Terraria Wiki
Advertisement

Minion (sługa) jest dodatkowym stworzeniem, który pojawia się przy użyciu broni przywołującej. Do przywołania ich potrzebna jest różdżka, którą można stworzyć lub zdobyć jako drop z mobów. Bronie te wykorzystują manę, lecz nie zadają one magicznych obrażeń, tylko "summon damage" (obrażenia od sługi).

Słudzy działają jak buff, który trwa w nieskończoność. Obok gracza pojawia się stworzenie, które podąża za nim i atakuje pobliskie napotkane potwory. Są one nieśmiertelne i mają własne właściwości. Trwają one cały czas, dopóki gracz nie zginie lub nie usunie buffa. Niektórzy atakują w sposób dystansowy, gdy część z nich atakuje kontaktem.

Na ogół gracz może przywołać tylko jednego sługę, lecz istnieją zbroje oraz akcesoria, które pozwalają zwiększyć ich ilość, zarówno jak i ich statystyki. Większość z nich nie potrafi przechodzić przez ściany. Wyjątkami są miniony przywoływane przez Tempest Staff, Xeno Staff oraz Stardust Dragon Staff.

Nietypowym rodzajem sługów są strażnicy. Nie poruszają się po ziemi, stojąc w jednym miejscu. Różnią się tym, że zadają one zwykle większe obrażenia od zwyczajnych sługów.


Broń[]

Pre-Hardmode[]

Item Sługa Obrażenia Zdobywanie
Szlamowy kosturSzlamowy kostur Baby Slime Minion.png Baby Slime 8 Slimes / Slimed Zombie (0.01% lub 1/10,000 szans)
Kostur szerszeniaKostur szerszeniaite Hornet (minion).gif Hornet 9 14 Wosk pszczeliWosk pszczeliite
Kostur diablikaKostur diablikaite Imp Minion.png Imp 21 17 Sztabka piekielnego kamieniaSztabka piekielnego kamienia


Hardmode[]

Przedmiot Sługa Obrażenia Zdobywanie
Kostur pająkaKostur pająka Spider Minion.png Spider 26 16 Kieł pająkaKieł pająka
Kostur optycznyKostur optyczny Twins (minion).gif Twins 30 2 SoczewkaSoczewka 1 Czarna soczewkaCzarna soczewka 12 Bajkowa sztabkaBajkowa sztabka 20 Dusza wzrokuDusza wzroku
Piracki kosturPiracki kostur Pirate Minion.png Pirate 40 Pirate Invasion
Pigmejski kosturPigmejski kostur Pygmy Types.png Pygmy 34 Plantera (25% lub 1/4 szans)
KsenokosturKsenokostur UFO (minion).gif UFO 36 Martian Saucer (11% lub 1/9 szans)
Kostur krukaKostur kruka Raven (minion).gif Raven 37 Pumpking (od 0.01% do 14.29% szans, zależy od fali)
Kostur nawałnicyKostur nawałnicy Sharknado (minion).gif Sharknado 50 Duke Fishron (20% lub 1/5 szans)
Kostur zabójczej kuliKostur zabójczej kuli Deadly Sphere minion.gif Deadly Sphere 50 Deadly Sphere (2.5% lub 1/40 szans)
Smoczy kostur pyłu gwiezdnegoSmoczy kostur pyłu gwiezdnegoite Stardust Dragon minion (1 summon).png Stardust Dragon 60 18 Fragment pyłu gwiezdnegoFragment pyłu gwiezdnego
Kostur z ogniw pyłu gwiezdnegoKostur z ogniw pyłu gwiezdnegoite Stardust Cell.gif Stardust Cell 60 18 Fragment pyłu gwiezdnegoFragment pyłu gwiezdnego

Strażnicy[]

Strażnicy różnią się tą cechą, iż nie poruszają się po terenie. Poza tym, przywoływani są na krótki okres czasu, po czym znikają z mapy. Gracz może przywoływać je w różne miejsca na ograniczony czas. Zadają one zwykle większe obrażenia od pojedynczego ataku. W przeciwieństwie do normalnych sługów, gracz może przywołać strażnika i sługę, bądź wielu strażników jednocześnie (oprócz kilku tego samego typu).

Przedmiot Sługa Obrażenia Zdobywanie
Kostur królowej pająkówKostur królowej pająków Queen Spider Staffite Queen Spider Minion.png Queen Spider 21 24 Kieł pająkaKieł pająkaite
Kostur mroźnej hydryKostur mroźnej hydry Staff of the Frost Hydra Staff of the Frost Hydra summoned.png Frost Hydra 100 Frozen Chest
Zbroja pyłu gwiezdnegoZbroja pyłu gwiezdnego Stardust armorite Stardust Guardian minion.png Stardust Guardian 100 36 Luminytowa sztabkaLuminytowa sztabka   45 Fragment pyłu gwiezdnegoFragment pyłu gwiezdnego
Kostur księżycowego portaluKostur księżycowego portalu Lunar Portal Staffite Lunar Portal.png Lunar Portal 50 Moon Lord (11.11% lub 1/9 szans)
Kostur z tęczowych kryształówKostur z tęczowych kryształów Rainbow Crystal Staffite Plik:Rainbow Crystal.png Rainbow Crystal 150 Moon Lord (11.11% lub 1/9 szans)

Przedmioty ulepszające sługów[]

Zbroja[]

Przedmiot Ulepszenia
Strój pszczelarzaStrój pszczelarza Bee armorite
 • +2 Sługów
 • +23% Obrażenia sługów
Pajęcza zbrojaPajęcza zbroja Spider armorite
 • +3 Sługów
 • +28% Obrażenia sługów
Strój tikiStrój tiki Tiki armor
 • +4 Sługów
 • +30% OBrażenia sługów
Straszna zbrojaStraszna zbroja Spooky armor
 • +3 Sługów
 • +58% Obrażenia sługów
Zbroja pyłu gwiezdnegoZbroja pyłu gwiezdnego Stardust armorite
 • +5 Sługów
 • +66% Obrażenia sługów
 • +Stardust Guardian

Akcesoria[]

Przedmiot Ulepszenia
Pygmy Necklace.png Pygmy Necklace
 • +1 Sługa
Hercules Beetle.png Hercules Beetle
 • +15% Obrażeń sługów
 • Zwiększony odrzut sługi
Necromantic Scroll.png Necromantic Scroll
 • +1 Sługa
 • +10% Obrażeń sługi
Papyrus Scarab.png Papyrus Scarab
 • +1 Sługa
 • +15% Obrażeń sługi
 • Zwiększony odrzut sługi
Summoner Emblem.png Summoner Emblemite
 • +15% Obrażeń sługi
Avenger Emblem.png Avenger Emblemite
 • +12% Obrażeń
Destroyer Emblem.png Destroyer Emblemite
 • +10% Obrażeń
Sun Stone.png Sun Stone
 • +10% Obrażeń
 • Zwiększony odrzut sługów o 50%
Moon Stone.png Moon Stone
 • +10% Obrażeń
 • Zwiększony odrzut sługów o 50%
Celestial Stone.png Celestial Stone
 • +10% Obrażeń
 • Zwiększony odrzut sługów o 50%
Celestial Shell.png Celestial Shellite
 • +10% Obrażeń
 • Zwiększony odrzut sługów o 50%

Buffy[]

Przedmiot Ulepszenia
Summoning Potion.png Summoning Potionite
 • +1 Sługa
Pumpkin Pie.png Well Fed
 • +5% Obrażeń
 • Zwiększony odrzut sługów o 50%
Bewitching Table.png Bewitching Tableite
 • +1 Sługa
Advertisement