FANDOM


Rudy - podstawowe materiały niezbędne do postępu w grze. Należy je przerobić na sztabki przy piecu, aby można było wytworzyć z nich narzędzia, bronie, zbroje i inne przedmioty. Niektóre przedmioty, w celu ich wytworzenia, wymagają nieprzerobionych rud, najczęściej są to cegły i mikstury. Rudy można też wykorzystać jako bloki.

Rudy zwykle występują jako "żyły" umieszczonych bloków na poziomie Underground i niżej. Wydobywa się je kilofem lub wiertłem. Gorsze rudy można też znaleźć pośród Dirtu przy powierzchni lub na latających wyspach. Niektóre rudy są też upuszczane przez bossów, czyli Eye of Cthulhu, Eater of Worlds, Brain of Cthulhu, Ocram Old-Gen Console only 3DS logo i Moon Lord Pc-only Console onlyPhone-only.

Extractinator i Wooden Crate (z wędkowania) również dostarczają rudy jako losowe nagrody.

Świat gry będzie zawierał tylko jeden typ rudy z każdego "poziomu", wybierany losowo (zobacz tabele poniżej). Alternatywne typy rud, które nie występują naturalnie w świecie, można uzyskać z Crate'ów, jako bonusowe dropy ze Slime'ów (Pc-only Console onlyPhone-only3DS logo), z Extractinatora, lub z innych światów. Typy Hardmodowych rud są wybierane losowo podczas niszczenia Altarów.

Rudy
Gold Ore Hellstone Mythril Ore
Statystyki
Typ
Można postawić [?] Tango Tick1
Szybkość używania 15

Lista rud

Ruda Rzadkość Wartość
Copper Ore Copper Ore Rarity color 0 50 Copper Coin
Tin Ore Tin Ore Rarity color 0 75 Copper Coin
Iron Ore Iron Ore Rarity color 0 1 Silver Coin
Lead Ore Lead Ore Rarity color 0 1 Silver Coin 50 Copper Coin
Silver Ore Silver Ore Rarity color 0 2 Silver Coin
Tungsten Ore Tungsten Ore Rarity color 0 3 Silver Coin
Gold Ore Gold Ore Rarity color 0 4 Silver Coin
Platinum Ore Platinum Ore Rarity color 0 6 Silver Coin
Meteorite Meteorite Rarity color 0 2 Silver Coin
Demonite Ore Demonite Ore Rarity color 1 8 Silver Coin
Crimtane Ore Crimtane Ore Rarity color 1 9 Silver Coin
Obsidian Obsidian Rarity color 0 -
Hellstone Hellstone Rarity color 2 -
Cobalt Ore Cobalt Ore Rarity color 3 7 Silver Coin
Palladium Ore Palladium Ore Rarity color 3 9 Silver Coin
Mythril Ore Mythril Ore Rarity color 3 11 Silver Coin
Orichalcum Ore Orichalcum Ore Rarity color 3 13 Silver Coin
Adamantite Ore Adamantite Ore Rarity color 3 15 Silver Coin
Titanium Ore Titanium Ore Rarity color 3 17 Silver Coin
Chlorophyte Ore Chlorophyte Ore Rarity color 7 6 Silver Coin
Luminite Luminite Pc-only Console onlyPhone-only Rarity color 10 30 Silver Coin

Pre-Hardmode

Poziom Możliwe typy rud Narzędzie Źródło
1 Copper Ore (placed) Copper Ore Copper Ore
Tin Ore (placed) Tin Ore Tin Ore
Copper Pickaxe Tin Pickaxe Surface, Underground, Cavern
2 Iron Ore (placed) Iron Ore Iron Ore
Lead Ore (placed) Lead Ore Lead Ore
Copper Pickaxe Tin Pickaxe Surface, Underground, Cavern
3 Silver Ore (placed) Silver Ore Silver Ore
Tungsten Ore (placed) Tungsten Ore Tungsten Ore
Copper Pickaxe Tin Pickaxe Underground, Cavern, Floating Island, Surface (rzadko)
4 Gold Ore (placed) Gold Ore Gold Ore
Platinum Ore (placed) Platinum Ore Platinum Ore
Copper Pickaxe Tin Pickaxe Underground, Cavern, Floating Island, Surface (rzadko)
5 Meteorite (placed) Meteorite Meteorite Tungsten Pickaxe Gold Pickaxe Platinum Pickaxe Meteoryt
6 Demonite Ore (placed) Demonite Ore Demonite Ore
Crimtane Ore (placed) Crimtane Ore Crimtane Ore
Gold Pickaxe Platinum Pickaxe Eye of Cthulhu, Underground, Cavern, Eater of Worlds
Eye of Cthulhu, Underground, Cavern, Brain of Cthulhu
7 Obsidian (placed) Obsidian Obsidian Nightmare Pickaxe Deathbringer Pickaxe Kontakt między wodą i lawą
8 Hellstone (placed) Hellstone Hellstone Nightmare Pickaxe Deathbringer Pickaxe Underworld

Istnieje również wyposażenie poziomu "0". Sa to: zbroje, narzędzia i bronie wykonane z drewna, kaktusa i dyni.

Hardmode

Poziom Możliwe typy rud Narzędzie Źródło
9 Cobalt Ore (placed) Cobalt Ore Cobalt Ore
Palladium Ore (placed) Palladium Ore Palladium Ore
Molten Pickaxe Reaver Shark Underground, Cavern
10 Mythril Ore (placed) Mythril Ore Mythril Ore
Orichalcum Ore (placed) Orichalcum Ore Orichalcum Ore
Cobalt Pickaxe Cobalt DrillPalladium Pickaxe Palladium Drill Cavern
11 Adamantite Ore (placed) Adamantite Ore Adamantite Ore
Titanium Ore (placed) Titanium Ore Titanium Ore
Mythril Pickaxe Mythril DrillOrichalcum Pickaxe Orichalcum Drill Cavern (na głębokości lawy), Ocram Old-Gen Console only 3DS logo
Cavern (na głębokości lawy)
12 Chlorophyte Ore (placed) Chlorophyte Ore Chlorophyte Ore Pickaxe Axe Drax Underground Jungle
13 Luminite (placed) Luminite Luminite Pc-only Console onlyPhone-only Copper Pickaxe Tin Pickaxe Moon Lord

Pojawienie się pierwszych trzech poziomów z Hardmodowych rud wymaga zniszczenia Demon/Crimson Altar. Wymaga to młota o mocy 80% lub większej, np. Pwnhammer. Każdy zniszczony altar spowoduje pojawienie się Wraith'a i jednego rodzaju Hardmodowej rudy, z odpowiednim komunikatem wyświetlonym na czacie gry: "Twój świat został pobłogosławiony ((rudą))!"

 1. Pierwszy Altar: Cobalt Ore lub Palladium Ore, wybrany losowo.
 2. Drugi Altar: Mythril Ore lub Orichalcum Ore, wybrany losowo.
 3. Trzeci Altar: Adamantite Ore lub Titanium Ore, wybrany losowo.

Gracze będą mogli znaleźć nowe rudy rozrzucone po warstwie Underground, aż do okolic Underworld. Zastępują one w większości bloki stworzone podczas generacji świata. Pojawiają się w losowych miejscach i w różnej ilości.

 • To, które rudy wygenerują się na świecie, nie jest określane, dopóki Altar nie zostanie zniszczony. Na przykład, nie jest ustalane, czy świat ma Cobalt lub Palladium, dopóki pierwszy Altar nie zostanie zniszczony. To samo dotyczy Mythril/Orichalcum z drugim Altarem, i Adamantite/Titanium z trzecim.
 • Kolejne zniszczone Altary rozpoczną cykl od początku, jednak od czwartego do szóstego Altara ilość generowanych rud spadnie o połowę, a od siódmego do dziewiątego będzie to tylko 1/3 początkowej ilości. Ten "mnożnik" można obliczyć za pomocą wzoru 1/(ilość(n/3)), gdzie n jest liczbą zniszczonych Altarów. Tak więc zniszczenie 19 Altara dałoby jedną siódmą Cobaltu/Palladium w porównaniu z pierwszym Altarem. Zniszczenie 12 Altarów łącznie podwoi ilość rudy dostarczanej przez pierwsze trzy. Potrojenie wymagałoby zniszczenia 33 Altarów.
 • Altary są potrzebne do tworzenia niektórych przedmiotów. Niszczenie każdego Altara na świecie nie jest zalecane.
 • Zniszczenie większej liczby Altarów nigdy nie spowoduje odrodzenia innych typów Hardmodowych rud, poza trzema, które zostały losowo przydzielone do świata podczas niszczenia pierwszych trzech Altarów. Na świecie z Palladium Ore, nigdy nie pojawi się Cobalt Ore i odwrotnie.
 • Bez względu na to, ile Altarów zostanie zniszczonych, rzadkość rudy pozostaje ta sama, przy czym Cobalt/Palladium jest najczęstsza, Mythril/Orichalcum nieco rzadsza, a Adamantite/Titanium najrzadsza.
 • Za każdym razem, gdy Altar jest niszczony, pojawia się jeden lub dwa Wraithy. Podczas niszczenia wielu Altarów w krótkim odstępie czasu, rój Wraithów może być ciężki do pokonania.
 • Za każdym razem, gdy Altar jest niszczony, istnieje 66% szans, że pojedynczy losowy blok kamienia zostanie przekształcony w Ebonstone/Crimstone lub Pearlstone, ułatwiając rozprzestrzenianie się Underground Hallow lub Corruption/Crimson. Żaden blok, poza kamieniem, nie może zostać przemieniony. Jeśli gra za pierwszym razem nie trafi w blok kamienia, będzie próbować jeszcze 999 razy, zanim się podda.
 • Dodatkowo, zniszczenie Altara spowoduje pojawienie się szansy na przyzwanie mechanicznych bossów (dopóki nie zostaną pokonane, każdy ma 10% szansy na odrodzenie każdej nocy) oraz pojawienie się inwazji piratów (jeśli wszystkie kryteria zostały spełnione).

Chlorophyte Ore pojawia się samo po przejściu na Hardmode, a Luminite nie występuje naturalnie. Niszczenie Altarów nie ma wpływu na żadne z nich.

Osiągnięcia

Achievement Ooo! Shiny! Ooo! Shiny!"Wykop swoją pierwszą bryłkę lub rudę kilofem."
Wykop swoją pierwszą rudę. Pc-only Console onlyPhone-only
Achievement Extra Shiny! Extra Shiny!"Wykop potężną rudę, która dopiero pojawiła się na twoim świecie."
Wykop swoją pierwszą Hardmodową rudę. Pc-only Console onlyPhone-only
Achievement Photosynthesis Photosynthesis"Wykop chlorophyte, rudę organiczną znajdowaną głęboko wśród najgrubszych roślin."
Wykop swoją pierwszą rudę Chlorophytu. Pc-only Console onlyPhone-only

Porady

 • Każda Hardmodowa ruda jest losowana w momencie, gdy pierwsze trzy Altary zostaną zniszczone. Rudy można "wybrać" opuszczając świat bez zapisywania (kończąc zadanie lub zabijając proces) po rozbiciu pierwszych Altarów. Łatwiej jest to zrobić na serwerze, używając polecenia exit-nosave.
 • Wszystkie rudy, oprócz Hellstone i Obsidian są podświetlone przez buff Spelunker, co ułatwia znalezienie "żył" rudy. Hellstone jest natomiast podświetlany przez Dangersense Potion. Obsidian można łatwo znaleźć i zrobić wokół lawy.
 • Używając Crate Potion zwiększamy szanse na uzyskanie Crate'ów, które mogą zawierać rudy.
 • Wypełnienie jaskiń naturalnymi blokami, takimi jak Dirt, przed zniszczeniem Altarów, może spowodować odrodzenie się w nich Hardmodowych rud. Można je również zobaczyć na minimapie. Stanowi to łatwy sposób na przekształcenie dodatkowych bloków w rudy, wiedząc gdzie się znajdują.
 • W wersji 3DS logo Palladium Pickaxe i Drill mogą wydobywać Adamantite i Titanium.
 • Za większość rud, podczas sprzedaży, dostajemy tyle samo lub więcej niż za wykonane z nich sztabki. Wyjątkiem są rudy z późnego etapu Pre-Hardmode (Meteorite, Demonite/Crimtane, Hellstone) i Chlorophyte, z których wszystkie bardziej opłaca się sprzedać po przerobieniu na sztabki. (Hellstone'u i Obsidianu nie da się sprzedać jako rudy, nie ma również sztabki Obsidianu).

Ciekawostki

 • Hellstone, w wersji na Old-Gen Console only 3DS logo, ma grafikę Silver Ore, ze zmienionym kolorem.
 • Hellstone i Chlorophyte to jedyne rudy, których nie da się w nieskończoność wytwarzać na jednym świecie. Inne można uzyskać ze źródeł takich jak Crate'y, Extractinator, bossowie, duplikowanie cieczy i Meteorite. Co więcej, Chlorophyte może być hodowany przy użyciu błota, które choć w teorii nie jest nieskończone, w zastosowaniu do praktycznych celów nie powinno się skończyć.
 • Iron i Lead są jedynymi rudami, które nie posiadają swojej wersji cegieł.
 • Pomimo tego, że Chlorophyte Ore jest rudą z późnego etapu gry, można ją sprzedać jedynie za 6 Silver Coin za sztukę. Może to być spowodowane tym, że gracz może hodować duże ilości tej rudy i sprzedawać je. Luminite jest warty najwięcej, dostajemy 30 Silver Coin za sztukę.
 • Palladium, Cobalt i Titanium są jedynymi Hardmodowymi rudami, które w rzeczywistości są prawdziwymi metalami.
 • Od wersji Pc-only 1.3.5.3, w Terrarii jest łączenie 21 rodzajów rud.
 • Luminite jest jedyną rudą, która nie wymaga pieca do wytworzenia sztabek.

Historia

Pc-only Wersja PC

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Zaktualizowano niektóre tekstury rud.
  • Dodano Luminite.
 • Desktop 1.2.3:
  • Rudy stackują się teraz do 999.
  • Chlorophyte występuje nieco rzadziej i rośnie wolniej.
  • Hardmodowe rudy generują się w nieco mniejszej ilości.
 • Desktop 1.2:
  • Dodano 8 nowych rud, jako możliwe alternatywy dla 8 oryginalnych: Tin, Lead, Tungsten, Platinum, Crimtane, Palladium, Orichalcum i Titanium Ore, ułożonych w kolejności zgodnie z poziomami.
  • Dodano Chlorophyte Ore.
 • Desktop 1.1: Dodano Hardmodowe rudy: Cobalt, Mythril i Adamantite.
 • Desktop 1.0.2: Wydobywając kamień lub inne twarde rudy wydają one dźwięk.
 • Desktop-Release: Dodano Copper, Iron, Silver, Gold, Hellstone, Obsidian i Meteorite.

Console only Wersja konsolowa

 • Console 1.0.933.1: Dokonano zmian w stosunku do aktualizacji 1.0.750.0 na PS4. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: Playstation 4
  • Zaktualizowano niektóre tekstury rud.
  • Dodano Luminite.
 • Console 1.06:
  • Rudy stackują się teraz do 999.
  • Chlorophyte występuje nieco rzadziej i rośnie wolniej.
  • Hardmodowe rudy generują się w nieco mniejszej ilości.
 • Console 1.02: Dodano rudy z wersji Pc-only 1.2.
 • Console-Release: Dodano do gry z dźwiękami wydobywania.
  • Pre-Hardmodowe rudy: Copper, Iron, Silver, Gold, Hellstone, Obsidian i Meteorite.
  • Hardmodowe rudy: Cobalt, Mythril i Adamantite.

Phone-only Wersja mobilna

 • Mobile 1.2.11212:
  • Rudy stackują się teraz do 999.
  • Chlorophyte występuje nieco rzadziej i rośnie wolniej.
  • Hardmodowe rudy generują się w nieco mniejszej ilości.
 • Mobile 1.2.6508: Dodano rudy z wersji Pc-only 1.2.
 • Mobile 1.1.5536: Dodano Hardmodowe rudy: Cobalt, Mythril i Adamantite.
 • Mobile-Release: Dodano Copper, Iron, Silver, Gold, Hellstone, Obsidian i Meteorite. Wydają dźwięki podczas wydobywania.

3DS logo Wersja 3DS

 • 3DS-Release: Dodano do gry z dźwiękami i mechaniką występowania z wersji Pc-only 1.2.3.
  • Pre-Hardmodowe rudy: Copper, Tin, Iron, Lead, Silver, Tungsten, Gold, Platinum, Hellstone, Obsidian i Meteorite.
  • Hardmodowe rudy: Cobalt, Palladium, Mythril, Orichalcum, Adamantite, Titanium i Chlorophyte.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.