Terraria Wiki
Advertisement

This template defines the table "Imageinfo". View table.

Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Image/doc. (edytuj | historia)

Jeśli nazwa pliku zostanie przekazana bez rozszerzenia, skrypt określi, czy gif jest dostępny (domyślnie jest to png); zwraca obraz; jeśli plik istnieje jako gif lecz nie jako png, zwraca wartość null.

Jeśli nazwa pliku zawiera rozszerzenie, skrypt sprawdzi, czy plik o takim rozszerzeniu istnieje, w przeciwny wypadku zwróci wartość null.

Sposób użycia

{{image|options|caption}} Składnia jest taka sama jak [[File:]].

Parametry

Wszystkie składnie [[File:]] są poprawne.

Dodatkowo:

size =

Obsługa *scale syntax. Zastąpi nienazwaną opcję rozmiaru, na przykład |20px|size=40px*0.75 zostanie sparsowany do 40px*0.75, result in 30px

scale =

Przeskaluje obraz na podstawie jego rozmiaru, na przykład scale=0.5.

maxsize =

Przy użyciu tej samej składni, co opcja rozmiaru [[File:]]: Wpx, Hpx, lub WxHpx. Uwaga: jest to stosowane PO przeskalowaniu.

Advertisement