Advertisement

Npc infobox

Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
Zobacz Szablon:Npc infobox/l10n, aby znaleźć lokalizację tego szablonu.
Ten szablon wykorzystuje Moduł:Npcinfo, będący skryptem napisanym w języku programowania Lua. Aby lepiej zapoznać się z tym językiem odwiedź podane strony Terraria Wiki:Lua (en).
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Npc infobox/doc. (edytuj | historia)

Ten szablon służy do wyświetlania pudełka informacyjnego dla NPC (w tym przeciwnicy, bossowie, zwierzęta itp.). Wraz z {{item infobox}}, jest to jeden z najważniejszych i najpotężniejszych szablonów typu Infobox.

Sposób użycia

Główną funkcją szablonu jest wyświetlanie standardowego pudełka informacyjnego.

Dane, które mają być wyświetlane, można ręcznie wprowadzić podczas wywoływania szablonu, ale dzięki {{npcinfo}} ogromna większość danych jest generowana automatycznie. Aby włączyć automatyczne dane, użyj parametru auto i ustaw go na ID NPC (alternatywnie: auto=yes oraz id=<identyfikator NPC>, name=<nazwa NPC> lub nic więcej - dwie ostatnie metody spowodują, że szablon automatycznie wygeneruje identyfikator za pomocą {{npcNameFromId}}, przy czym ostatnia metoda używa tytułu strony jako odwołania do nazwy). W ten sposób wszystkie odpowiednie parametry NPC są ustawiane automatycznie. W tabeli poniżej podano parametry, których dotyczy problem. Można je jednak nadal zastąpić, a parametry wprowadzone ręcznie zawsze mają pierwszeństwo przed parametrami automatycznymi.

Podstawowe parametry

Uwagi:
  • Znak dolara ($) jest używany do oznaczenia, że słowo po nim jest nazwą parametru szablonu.
  • Wszystkie parametry z wymienioną wartością domyślną można zwykle pominąć. Zauważ, że nie oznacza to, że parametry, które nie mają wartości domyślnej, powinny być zawsze wypełnione.
Parametr Opis Auto Przykład Wartość domyślna
(jeśli zostanie pominięta)
Uwaga
{{npc infobox
Parametry związane z pudełkiem
| boxwidth Szerokość pudełka informacyjnego 27em Numer z jednostką. Domyślnie pole dostosowuje się do szerokości obrazów.
| float Pozycja pudełka informacyjnego left right
| css
 lub
| style
Styl CSS wpływający na całość pudełka informacyjnego Wszelkie zdefiniowane tutaj właściwości width lub float zastąpią odpowiednio parametry $boxwidth oraz $float.
| auto Włącza automatyczne dane 201 Może być również yes (patrz tekst powyżej).
| id Identyfikator NPC ✔️ 201 Wyświetlany identyfikator zastępuje wyświetlanie $auto oraz $idcargo.
| name Nazwa NPC ✔️ Skeleton <nazwa strony> Będzie wyświetlany jako nagłówek pola informacyjnego.
| name2 Dodatek do nazwy &#32; / {{expert|Lunatic Cultist}} Zostanie bezpośrednio dołączony do $name.
| namesub Podtytuł nazwy ✔️ Dodatkowe informacje bezpośrednio pod tytułem pudełka informacyjnego. Głównie wewnętrzne nazwy wariantów NPC, jak Szkielet astronauty.
| namesub2 Podtytuł nazwy Pierwsza forma Dodatkowe informacje bezpośrednio pod tytułem pudełka informacyjnego lub pod $namesub. Przeznaczony do użycia jako instrukcja $namesub, ponieważ ręczne ustawienie $namesub uniemożliwiłoby jej automatyczne wyświetlanie.
| namenote Pod-podtytuł nazwy ✔️ Zostanie wyświetlony pod spodem $namesub / $namesub2. Głównie opisy wariantów NPC, jak Wariant Halloween 2.
| expertonly Wyłącznie dla NPC w ekspercie yes Powoduje zastosowanie formatowania {{Ekspert}} do większości wyświetlanych statystyk oraz następujący wiersz pod tytułem / $namesub / $namesub2 / $namenote: (Wariant tylko dla Trybu Eksperta)
Parametry związane z obrazem
| imagealt Pełna kontrola nad wyświetlaniem pierwszego obrazu [[File:Skeleton.png]] Zastępuje parametry $image oraz $imagesize. Można dodać wiele obrazów i/lub tekstów oraz innego formatowania.
| image Główny obrazek NPC Skeleton.png $namesub.png lub $name.png Jest to obraz domyślnie zapisany w cargo.
| imagesize Rozmiar głównego obrazu 40x20px*0.75 *1 Odpowiada parametrom size dla {{image}}: <width>x<height>*<scale>
| imageexpert Obrazek dla wariantu z trybu eksperta Skeleton.png
| image2 Dodatkowe zdjęcie Skeleton.png Wartość domyślna: <$obraz bez ".png">_(old).png / .gif. Pozostaw puste, aby wyłączyć automatyczne wykrywanie starszego obrazu.
| imagemode Steruje wyświetlaniem obrazu full Ustawienie go na wartość inną niż full uniemożliwia automatyczne wyświetlanie $image2.
| image3 Dodatkowe zdjęcie Skeleton.png
| imageversion2 Wersja ekskluzywna $image2 desktop-console old-gen-3ds Wersje, które będą wyświetlane po najechaniu myszą $image2 (domyślnie _(old), więc "stare" wersje są domyślne). Prawidłowe wartości to desktop, console, mobile, old-gen, oraz 3ds.
| imageversion3 Wersja ekskluzywna $image3 desktop-console Wersje, które będą wyświetlane po najechaniu myszą $image3. Prawidłowe wartości są takie same jak $imageversion2.
| imageother Dodatkowy obraz na dole Map Icon Skeletron.png Będzie wyświetlany na dole pudełka informacyjnego. Zwykle używany dla ikon map lub tymczasowych stanów 'sprite' NPC (np. stan "toczenia" Słoneczny walcownik).
| imageothercaption Podpis $imageother Stan toczenia Zostanie wyświetlony pod spodem $imageother. Nie działa, jeśli $imageother nie jest ustawiony.
Parametry dotyczące statystyk
| type
| type2
| type3
Klasyfikacja Boss Przeciwnik $type2 zostanie oddzielony kropką (•) od $type; type3 zawsze będzie w nowej linii. Wszystkie typy zostaną połączone, jeśli istnieje odpowiednia do nich strona.
| environment
| environment2 (przestarzałe)
| environment3 (przestarzałe)
Natywne środowisko NPC Pustynia
Las+Deszcz
Pustynia / Las
Pustynia / Las+Deszcz
Biom lub wydarzenie, gdzie NPC odradzają się naturalnie. "+" oznacza "i" oraz "/" oznacza "lub"; wszystkie środowiska zostaną połączone, jeśli istnieje odpowiednia do nich strona. |environment=A|environment2=B|environment3=C jest tym samym co |environment=A/B/C
| ai Styl AI NPC ✔️ AI Wojownika
| damage Obrażenia ✔️
| damage2 Dodatek do obrażeń Zostanie bezpośrednio dołączony do $damage. Może być wykorzystywany na przykład do rozróżniania różnych ataków NPC lub różnych platform.
| life Maksymalne zdrowie NPC ✔️
| life2 Dodatek do maksymalnego zdrowia Zostanie bezpośrednio dołączony do $life.
| defense Obrona NPC ✔️
| defense2 Dodatek do obrony Zostanie bezpośrednio dołączony do $defense.
| knockback Odporność NPC na odrzut ✔️
| knockback2 Dodatek do odporności na odrzut Zostanie bezpośrednio dołączony do $knockback.
| banner Sztandar NPC ✔️ yes Ustawienie go na yes spowoduje, że przyjmie on $name Banner jako nazwę sztandaru, ale można go również po prostu ustawić na nazwę banera.

Zauważ, że jeśli użyjesz $auto i NPC z powiązanym z nim ważnym sztandarem, element sztandaru zostanie zapisany w cargo w ukrytym {{item infobox}}.

| immune1
 through
| immune10
Osłabienia, na które NPC jest odporny ✔️ Wyświetla się tylko wtedy, gdy $type nie jest jednym z poniższych:
| immuneall Odporność na wszystkie osłabienia ✔️ yes
| immuneallnote Dodatek do $immuneall Zostaną bezpośrednio dołączone do tekstu "Wszystkie osłabienia" wyświetla się, jeśli $immuneall jest ustawiony. Przykład: <br/><span style="color:#666;">(za wyjątkiem {{item|Stunned|scale=0.5}})</span>
Parametry związane z wzmocnieniami i osłabieniami
| buff Nazwa lub ID wzmocnienia które przydziela NPC Błogosławieństwo Driady
| bufftip Etykieta wzmocnienia ✔️ Bez efektu, jeśli $buff nie jest ustawiony.
| buffduration Czas trwania wzmocnienia 5–10 sekund
| debuff Nazwa lub ID osłabienia które nakłada NPC
| debufftip Etykietka osłabienia ✔️
| debuffchance Szansa nałożenia osłabienia
| debuffchancenote Dodatek do $debuffchance Zostanie wyświetlony pod spodem $debuffchance. Nie ma wpływu, jeśli $debuffchance nie jest ustawiony.
| debuffduration
| duration (przestarzałe)
Czas trwania osłabienia
| debuff2 Drugie osłabienie, który nakłada NPC Patrz wyżej. Parametry te zachowują się dokładnie tak samo.
| debufftip2 Etykietka osłabienia ✔️
| debuffchance2 Szansa nałożenia osłabienia
| debuffchancenote2 Dodatek do $debuffchance2
| debuffduration2
| duration2 (przestarzałe)
Czas trwania osłabienia
Parametry związane z upuszczeniem
| money Kwota podstawowa monet, które upuszcza NPC ✔️ {{coin|3gc 80sc}} Użyj szablonu {{monet}}.
| money2 Dodatek do upuszczonych monet Zostanie bezpośrednio dołączony do $money.
| <nazwa przedmiotu 1>
| <ilość przedmiotów 1>
| <szansa przedmiotu 1>


| <nazwa przedmiotu 2>
| <ilość przedmiotów 2>
| <szansa przedmiotu 2>

...

| <nazwa przedmiotu n>
| <ilość przedmiotów n>
| <szansa przedmiotu n>

Upuszczone przedmioty |Żel|2–5|75% / {{expert|100%}} Zauważ, że są to parametry nienazwane, tzn. Nie są używane ze znakiem równości (=) jak inne parametry.


Powtórz tę potrójną liczbę parametrów tyle razy, ile to konieczne.

Pozostaw $<ilość przedmiotów> puste aby domyślnie wynosiła wartość 1.

| group
| <nagłówek grupy>
| <wielkość grupy>
Grupa upuszczonych przedmiotów |group|Upadnie tylko jedna z następujących 4|4 Zauważ, że są to parametry nienazwane, tzn. Nie są używane ze znakiem równości (=) jak inne parametry.


Wizualnie grupuje upuszczone przedmioty. Zobacz większość stron bossów, np. Królowa Pszczół.

| custom
| <wyświetlanie niestandardowych przedmiotów>
| <szansa przedmiotu>
Niestandardowy upuszczony przedmiot Zauważ, że są to parametry nienazwane, tzn. Nie są używane ze znakiem równości (=) jak inne parametry.


Zapewnia niestandardową kontrolę nad $<nazwą przedmiotu> oraz $<ilością przedmiotów>. Zobacz Przewodnik jako przykład.

Parametry związane z dźwiękiem
| soundhurt Efekt dźwiękowy zranienia ✔️ NPC_Hit_1.wav Może być listą oddzieloną przecinkami dla wielu dźwięków. Podpis to "Hurt". Ustaw na pustą wartość (|soundhurt=), aby wyłączyć automatycznie generowane dźwięki.
| soundkilled Efekt dźwiękowy śmierci ✔️ NPC_Killed_1.wav Może być listą oddzieloną przecinkami dla wielu dźwięków. Podpis to "Killed". Ustaw na pustą wartość (|soundkilled=) aby wyłączyć automatycznie generowane dźwięki.
| sound1 Niestandardowy dodatkowy efekt dźwiękowy Może być listą oddzieloną przecinkami dla wielu dźwięków.
| soundcaption1 Podpis do efektu dźwiękowego
| sound2 Niestandardowy dodatkowy efekt dźwiękowy Może być listą oddzieloną przecinkami dla wielu dźwięków.
| soundcaption2 Podpis do efektu dźwiękowego
| sound<n> Niestandardowy dodatkowy efekt dźwiękowy Można kontynuować niemal nieskończenie. Dźwięki będą wyświetlane tylko, jeśli istnieje sound<n> parametr z odpowiednim soundcaption<n> parametrem.
| soundcaption<n> Podpis do efektu dźwiękowego
Parametry związane z Back-endem
| cate Przełącza całą kategoryzację no Ustaw na yes, aby wymusić kategoryzację, gdy jest domyślnie wyłączona (na stronach innych niż mainspace). Ustaw na no, aby wyłączyć kategoryzację.
| listcat
| listcat2
Kategoryzacja Uzupełniające nazwy kategorii (Kategoria:$listcat NPCs).

Uwaga: szablon kategoryzuje stronę głównie na podstawie innych parametrów (używając {{npc infobox/cate}}). Przyjmuje wartości następujących parametrów:

  • $type
  • $type2
  • $type3
  • $environment
  • $environment2
  • $ai

i dodaje kategorię Kategoria:NPC (<wartość parametru>).

| allversions Dostępność wersji platformy yes Ustaw na yes, aby upewnić się, że NPC jest dostępny na wszystkich platformach Terraria. Kategoryzuje stronę we wszystkich pięciu wersjach do odpowiednich kategorii (z wyjątkiem Kategoria:Zawartość na konsole japońskie).
| hardmode Wyłącznie w Hardmode yes Ustaw na yes, aby upewnić się, że NPC nie jest dostępny w Pre-Hardmode, ale staje się dostępny tylko w Hardmode. Podział strony na kategorie Kategoria:NPC tylko w Hardmode.
| cargo Przełącza przechowywanie danych w cargo no Ustaw na yes, aby wymusić przechowywanie danych w cargo, gdy jest domyślnie wyłączone (na stronach głównych innych niż strony główne [1]). Ustaw na no, aby wyłączyć przechowywanie danych w cargo.
| idcargo ID NPC do przechowywania w cargo 201 Może być listą oddzieloną przecinkami. Można również pozostawić puste, aby zapobiec przechowaniu w cargo.
| imagecargo Obraz NPC do przechowywania w cargo [[File:Skeleton.png]] Zdefiniuj obraz, który ma być przechowywany w cargo, całkowicie zastępując parametry obrazu.

Podstrony

Istnieje wiele dodatkowych podstron, które są głównie używane do formatowania niektórych danych:

Zobacz również

Przypisy

  1. Strona główna to strona, która nie jest podstroną. Zapobiega to domyślnemu przechowywaniu podstron językowych.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC BY-NC-SA 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.