Terraria Wiki
Advertisement
Terraria Wiki
Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
Zobacz Szablon:GetItemInfo/l10n, aby znaleźć lokalizację tego szablonu.
This template uses Lua.
Ten szablon wykorzystuje Moduł:Iteminfo, będący skryptem napisanym w języku programowania Lua. Aby lepiej zapoznać się z tym językiem odwiedź podane strony Terraria Wiki:Lua (en).
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:GetItemInfo/doc. (edytuj | historia)

Ten szablon służy do dynamicznego i niezawodnego wyświetlania statystyk przedmiotów. Opiera się na Moduł:Iteminfo, który pobiera dane bezpośrednio z kodu źródłowego. Ułatwia to wyświetlanie statystyk bez konieczności ich zmiany w przypadku aktualizacji. {{iteminfo}} może służyć jako skrót do tego szablonu.

Sposób użycia

{{ iteminfo | <identyfikator lub nazwa przedmiotu> | <określona statystyka> | format=y/yes (opcjonalny) | raw=y/yes (opcjonalny) }}

Specjalny szablon: {{iteminfo||count}} zwraca wynik: 5044

Pierwszy parametr / id

Nazwa lub id przedmiotu. Jeśli jest to identyfikator przedmiotu, można użyć id = .

Drugi parametr / pole

Szczegółowe statystyki do wyświetlenia; prawidłowe wartości znajdują się w tabelach poniżej.

Zobacz poniżej, aby uzyskać dane wyjściowe dla wszystkich statystyk.

Oryginalna nieprzetworzona nazwa zmiennej Alias Opis
rozróżniana jest wielkość liter, jeśli jest surowa nazwa=yes,
bez rozróżniania wielkości liter
type id / item id / itemId ID przedmiotu dla tego przedmiotu
name Nazwa przedmiotu.
internalName internal name Wewnętrzna nazwa przedmiotu.
DD2Summon Jeśli ustawiony, oznacza to, że ten przedmiot to Broń przywołująca wartowników Szynkarza.
accessory acc Jeśli jest ustawiony, jest to pozycja akcesorium.
alpha
ammo Identyfikator amunicji (używany w polu useAmmo) nie tylko, np. 353, 154
autoReuse auto / autoSwing Jeśli jest ustawiony, ten przedmiot może atakować bez przerwy.
axe axe power / axePower Moc toporu.
backSlot Identyfikator tylnego slotu. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
bait bait power / baitPower Moc przynęty.
balloonSlot Identyfikator slotu dla balonów. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
bodySlot body slot Identyfikator gniazda korpusu (talii). Zobacz Identyfikatory zbroi.
buffTime buffDuration / buff duration Czas, w którym wzmocnienie będzie działać.
buffType buffId / buff id ID wzmocnienia, który daje ten przedmiot.
buff / buff name / buffName Angielska nazwa wzmocnienia przyznawana przez ten przedmiot. Jeśli potrzebujesz wyświetlić zlokalizowaną nazwę, użyj {{getBuffInfo|<buffid>|name}}
canBePlacedInVanityRegardlessOfConditions
cartTrack Jest ustawiany dla torów górniczych.
channel Jeśli ustawiony, oznacza, że przedmiot może/musi być używany w sposób ciągły ("channeling cast", różni się jednak od automatycznego ataku!) Jest ustawiony dla cepów i jojo, pił łańcuchowych i wierteł, Magiczny pocisk i jego ulepszenia, Różdżka ziemi, Pistolet na piranie, Zielenicowy młot pneumatyczny, Laserowy karabin maszynowy, Naładowany blaster armatni, Latający nóż, Głowa Meduzy, Arkhalis, Pistolet portalowy, Pogromca wiru, Fantazmat, Wielki schemat, Ostatni pryzmat, Sleepy Octopod, Potworna glewia, Widmowy feniks, Powietrzna zguba. Jest również ustawiony dla niektórych przedmiotów przywołujących chowańców/oświetlających chowańców/wierzchowców, ponieważ będą one obowiązywać nieprzerwanie.
consumable Jest ustawiany dla przedmiotów, które są materiałami jednorazowymi (co oznacza wszystkie przedmioty w Kategoria:Materiały jednorazowe). Zauważ, że różni się to od pojęć wewnątrz gry "Materiał jednorazowy"! Zobacz Kategoria:Materiały jednorazowe w celu uzyskania informacji. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na True, to jeden przedmiot ze stosu jest usuwany przy każdym użyciu przedmiotu.
craftable Jeśli jest ustawiony, ten przedmiot widoczny będzie jako możliwy do wytworzenia.
createTile tile / tileId / tile id Wyświetla ID bloku, którą ten przedmiot tworzy po umieszczeniu.
placeStyle tile sub id / tile subid / tileSubId Pod-identyfikatory bloków.
createWall wall / wallId / wall id Wyświetla ID ścian, którą ten przedmiot tworzy po umieszczeniu ściany.
crit critical Szansa na trafienie krytyczne przedmiotu.
damage dmg Wyświetla podstawowe obrażenia zadawane przez przedmiot.
defense Wyświetla punkty obrony przedmiotu.
dye Jeśli wartość przedmiotu jest niezerowa, jest to barwnik.
expert Jeśli jest ustawiony, ten przedmiot będzie wyświetlany jako Tęczowa rzadkość.
faceSlot Identyfikator gniazda twarzy. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
fishingPole fishingPower / fishing power Moc połowowa przedmiotu.
flame Ustawiane dla każdego rodzaju pochodni oraz dla wodnej, pokojowej, platynowej oraz zwykłej świecy. Co ciekawe, jest również ustawiony na Piekielne piętno.
frontSlot Identyfikator przedniego gniazda. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
glowMask
hairDye hair dye 0 dla usuwania farb do włosów oraz dodatnia liczba dla innych farb do włosów.
hammer hammer power / hammerPower Moc młota.
handOffSlot Identyfikator gniazda dla Hand-off. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
handOnSlot Identyfikator gniazda dla Hand-on. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
headSlot head slot Identyfikator gniazda głowy. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
healLife Ilość punktów zdrowia jaką ten przedmiot przywraca, gdy jest używany.
healMana Ilość punktów many jaką ten przedmiot przywraca, gdy jest używany.
holdStyle Może być tylko wartością z zakresu od 0 do 3. Jest ustawiony na 1 dla każdego rodzaju pochodni oraz wodnej, pokojowej, platynowej oraz zwykłej świecy, lepkiego, skaczącego, grotołaza oraz zwykłego świetlika, piwa, jednorożca na patyku, pistoletu sygnałowego, piance na patyku, arkanum mgławicy. Ustawione na 2 dla Trzcina do oddychania, Parasolka. Ustawione na 3 dla Magiczna harfa.
knockBack kb Wyświetla wartość odrzutu przedmiotu.
legSlot leg slot Identyfikator gniazda nóg. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
lifeRegen Może być tylko wartością z zakresu od 0 do 1. Jest ustawiany na 1 dla Opaska regeneracji oraz Talizman mitów.
makeNPC Jeśli wartość jest niezerowa, odrodzi się NPC, gdy zostanie użyty. Wartość to ID NPC odrodzonego NPC.
mana Ilość punktów many jaką ten przedmiot zużywa podczas użycia.
maxStack stack Maksymalny limit stosu przedmiotu.
mech Jeśli jest ustawiony, jest to pozycja mechanizmów, co oznacza, że pokazuje przewody oraz siłowniki, gdy jest trzymany.
melee damagetype Jeśli jest ustawiony, przedmiot ten zadaje obrażenia w zwarciu.
magic Jeśli jest ustawiony, przedmiot ten zadaje obrażenia magiczne.
ranged Jeśli jest ustawiony, przedmiot ten zadaje obrażenia dystansowe.
summon Jeśli jest ustawiony, przedmiot ten zadaje obrażenia przywołanych stworzeń.
thrown Jeśli jest ustawiony, przedmiot ten zadaje obrażenia miotane.
mountType mount / mountid / mount id Wyświetla ID wierzchowca dla przywołanego wierzchowca przez ten przedmiot, gdy jest używany.
neckSlot Identyfikator gniazda szyji. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
netID
noMelee Czy przedmiot ten może zadawać obrażenia przez "sprity". Zazwyczaj ustawiony na true dla broni dystansowej, która zamiast tego polegałaby na pociskach zadających obrażenia.
noUseGraphic Określa, czy sprite tego przedmiotu jest rysowany podczas jego używania. Używa tego broń miotana, jak Dynamit, ponieważ jest ona natychmiast rzucana na ziemię, aby stworzyć iluzję użycia.
noWet Jeśli jest ustawiony, przedmiot nie może być trzymany/umieszczany pod wodą: Jednorożec na patyku, każdy rodzaj świec i każdy rodzaj pochodni (bez Przeklętej i Ichorowej pochodni). Jednak jest również ustawiony dla liczników czasowych, które można umieścić pod wodą.
notAmmo Jest ustawiany tylko dla monet, piwa, przewodów. Oprócz przewodu mają one tę samą cechę, że nie można ich umieścić w miejscu na amunicję w ekwipunku, nawet jeśli są one używane jako amunicja. W tym gnieździe można jednak umieścić przewód.
paint Jeśli wartość nie jest 0, oznacza to, że pozycja ta to farba. Wartością jest rodzaj wewnętrznego "identyfikatora farby", od 1 (Czerwona farba) do 30 (Farba zaprzeczająca).
pick pick power / pickPower / pickaxe / pickaxe power / pickaxePower Moc kilofu.
potion Jeśli jest ustawiony, nie można używać żadnych innych przedmiotów z tym atrybutem, dopóki nie upłynie czas odnowienia. Dotyczy to przedmiotów leczących i grzybów.
questItem Jest ustawiany tylko dla zadań wędkarskich.
rare rarity Rzadkość przedmiotu. Nie dotyczy, jeśli ustawiono expert, ponieważ powoduje to, że przedmiot ma rzadkość 12*Poziom rzadkości: Tęczowy.
reuseDelay usedelay / use delay Czas w tickach, po którym ten przedmiot może być ponownie wykorzystany, zwany potocznie "Opóźnieniem użycia". W jednej sekundzie jest 60 ticków. Obecnie ustawiane tylko dla Mechaniczny karabin, Głowa meduzy, Ostatni pryzmat, Rozdarcie nieba oraz Gniew Betsy.
scale
sentry Jeśli jest ustawiony, ten przedmiot jest przedmiotem kosturem przywołującym wartownika.
shieldSlot Identyfikator gniazda tarczy. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
shoeSlot Identyfikator gniazda butów. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
shoot projectileId / projectile id Jeśli wartość jest niezerowa, jest to ID pocisku pocisku wystrzelonego przez przedmiot.
shootSpeed velocity Prędkość pocisku wystrzelonego przez przedmiot.
shopCustomPrice Ceny zakupu przedmiotów Armia Starszego w walucie medali obrońcy.
stringColor Typ koloru sznurka, tylko dla przedmiotu sznurek.
tileBoost Premia do zasięgu.
tileWand tile wand Identyfikator przedmiotu bloku, który jest umieszczany przez różdżkę umieszczjącą bloki.
uniqueStack Jest ustawiany tylko dla zadań wędkarskich. Zobacz zadania wędkarskie, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specjalnej jakości tych przedmiotów.
useAmmo Rodzaj amunicji, z której korzysta ten przedmiot.
useAnimation use / usetime / use time Czas użycia przedmiotu. Zauważ, że ta wartość nie jest poprawna dla miecze z możliwościami ciągłego atakowania; faktyczny czas użycia tej broni w grze to useAnimation-1. Szablon obecnie tego nie bierze pod uwagę, co prowadzi do niepoprawnego wyniku dla tej broni.
UseSound sound / sounduse / use sound Efekt dźwiękowy odtwarzany, gdy ten przedmiot jest używany, zawinięty w {{sound}} bez podpisu. Zauważ, że wymieniony dźwięk jest tylko dźwiękiem podstawowym; może być odtwarzany ze zmodyfikowanym skokiem i głośnością w grze.
useStyle use style Użyj stylu przedmiotu.
useTime tool speed / toolspeed Szybkość kopania dla narzędzi, (wewnętrzny) czas użycia dla innych. Ile czasu zajmuje użycie przedmiotu w tickach. Podczas używania przedmiotu nie można wykonywać innych czynności.
useTurn Określa, czy gracz odwróci się w kierunku, w którym się porusza, gdy przedmiot jest używany. Na przykład miecz sprawi, że będziesz twarzą w lewo lub w prawo, ale w przypadku włócznia już nie.
value buy / price Wartość zakupu. Jeśli ustawiono shopCustomPrice, wyświetli cenę w medalach obrońcy. Pamiętaj, że może to wygenerować wartość, nawet jeśli przedmiotu nie można kupić!
sell Wartość sprzedaży. Pamiętaj, że nie ma oryginalnej zmiennej dla tej statystyki, ponieważ gra dzieli wartość zakupu przedmiotu przez 5, aby określić jego wartość sprzedaży. Użyj {{#expr:floor({{iteminfo|item|value|raw=yes}}/5)}}, aby otrzymać surową, liczbową wartość sprzedaży.
Innym aliasem jest value. Ze względu na dwuznaczność oryginalnej zmiennej, która może powodować zamieszanie, jest ona przestarzała. Chociaż może być nadal używany na niektórych stronach, nie należy go już używać.
vanity Jeśli jest ustawiony, ten przedmiot jest ozdobą.
waistSlot Identyfikator gniazda talii. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
wingSlot Identyfikator gniazda skrzydeł. Zobacz Identyfikator zbroi § Akcesoria.
format = y/yes

Ten parametr służy do zawijania wyniku w magiczne słowo {{formatnum:}}. Dostępne tylko przy użyciu drugiego parametru.

raw = y/yes

Ten parametr służy do wyświetlania wartości dokładnie takiej, jaka istnieje w kodzie źródłowym, na przykład do dalszych obliczeń za pomocą {{#expr:}} funkcji analizatora składni. Zobacz Moduł:Iteminfo, aby uzyskać informacje na temat interpretacji wartości wyjściowych. Dostępne tylko przy użyciu drugiego parametru. Wymaga, aby drugi parametr stanowił oryginalną nazwę zmiennej, tzn. nie są dozwolone aliasy. format nadal obowiązuje. W drugim parametrze rozróżniana jest wielkość liter.

Przykłady

Szczegółowe statystyki

  • Mikstura regeneracji zapewnia wzmocnienie [[{{iteminfo|Regeneration Potion|buff}}]] na czas {{iteminfo|289|buff duration}} oraz można ją sprzedać za {{iteminfo|Regeneration Potion|sell}}.
zwróci wynik:
Mikstura regeneracji zapewnia wzmocnienie Regeneration na czas 8 minut oraz można ją sprzedać za 2.
  • {{iteminfo|Ballista Cane|buy}} zwróci wynik: 250000*25 Medal obrońcy
  • {{iteminfo|Ballista Cane|sell}} zwróci wynik: 5

Wszystkie statystyki

Użyj {{iteminfo/all}} lub {{getItemInfo/all}}, aby wyświetlić pole ze wszystkimi dostępnymi statystykami przedmiotów. Pobiera tylko jeden parametr - identyfikator lub nazwę przedmiotu.

  • {{iteminfo/all|Terra Blade}} zwróci wynik:
Terraostrze (ID = 757) Info:
type: 757
name: Terra Blade
internalName: TerraBlade
DD2Summon:
material: 1
accessory:
alpha: 0
ammo: 0
autoReuse: 1
axe: 0
backSlot: -1
bait: 0
balloonSlot: -1
bodySlot: -1
buffTime: 0
buffType: 0
canBePlacedInVanityRegardlessOfConditions:
cartTrack:
channel:
consumable:
craftable: 1
createTile: -1
placeStyle: 0
createWall: -1
crit: 0
damage: 115
defense: 0
dye: 0
expert:
faceSlot: -1
fishingPole: 0
flame:
frontSlot: -1
glowMask: -1
hairDye: -1
hammer: 0
handOffSlot: -1
handOnSlot: -1
headSlot: -1
healLife: 0
healMana: 0
holdStyle: 0
knockBack: 6.5
legSlot: -1
lifeRegen: 0
makeNPC: 0
mana: 0
maxStack: 1
mech:
melee: 1
magic:
ranged:
summon:
thrown:
mountType: -1
neckSlot: -1
netID: 757
noMelee:
noUseGraphic:
noWet:
notAmmo:
paint: 0
pick: 0
potion:
questItem:
rare: 8
reuseDelay: 0
scale: 1.1
sentry:
shieldSlot: -1
shoeSlot: -1
shoot: 132
shootSpeed: 12
shopCustomPrice:
stringColor:
tileBoost: 0
tileWand: -1
uniqueStack:
useAmmo: 0
useAnimation: 14
useStyle: 1
UseSound: Item_1
useTime: 14
useTurn:
value: 1000000
vanity:
waistSlot: -1
wingSlot: -1

Zobacz również

Advertisement