Terraria Wiki
Advertisement
Terraria Wiki

Mobile version Mobile version

Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Common version/doc. (edytuj | historia)

Wyświetla znormalizowany link do wersji z ikoną, pokazany powyżej. Aby wyświetlić wszystkie wersji, użyj {{versions}}.

Ilekroć w artykule używany jest termin "Mobile version", należy go zastąpić tym szablonem, aby zapewnić spójność.

Sposób użycia

Wszystkie parametry są opcjonalne.

{{ mobile version | <display mode> | short = y | nl = y | t = <custom display text> | glue = <characters between icon and text> | small = y | size = <size in px> | width = <width in px> | height = <height in px> | scale = <scale ratio> }}

Pierwszy nienazwany parametr

Tryb wyświetlania, ustaw jedną z następujących wartości:

  • icon – Wyświetla samą ikonę (zobacz {{icon/mobile}}).
  • text – Wyświetla sam tekst.
  • short – Wyświetla ikonę i skróconą nazwę wersji.
short

Wyświetl skrót nazwy wersji. Identyczne z ustawieniem pierwszego nienazwanego parametru na short.

nl

Usuwa link z ikony i/lub tekstu.

t

Dostosuj wyświetlany tekst. Zastępuje |short=y i nie działa przy użyciu trybu icon.

glue

Ustaw znak między ikoną a tekstem. Domyślnie jest to &nbsp;.

small, size, width, height, scale

Dostosuj wyświetlanie ikony, zobacz {{icon/mobile}}, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przykłady

Kod użycia Zwracany wynik Uwagi
{{mobile version}} Mobile version Mobile version
{{mobile version|icon}} Mobile version Identyczny z {{icon/mobile}}.
{{mobile version|text}} Mobile version
{{mobile version|short}} Mobile version Mobile
{{mobile version|text|short=y}} Mobile
{{mobile version|t=sometext}} Mobile version sometext Wyświetla własny tekst.
{{mobile version|short=y}} Mobile version Mobile Identyczny z {{mobile version|short}}
{{mobile version|nl=y}} Mobile version Mobile version Usuwa hiperłącze.
{{mobile version|text|nl=y}} Mobile version Usuwa hiperłącze.
{{mobile version|short|nl=y}} Mobile version Mobile Usuwa hiperłącze.
{{mobile version|glue=-}} Mobile version-Mobile version
{{mobile version|scale=2}} Mobile version Mobile version Zobacz {{icon/mobile}}.
{{mobile version|icon|small=y}} Mobile version Zobacz {{icon/mobile}}.
Advertisement