Terraria Wiki
Advertisement
Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
This template uses Lua.
Ten szablon wykorzystuje Moduł:GameText, będący skryptem napisanym w języku programowania Lua. Aby lepiej zapoznać się z tym językiem odwiedź podane strony Terraria Wiki:Lua (en).
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:GameText/doc. (edytuj | historia)

Ten szablon służy do pobierania tekstu z gry na podstawie bazy danych, która została utworzona z kodu źródłowego.

Uwaga: ten szablon jest stosunkowo wolny, więc jeśli to możliwe, najpierw użyj innych szablonów baz danych.

Sposób użycia

{{gameText|<klucz indeksu>|lang=<język>|nl2br=no|x_<nazwa>=<wartość>...|y_<nazwa>=<wartość>...}}

Parametr 1

Klucz indeksu odpowiadającemu tekstowi. Taki sam jak pliki JSON w języku gry. Zobacz przykłady poniżej.

lang (opcjonalny)

Kod języka. Obecnie jest to 9 języków (jak w grze): en/es/it/de/fr/zh/pl/pt/ru. Wszystkie pozostałe kody języka będą korzystać z bazy danych.

wszystkie x_<nazwy> oraz y_<nazwy> parametrów

Zastępuje symbol zastępczy. Istnieją dwa typy symboli zastępczych w tekście gry: {xxx} oraz <yyy>, indeksowane według x_... oraz y_..., odpowiednio. Zobacz przykłady poniżej.

nl2br

Domyślnie podziały linków (\n) w gameText zostaną zastąpione przez >br/<. Jeśli ustawiono nl2br, wyświetli surowy tekst.

Przykłady

Kod Wynik
{{gameText|ItemName.IronPickaxe}} Iron Pickaxe TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Żelazny kilof)
{{gameText|LegacyMultiplayer.21}} /players TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: /gracze )
{{gameText|ItemTooltip.BeeKeeper}} Summons killer bees after striking your foe
Small chance to cause confusion
TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Po zadaniu obrażeń przeciwnikowi przywołuje zabójcze pszczoły
Niewielka szansa na wywołanie dezorientacji)
{{gameText|ItemTooltip.BeeKeeper|nl2br=no}} Summons killer bees after striking your foe
Small chance to cause confusion
TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Po zadaniu obrażeń przeciwnikowi przywołuje zabójcze pszczoły

Niewielka szansa na wywołanie dezorientacji)

{{gameText|UI.WorldSizeFormat}} {0} World TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: {0} świat)
{{gameText|UI.WorldSizeFormat|x_0=Large}} Large World TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Large świat)
{{gameText|LegacyDialog.19}} {PlayerName} is it? I've heard good things, friend! TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: {PlayerName}, tak? Mam dobre wieści!)
{{gameText|LegacyDialog.19|x_PlayerName=myName}} myName is it? I've heard good things, friend! TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: myName, tak? Mam dobre wieści!)
{{gameText|Misc.ResolutionChanged}} Resolution changed to: {0}x{1}. TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Rozdzielczość zmieniona na: {0}x{1}.)
{{gameText|Misc.ResolutionChanged|x_1=768}} Resolution changed to: {0}x768. TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Rozdzielczość zmieniona na: {0}x768.)
{{gameText|Misc.ResolutionChanged|x_0=1024|x_1=768}} Resolution changed to: 1024x768. TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Rozdzielczość zmieniona na: 1024x768.)
{{gameText|ItemTooltip.GoodieBag}} <right> to open TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: <right>, żeby otworzyć)
{{gameText|ItemTooltip.GoodieBag|y_right=Right click}} Right click to open TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Right click, żeby otworzyć)
{{gameText|ItemTooltip.GoodieBag|y_right={{key|open}}}} Otwórz / Aktywuj to open TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Otwórz / Aktywuj, żeby otworzyć)
{{gameText|ItemName.IronPickaxe|lang=es}} Iron Pickaxe TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Pico de hierro)
{{gameText|ItemName.IronPickaxe|lang=it}} Iron Pickaxe TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Piccone di ferro)
{{gameText|ItemName.IronPickaxe|lang=de}} Iron Pickaxe TEST NIEUDANY! (Spodziewany wynik: Eisenspitzhacke)
Advertisement