Advertisement

Key/doc

Ten szablon służy do wyświetlania graficznej reprezentacji klawiszów.

Sposób użycia

{{key | <wyświetlany klawisz> }}

Pierwszym przekazanym parametrem może być dowolnym tekstem. Wpisanie liczb 1 lub 2 spowoduje problem z powodu systemu lokalizacji językowej. Zamiast tego użyj odpowiednich jednostek HTML odpowiednio &#49; oraz &#50;.

Istnieje również szereg wartości parametrów, które spowodują specjalne, predefiniowane wyświetlanie, wymienione poniżej. Wyniki takich wyświetleń znajdują się tutaj tłumaczenie (Szablon:Key/l10n).

Kod użycia Wynik kodu
Wspólne kontrolki
{{key|left mouse}} left mouse
{{key|right mouse}} right mouse
{{key|use}} Użycie / Atak
{{key|open}} Otwórz / Aktywuj
{{key|throw}} Throw
{{key|inventory}} Inventory
{{key|up}} ▲ Up
{{key|down}} ▼ Down
{{key|left}} ◀ Left
{{key|right}} ▶ Right
{{key|jump}} Jump
{{key|hotbar}} 0–9
{{key|grapple}} Grapple
{{key|debug}} F7
{{key|txrx}} F8
{{key|lighting}} F9
{{key|fps}} F10
{{key|hud}} F11
{{key|chat}} Enter
{{key|heal}} Quick Heal
{{key|mheal}} Quick Mana
{{key|map}} Toggle Full Map
{{key|buff}} Quick Buff
{{key|as}} Auto Select
{{key|minimap}} Toggle Map Style
{{key|sc}} Smart Cursor
{{key|mount}} Quick Mount
Inne wspólne kontrolki
{{key|shift}} ⇧ Shift
{{key|lshift}} ⇧ Lewy Shift
{{key|rshift}} ⇧ Prawy Shift
{{key|enter}} ↵ Enter
{{key|tab}} ↹ Tab
{{key|backspace}} ← Backspace
Kontrolki dla komputerów Mac'a
{{key|cmd}} Cmd
{{key|command}} Command
{{key|opt}} ⌥ Opcje
Kontrolki nie pochodzące z komputerów Mac'a
{{key|super}} Super (również nazywany klawiszem "Windows")
{{key|menu}} ≣ Menu
Kontrolki przycisków z konsoli Xbox
{{key|xb-a}}
{{key|xb-b}}
{{key|xb-x}}
{{key|xb-y}}
{{key|xb-lb}} LB (Left Bumper)
{{key|xb-rb}} RB (Right Bumper)
{{key|xb-lt}} Lewa gałka
{{key|xb-rt}} Prawa gałka
{{key|xb-back}} ◀ Back
{{key|xb-start}} ▶ Start
Przykłady dla innych niezdefiniowanych kontrolek
{{key|B}} B
{{key|z}} z

Podziękowania

Lista symboli używana przez ten szablon pochodzi z this list przesłanego przez użytkownika Minecraft Wiki Majr.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC BY-NC-SA 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.