobaltu Cobalt 103 Ruda kobaltu (34 Sztabka kobaltu + 1 Ruda kobaltu) 11 Ruda kobaltu (3 Sztabka kobaltu + 2 Ruda kobaltu)
Ruda paladium Palladium 103 Ruda paladium (34 Sztabka paladium + 1 Ruda paladium) 11 Ruda paladium (3 Sztabka paladium + 2 Ruda paladium)
Ruda mithrilu Mythril 89 Ruda mithrilu (22 Sztabka mithrilu + 1 Ruda mithrilu) 11 Ruda mithrilu (2 Sztabka mithrilu + 3 Ruda mithrilu)
Ruda orichalcum Orichalcum 89 Ruda orichalcum (22 Sztabka orichalcum + 1 Ruda orichalcum) 11 Ruda orichalcum (2 Sztabka orichalcum + 3 Ruda orichalcum)
Ruda adamantytu Adamantite 58 Ruda adamantytu (11 Adamantytowa sztabka + 3 Ruda adamantytu) 11 Ruda adamantytu (2 Adamantytowa sztabka + 1 Ruda adamantytu)
Ruda tytanu Titanium 58 Ruda tytanu (11 Sztabka tytanu + 3 Ruda tytanu) 11 Ruda tytanu (2 Sztabka tytanu + 1 Ruda tytanu)

 • Zauważ, że nie jest to związane z mechaniką Szczęścia.

Należy jednak pamiętać, że powyższa tabela zakłada, że cała ruda w rzeczywistości zastępuje bloki. Ruda nie pojawi się, jeśli spróbuje wygenerować się nad dowolnym blokiem niewymienionym poniżej.

Oprócz tego rudy w Hardmode nie będą generować się w Blokach granitu, Blokach marmuru ani utwardzonych piaskach i jako takie nie można ich znaleźć w Granitowej jaskini, Marmurowej jaskini ani też w Podziemiach pustyni.

Osiągnięcia[]

Achievement Ooo! Shiny!.png
Ooo! Shiny! • Mine your first nugget of ore with a pickaxe.
Mine your first ore.
Achievement Extra Shiny!.png
Extra Shiny! • Mine a powerful ore that has been newly blessed upon your world.
Mine your first Hardmode ore.
Achievement Photosynthesis.png
Photosynthesis • Mine chlorophyte, an organic ore found deep among the thickest of flora.
Mine your first Chlorophyte Ore.

Uwagi[]

 • Meteoryt, Obsydian oraz Luminyt nie są uważane za rudy w grze, nie mają dopisku "ruda" w nazwie i nie są wliczane do odblokowania osiągnięcia Ooo! Jak ładnie się błyszczy! (w tym Ale się świeci! dla Luminytu).
 • Zielenicowa ruda nie jest liczona jako ruda w Hardmode do odblokowania osiągnięcia Ale się świeci!.

Wskazówki[]

 • Każda ruda w Hardmode jest wybierana w momencie zniszczenia pierwszych trzech ołtarzy na świecie. Rudy można "wybrać" opuszczając świat bez zapisywania stanu gry (kończąc zadanie lub kończąc proces przy pomocy menadżera zadań) po rozbiciu pierwszych ołtarzy. Można to łatwiej zrobić przy pomocy Serwera, używając polecenia exit-nosave.
 • Wszystkie rudy oprócz Piekielnego kamienia i Obsydianu są podświetlane przez wzmocnienie Grotołaz, co ułatwia znalezienie żył rudy. Piekielny kamień nie jest podświetlany przez wzmocnienie, ale jest za to podświetlany przez Miksturę wyczuwania zagrożenia. Obsydian można łatwo znaleźć i wyprodukować wokół zbiorników z lawą.
 • Użycie Mikstury skrzyni zwiększy szanse na zdobycie skrzyni i jako takich rudonośnych Drewnianych skrzyń.
 • Wypełnienie pustych przestrzeni w jaskiniach naturalnymi blokami, takimi jak ziemia przed zniszczeniem ołtarzy, może spowodować pojawienie się w nich rud w Hardmode. Można je następnie zobaczyć na mini mapie, w postaci miejsc, które uprzednio zostały zasypane blokami ziemi, co może pomóc w szybszej lokalizacji tych miejsc.
 • W 3DS version 3DS version, Kilof z paladium i Świder z paladium mogą wydobywać Adamantyt i Tytan.
 • Większość rud kosztuje tyle samo lub więcej niż wykonane z nich sztabki. Przed wersją 1.4, wyjątkami są późne rudy sprzed Hardmode (Meteoryt, Demonit/Szkarłat, Piekielny kamień) i Zielenicowa ruda, z których wszystkie są o wiele bardziej opłacalne przy sprzedaży jako sztabki. (Piekielny kamień i Obsydian nie są sprzedawane jako rudy, i nie istnieje w grze Sztabka obsydianu).
  • Jednak od wersji 1.4 wartości sprzedaży rud Demonitu, Szkarłatu i Zielenicy wzrosły do tego stopnia, że odpowiadające im sztabki są warte mniej niż materiał do ich wytworzenia. Dlatego bardziej opłacalną metodą jest zwykła sprzedaż rud.
  • Meteoryt i Piekielny kamień pozostają wyjątkami, chociaż surowy Piekielny kamień może być teraz sprzedawany.
 • Dwa sposoby na szybkie znalezienie rud w Hardmode to użycie wcześniej odkrytych Opuszczonych szybów kopalnianych lub przeszukanie stropu w Piekle. Obie te metody wykorzystują duże systemy jaskiń wzdłuż znacznej odległości w poziomie, tory wózków pozwalają graczowi na szybsze przemieszczanie się i omijanie niebezpiecznych przeciwników, a przeciwnicy w Hardmode z Piekła rzadko się w nich pojawiają dzięki czemu łatwo jest ich unikać.

Ciekawostki[]

 • Tekstura Piekielnego kamienia jest po prostu prze-kolorowaną wersją tekstury Rudy srebra.
 • Hellstone to jedyna ruda, której nie można generować w nieskończoność w jednym świecie. Inne można zdobyć ze źródeł takich jak skrzynie, Ekstraktator, bossowie, płyny, lądowisk meteorytów i błota. Przed wersją 1.4.0.1 ilość Zielenicowej rudy była ograniczona ilością błota (i ziemi) na świecie, jednak po dodaniu Ziemnej bomby, ziemię można tworzyć w nieskończoność, co można przekształcić również w błoto, które można wykorzystać do nieskończonego tworzenia zielenicowej rudy.
 • Przed aktualizacją 1.4.0.1 rudy żelaza i ołowiu nie miały swoich cegieł.
 • Przed wersją 1.4, mimo że była rudą w późnej fazie gry, Zielenicowa ruda była sprzedawana tylko za 6 za bryłkę. Mogło tak być, ponieważ mogła być hodowana w nieskończoność, ale jej sztabki (i pochodne tej sztabki) znajdowały się w kolejności cenowej.
  • Od wersji 1.4 Zielenicowa ruda jest teraz sprzedawana za 15 za sztukę, co jest dokładnie zgodne z wartością jej sztabki.
 • Luminyt sprzedaje się za większość dowolnej rudy, 30 za sztukę.
 • Ruda Paladium, Kobaltu i Tytanu to jedyne rudy w Hardmode nazwane na cześć prawdziwych metali.
 • Od wersji 1.3.5.3 w Terraria jest łącznie 21 rodzajów rud.
 • Luminyt jest jedyną rudą, której nie przetapia się w Piecu ani Kuźniach z Hardmode, zamiast tego wymaga Starożytnego manipulatora.

Wiele rud poziomu 1 obok siebie na świecie z ziarnem "05162020" (miedź po lewej, cyna po prawej).

 • Od wersji 1.4, obie rudy każdego poziomu mogą być wydobywane na świecie z ziarnem "05162020", które było poruszane w tweecie Reda tutaj. To tylko jeden z przykładów niezwykłych efektów generowania świata, które mają miejsce na tym ziarnie. Przykład tego można zobaczyć na zdjęciu po prawej stronie. Więcej takich dziwactw znajdziesz w Drunk World.

Historia[]

Desktop version Desktop version
 • PC 1.4.0.1:
  • Zwiększono wartość sprzedaży rud Demonitu, Szkarłatu i Zielenicy.
 • PC 1.3.0.1:
  • Zaktualizowano grafikę części rud.
  • Dodano Luminyt.
 • PC 1.2.3:
  • Ruda kumuluje się teraz do 999.
  • Zielenicowa ruda jest nieco rzadziej spotykana i rośnie wolniej.
  • Rudy w Hardmode generują nieco mniejsze złoża.
 • PC 1.2:
  • Dodano 8 nowych rud jako możliwe alternatywy dla oryginalnych 8: Cyna, Ołów, Tungsten (Wolfram), Platyna, Szkarłat, Paladium (Pallad), Orichalcum i Tytan, uporządkowane według poziomów.
  • Dodano Zielenicową rudę.
 • PC 1.1: Wprowadzono rudy w Hardmode: Kobalt, Mythril i Adamantyt.
 • PC 1.0.2: Wydobywanie kamienia i innych twardych materiałów wydaje teraz dźwięk 'brzęczenia'.
 • Premiera na PC: Wprowadzono rudy Miedzi, Żelaza, Srebra i Złota, Piekielnego kamienia, Obsydianu i Meteorytu.
Console version Console version
 • Konsola 1.0.933.1: Wprowadzono zmiany w porównaniu z aktualizacją PS4 1.0.750.0. (Xbox One)
 • Konsola 1.0.750.0: (PS4)
  • Zaktualizowano grafikę części rud.
  • Dodano Luminyt.
 • Konsola 1.06:
  • Ruda kumuluje się teraz do 999.
  • Zielenicowa ruda jest nieco rzadziej spotykana i rośnie wolniej.
  • Rudy w Hardmode generują nieco mniejsze złoża.
 • Konsola 1.02: Wprowadzono rudy z wersji na PC 1.2.
 • Premiera na Konsole: Wprowadzono odgłosy wydobywania.
  • Wprowadzono rudy Miedzi, Żelaza, Srebra i Złota, Piekielnego kamienia, Obsydianu i Meteorytu.
  • Wprowadzono rudy w Hardmode: Kobalt, Mythril i Adamantyt.
 • Urządzenia mobilne 1.2.11212:
  • Ruda kumuluje się teraz do 999.
  • Zielenicowa ruda jest nieco rzadziej spotykana i rośnie wolniej.
  • Rudy w Hardmode generują nieco mniejsze złoża.
 • Urządzenia mobilne 1.2.6508: Wprowadzono rudy z wersji na PC 1.2.
 • Urządzenia mobilne 1.1.5536: Wprowadzono rudy w Hardmode: Kobalt, Mythril i Adamantyt.
 • Premiera na Urządzenia mobilne: Wprowadzono rudy Miedzi, Żelaza, Srebra i Złota, Piekielnego kamienia, Obsydianu i Meteorytu. Wprowadzono odgłosy wydobywania.
3DS version 3DS version
 • Premiera na 3DS: Wprowadzono odgłosy wydobywania oraz mechanikę generacji z wersji na PC 1.2.3.
  • Wprowadzono rudy Miedzi, Cyny, Żelaza, Ołowiu, Srebra, Tungstenu, Złota, Platyny, Piekielnego kamienia, Obsydianu i Meteorytu.
  • Wprowadzono rudy w Hardmode: Kobalt, Paladium, Mythril, Orichalcum, Adamantyt, Tytan i Zielenicowa ruda.

Przypisy[]

 1. Informacje pobrane z kodu źródłowego Desktop version Desktop 1.3.5.3, funkcje SmashAltar() oraz OreRunner() znajdujące się w Terraria.WorldGen.cs Mogą występować nieścisłości, ponieważ bieżąca Desktop version Desktop version jest 1.4.3.6.
 2. Dokładną maksymalną wysokość Adamantytu/Tytanu można obliczyć za pomocą następującego wzoru: ( (|wysokość szczytu świata| + |głębokość granicy Podziemi/Jaskiń|)*2 + całkowita wysokość świata ) / 3. Informacje pobrane z kodu źródłowego Desktop version Desktop 1.3.5.3, Main.rockLayer + Main.rockLayer + (double)Main.maxTilesY) / 3.0 w funkcji SmashAltar() znajdującej się w Terraria.WorldGen.cs Mogą występować nieścisłości, ponieważ bieżąca Desktop version Desktop version jest 1.4.3.6.
Advertisement