Terraria Wiki
Advertisement
This template uses Lua.
Ten szablon wykorzystuje Moduł:Exclusive, będący skryptem napisanym w języku programowania Lua. Aby lepiej zapoznać się z tym językiem odwiedź podane strony Terraria Wiki:Lua (en).
Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
Zobacz Szablon:Exclusive/l10n, aby znaleźć lokalizację tego szablonu.
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Exclusive/doc. (edytuj | historia)

Jest to uniwersalny szablon, który umożliwia poinformowanie o zawartości na wyłączność w postaci bannera dla dowolnej wersji Terrarii.

Sposób użycia

Wszystkie możliwe parametry:

Pierwszy parametr
Nazwa strony, na której znajduje się zawartość na wyłączność. Obsługiwane są dołączone sekcje, informacje dla strony będą nadal gromadzone (patrz przykłady poniżej).
invert=y/yes
Odwraca kolejność wyświetlania wersji na wyłączność. Ważna uwaga: wyłącza to czujnik zawartości na konsole japońskie.
section = y/yes
Zmienia tekst wiadomości z "Ta informacja" na "Ta informacja zawarta w poniższej sekcji", automatycznie aktywuje nocat = yes.
nocat = y/yes
Zapobiega dodawaniu przez szablon strony, na której jest używany, do dowolnych kategorii.
nobanner = y/yes
Zapobiega wyświetlaniu pola baneru wiadomości, dlatego kategoryzuje tylko stronę. Jest to zwykle używane na stronach przekierowujących.
width
Ustawia szerokość CSS pola banera wiadomości.

Wersje:

Przesłania wersje. Wartości wszystkich poniższych parametrów mogą wynosić y, yes, n lub no.
Desktop version dsk
desktop
pc
Console version cns
console
Old-gen console version old
oldgen
old-gen
old-gen console
Mobile version mbl
mobile
3DS version 3DS
3ds
Japanese Console version jas
japan
japanese
j-console
japanese-console
version = platform-platform-platform
Informacje o alternatywnych wersjach kodu. Przykład: desktop-console. Może być all, aby ustawić wszystkie wersje.


Jeśli zostanie podana nazwa strony (parametr 1), {{all versions}} jest automatycznie umieszczane na wszystkich stronach dostępnych dla wszystkich platform.

Przykłady

{{exclusive|desktop=yes}} zwraca
Desktop version
Desktop-Only Content: This information applies only to the Desktop version of Terraria.
{{exclusive|mobile=yes|3ds=yes}} zwraca
Mobile version3DS version
Mobile/3DS-Only Content: This information applies only to the Mobile and 3DS versions of Terraria.
{{exclusive|japan=yes|mobile=yes|3ds=yes}} zwraca
Japanese Console versionMobile version3DS version
Mobile/3DS/Japanese console-Only Content: This information applies only to the Japanese Console, Mobile, and 3DS versions of Terraria.
{{exclusive|desktop=yes|3ds=yes|console=yes}} zwraca
Desktop versionConsole version3DS version
Desktop/Console/3DS-Only Content: This information applies only to the Desktop, Console, and 3DS versions of Terraria.
{{exclusive|desktop=yes|3ds=yes|console=yes|section=yes}} zwraca
Desktop versionConsole version3DS version
Desktop/Console/3DS-Only Content: This section's information applies only to the Desktop, Console, and 3DS versions of Terraria.


Pobiera informacje o zawartości na wyłączność z innych stron:

{{exclusive|1.3.0.1}} zwraca
Desktop versionConsole versionMobile versionSwitch versiontModLoader version
Desktop/Console/Mobile/Switch/tModLoader-Only Content: This information applies only to the Desktop, Console, Mobile, Switch, and tModLoader versions of Terraria.
{{exclusive|1.3.0.1#Features and Mechanics}} zwraca
Desktop versionConsole versionMobile versionSwitch versiontModLoader version
Desktop/Console/Mobile/Switch/tModLoader-Only Content: This information applies only to the Desktop, Console, Mobile, Switch, and tModLoader versions of Terraria.
{{exclusive|1.3.0.1|invert=y}} zwraca
Old-gen console version3DS version
Old-gen console/3DS-Only Content: This information applies only to the Old-gen console and 3DS versions of Terraria.
{{exclusive|1.3.0.1|3ds=y}} zwraca
Desktop versionConsole versionMobile version3DS versionSwitch versiontModLoader version
Desktop/Console/Mobile/3DS/Switch/tModLoader-Only Content: This information applies only to the Desktop, Console, Mobile, 3DS, Switch, and tModLoader versions of Terraria.
{{exclusive|1.3.0.1|3ds=y|dsk=n}} zwraca
Console versionMobile version3DS versionSwitch versiontModLoader version
Console/Mobile/3DS/Switch/tModLoader-Only Content: This information applies only to the Console, Mobile, 3DS, Switch, and tModLoader versions of Terraria.
{{exclusive|1.3.0.1|invert=y|dsk=y}} zwraca
Desktop versionOld-gen console version3DS version
Desktop/Old-gen console/3DS-Only Content: This information applies only to the Desktop, Old-gen console, and 3DS versions of Terraria.
Advertisement