Terraria Wiki
Advertisement

Ten szablon oraz jego dokumentacja przedstawiają rozwiązanie działające tylko dla słów, tematów oraz linków w języku angielskim. Wszelkie testy jednostkowe dla tego szablonu zostały wyłączone z uwagi na ich niepowodzenie. Dlatego nie zalecane jest jego wykorzystywanie!!!

Ten szablon służy do szybkiego tworzenia łączy przeważnie występujących w liczbie pojedynczej na łącza w liczbie mnogiej, poprzez dodanie sufiksu.

Sposób użycia

Parametr 1

Wyświetla tekst (w liczbie pojedynczej)

Parametr 2 (opcjonalny)

Przyrostek liczby mnogiej (s/es/ies) lub niestandardowy tekst linku, zostanie automatycznie wykryty, jeśli zostanie pominięty. Zobacz {{displaytext}} po szczegółowe informacje na temat automatycznego wykrywania liczby mnogiej.

Parametr 3 (opcjonalny)

Sufiks nazwy strony (bez nawiasów), Zobacz przykłady poniżej.

Przykład

[[Król Szlam]] jest {{$|bossem}}. zwróci wynik: Król Szlam jest bossem.

Kod Wynik Opis
{{$|event}} event Domyślny przyrostek liczby mnogiej to s.
{{$|boss}} boss Zobacz {{displaytext}} dla wszystkich innych reguł liczby mnogiej.
{{$|butterfly}} butterfly
{{$|ray}} ray
{{$|leaf}} leaf
{{$|roof}} roof
{{$|tooth|teeth}} tooth Niestandardowy tekst w liczbie mnogiej dla rzeczowników nieregularnych. Równoważny z [[teeth|tooth]].
{{$|leaf|events}} leaf Niestandardowy tekst linku. Równoważny z [[event|leaf]]. Nawet jeśli to działa, nie używać tego!
{{$|Jellyfish||bait}} Meduzy sufiks nazwy strony
{{$|Banner|s|enemy}} Sztandar
{{lang/set|es}}{{$|Music Box||Snow}} Pozytywka i18n test
Advertisement