Terraria Wiki
Advertisement
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Localization/register/doc. (edytuj | historia)

Ten szablon służy do definiowania dynamicznie wyświetlanego tekstu używanego przez {{l10n}}. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji tego szablonu i Pomoc:I18n i l10n dla szablonów.

Użyj {{l10n/register}} jako skrótu.

Sposób użycia

{{l10n/register|<namespace>|<lang>
	| <key> = <value>
	| <key> = <value>
	...
}}
Parametr 1

Przestrzeń nazw. Część unikalnego identyfikatora, która składa się z kombinacji przestrzeni nazw i klucza i służy do późniejszego pobrania jego ciągu. Aby uniknąć konfliktów między szablonami, zwykle powinna to być nazwa szablonu (ponieważ gwarantuje to, że jest unikalna na wiki).

Parametr 2

Kod języka. Jest to pewnego rodzaju kotwica dla {{lang}} (lub, bardzo rzadko, lang parametru {{l10n}}), aby {{l10n}} wiedział, którą baze danych (spośród dostępnych) użyć.

Parametry nazywane

Wszystkie definicje ciągów. <key> to inna część identyfikatora, a <value> to ciąg znaków.

Advertisement