Terraria Wiki
Terraria Wiki
(+pl z drobnymi tłumaczeniami)
(Przetłumaczenie pozostałych nazw pól)
Linia 44: Linia 44:
   
 
-->{{l10n/register|npc_infobox|pl<!--
 
-->{{l10n/register|npc_infobox|pl<!--
-->|exclusive_variant=$eversions$ Exclusive Variant<!--
+
-->|exclusive_variant=$eversions$ Ekskluzywny wariant<!--
-->|expert_only=Expert mode exclusive<!--
+
-->|expert_only=Wyłącznie tryb ekspercki<!--
-->|image_expert_alt=Expert mode variant<!--
+
-->|image_expert_alt=Wariant trybu eksperckiego<!--
   
 
-->|sect_statistics=Statystyki<!--
 
-->|sect_statistics=Statystyki<!--
 
-->|th_type=Typ<!--
 
-->|th_type=Typ<!--
-->|th_environment=[[Environment]]<!--
+
-->|th_environment=[[Environment|Środowisko]]<!--
-->|th_ai=[[AI|AI Type]]<!--
+
-->|th_ai=[[AI|Typ AI]]<!--
-->|th_damage=Damage<!--
+
-->|th_damage=Siła ataku<!--
 
-->|th_lifeMax=Maksymalne Życie<!--
 
-->|th_lifeMax=Maksymalne Życie<!--
-->|th_defense=[[Defense]]<!--
+
-->|th_defense=[[Defense|Punkty obrony]]<!--
-->|th_knockback=[[Knockback|KB]] Resist<!--
+
-->|th_knockback=Odporność na [[Knockback|odrzut]]<!--
 
-->|th_power=Moc<!--
 
-->|th_power=Moc<!--
   
-->|sect_buff=Grants [[buff]]<!--
+
-->|sect_buff=Nakłada [[Buffy|buff]]<!--
-->|th_buff=Buff<!--
+
-->|th_buff=Buffy<!--
-->|th_buff_tooltip=Buff tooltip<!--
+
-->|th_buff_tooltip=Etykiety Buffów<!--
-->|sect_debuff=Inflicts [[debuff]]<!--
+
-->|sect_debuff=Nakłada [[Debuff]]<!--
-->|sect_debuffs=Inflicts [[debuffs]]<!-- plural
+
-->|sect_debuffs=Nakłada [[Debuffy]]<!-- plural
 
-->|th_debuff=Debuff<!--
 
-->|th_debuff=Debuff<!--
-->|th_debuff_tooltip=Debuff tooltip<!--
+
-->|th_debuff_tooltip=Etykiety Debuffów<!--
-->|debuff_chance=Chance<!--
+
-->|debuff_chance=Szansa nałożenia<!--
-->|th_duration=Duration<!--
+
-->|th_duration=Czas trwania<!--
   
-->|th_immune_to=Immune to<!--
+
-->|th_immune_to=Odporność na<!--
-->|all_debuffs=All [[debuffs]]<!--
+
-->|all_debuffs=Wszystkie [[Debuffy]]<!--
-->|th_banner=[[Banners (enemy)|Banner]]<!--
+
-->|th_banner=[[Banners (enemy)|Sztandar]]<!--
-->|th_tooltip=Tooltip<!--
+
-->|th_tooltip=Etykietka<!--
-->|sect_drops=Drops<!--
+
-->|sect_drops=Upuszczane przedmioty<!--
-->|th_money=[[NPC drops#Coin Drops|Coins]]<!--
+
-->|th_money=[[NPC drops#Coin Drops|Monety]]<!--
-->|drops_header=<strong>Item <small>(Quantity)</small></strong><strong>Rate</strong><!--
+
-->|drops_header=<strong>Przedmiot <small>(Ilość)</small></strong><strong>Szansa</strong><!--
   
-->|sect_sounds=Sounds<!--
+
-->|sect_sounds=Dźwięki<!--
-->|th_hurt=Hurt<!--
+
-->|th_hurt=Cios<!--
-->|th_killed=Killed<!--
+
-->|th_killed=Śmierć<!--
   
-->|npc_ids=Internal [[NPC IDs|NPC ID]]: <b>$text$</b><!--
+
-->|npc_ids=Wewnętrzne [[NPC IDs|NPC ID]]: <b>$text$</b><!--
-->|buff_ids=Internal [[Buff IDs|Buff ID]]: <b>$text$</b><!--
+
-->|buff_ids=Wewnętrzne [[Buff IDs|Buff ID]]: <b>$text$</b><!--
 
-->}}<!--
 
-->}}<!--
   

Wersja z 10:29, 25 maj 2020

Localization info for Template:Npc infobox.