Terraria Wiki
Advertisement

Console version Console version

Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Common version/doc. (edytuj | historia)

Wyświetla znormalizowany link do wersji z ikoną, pokazany powyżej. Aby wyświetlić wszystkie wersji, użyj {{versions}}.

Ilekroć w artykule używany jest termin "Console version", należy go zastąpić tym szablonem, aby zapewnić spójność.

Sposób użycia

Wszystkie parametry są opcjonalne.

{{ console version | <display mode> | short = y | nl = y | t = <custom display text> | glue = <characters between icon and text> | small = y | size = <size in px> | width = <width in px> | height = <height in px> | scale = <scale ratio> }}

Pierwszy nienazwany parametr

Tryb wyświetlania, ustaw jedną z następujących wartości:

  • icon – Wyświetla samą ikonę (zobacz {{icon/console}}).
  • text – Wyświetla sam tekst.
  • short – Wyświetla ikonę i skróconą nazwę wersji.
short

Wyświetl skrót nazwy wersji. Identyczne z ustawieniem pierwszego nienazwanego parametru na short.

nl

Usuwa link z ikony i/lub tekstu.

t

Dostosuj wyświetlany tekst. Zastępuje |short=y i nie działa przy użyciu trybu icon.

glue

Ustaw znak między ikoną a tekstem. Domyślnie jest to &nbsp;.

small, size, width, height, scale

Dostosuj wyświetlanie ikony, zobacz {{icon/console}}, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przykłady

Kod użycia Zwracany wynik Uwagi
{{console version}} Console version Console version
{{console version|icon}} Console version Identyczny z {{icon/console}}.
{{console version|text}} Console version
{{console version|short}} Console version Console
{{console version|text|short=y}} Console
{{console version|t=sometext}} Console version sometext Wyświetla własny tekst.
{{console version|short=y}} Console version Console Identyczny z {{console version|short}}
{{console version|nl=y}} Console version Console version Usuwa hiperłącze.
{{console version|text|nl=y}} Console version Usuwa hiperłącze.
{{console version|short|nl=y}} Console version Console Usuwa hiperłącze.
{{console version|glue=-}} Console version-Console version
{{console version|scale=2}} Console version Console version Zobacz {{icon/console}}.
{{console version|icon|small=y}} Console version Zobacz {{icon/console}}.
Advertisement