Terraria Wiki
Advertisement
Terraria Wiki
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Infobox wrapper/doc. (edytuj | historia)

Sposób użycia

Parametry bez nazwy

Pudełka informacyjne do zapakowania.

float = right/left/none

CSS float, domyślnie jest to right.

direction = column/row

Kierunek zawinięcia pudełek informacyjnych. Domyślną wartością jest column.

inne parametry

Zobacz {{flexbox}}

Przykłady

Styl jedno-parametrowy (niezalecany):

{{infobox wrapper | {{npc infobox | name = Bunny}}{{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}}{{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ffff99; }} :

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki

Styl wielo-parametrowy (zalecany):

{{infobox wrapper | {{npc infobox | name = Bunny}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}} | {{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ff9999 }}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki

float left:

{{infobox wrapper | float=left | {{npc infobox | name = Bunny}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}} | {{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ff9999;}}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki

bez float (pudełka informacyjne z domyślnie ustawionym float w prawo):

{{infobox wrapper | float=none | {{npc infobox | name = Bunny}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}} | {{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ff9999;}}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki

bez float pudełka informacyjne z ustawionym float w lewo:

{{infobox wrapper | float=none | {{npc infobox | name = Bunny | float=left}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em | float=left}} | {{npc infobox | name = Bird | float=left}} | css=background:#ff9999;}}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki


kierunek poziomy:

{{infobox wrapper | direction=row | {{npc infobox | name = Bunny}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}} | {{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ff9999;}}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki

kierunek poziomy & bez float:

{{infobox wrapper | direction=row | float=none | {{npc infobox | name = Bunny}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}} | {{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ff9999;}}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki

kierunek poziomy & float left:

{{infobox wrapper | direction=row | float=left | {{npc infobox | name = Bunny}} | {{npc infobox | name = Duck | boxwidth=12em}} | {{npc infobox | name = Bird}} | css=background:#ff9999;}}

Króliczek
Bunny.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Kaczka
Duck.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Ptak
Bird.png
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
Przeciwnik
Dźwięki
Advertisement