Terraria Wiki
Advertisement
This template uses Lua.
Ten szablon wykorzystuje Moduł:Coin expr, będący skryptem napisanym w języku programowania Lua. Aby lepiej zapoznać się z tym językiem odwiedź podane strony Terraria Wiki:Lua (en).
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Sell expr/doc. (edytuj | historia)

Tego szablonu można użyć do obsługi skomplikowanych wyrażeń w połączeniu z wartościami sprzedaży przedmiotów. Wartości sprzedaży są generowane przy użyciu {{iteminfo}}, dlatego są dynamiczne i są odpowiednio dostosowywane, jeśli zostaną zmienione w przyszłej aktualizacji Terraria.

Ma na celu uproszczenie skomplikowanej składni wymaganej do wyświetlania wyrażeń wartości sprzedaży: {{coin|{{#expr:{{iteminfo|Pixie Dust|value|raw=y}}/5*99+{{iteminfo|Crystal Shard|value|raw=y}}/5*33}}}} można skrócić do {{sell expr|Pixie Dust|*99+|Crystal Shard|*33}} przy użyciu tego szablonu.

Aby obsługiwać ceny kupna zamiast wartości sprzedaży, użyj {{buy expr}}. Składnia i użycie są dokładnie takie same.

Sposób użycia

{{ sell expr | <nazwa przedmiotu lub identyfikator 1> | <operatory wyrażeniowe/stałe/itp. 1> | ... | ... | <nazwa przedmiotu lub identyfikator n> | <operatory wyrażeniowe/stałe/itp. n> | raw = y/yes (opcjonalne) | round = <cyfra do zaokrąglenia do> (opcjonalne) }}

1, 3, 5, 7, ..., n-ty parametr bez nazwy

Nazwa lub identyfikator przedmiotu, którego wartość sprzedaży należy wstawić w tej części wyrażenia. Może być pusty.

2, 4, 6, 8, ..., (n + 1) parametr bez nazwy

Operatory, stałe itp. - poprawna składnia {{#expr:}}. Może być pusta.

raw

Pomija opakowanie {{coin}} i zamiast tego wyświetla wartość liczbową, np. do użycia w innych wyrażeniach.

round

Zaokrąglanie funkcjonalności {{coin}}, patrz Szablon:Coin dla dokumentacji i przykładów. Nie działa przy użyciu raw=y.

Pojęcie

Przykład: Pomnóż sumę wartości sprzedaży 3 wróżkowy pył i 1 kryształowy odłamek przez 5 i dodaj wartość sprzedaży 7 dusz światła.

Pomyśl o napisaniu wyrażenia normalnie:

{{#expr: 5*( <wartość sprzedaży wróżkowego pyłu>*3 + <wartość sprzedaży kryształowego odłamka> ) + <wartość sprzedaży duszy światła>*7 }}

W przypadku tego szablonu po prostu zamień <nazwa przedmiotu wartość sprzedaży> na |<nazwa przedmiotu>|:

{{sell expr| 5*( |Wróżkowy pył|*3 + |Kryształowy odłamek| ) + |Dusza światła|*7 }}

Teraz sprawdź, czy pierwszy parametr bez nazwy jest nadal nazwą lub identyfikatorem przedmiotu. Jeśli nie jest, dodaj pusty parametr, aby to naprawić:

{{sell expr| | 5*( |Wróżkowy pył|*3 + |Kryształowy odłamek| ) + |Dusza światła|*7 }}

Rezultat:

19

Dowód: 5*( 1 *3 + 16 ) + 2 *7   =   5*( 19 ) + 14   =   95 + 14   =   19

Uwagi

  • Szablon nie zwróci niczego, jeśli pierwszy, trzeci itd. parametr bez nazwy nie są nazwami lub identyfikatorami przedmiotów, lub jeśli drugi, czwarty itd. parametr bez nazwy są niepoprawne {{#expr:}} składniowo.
  • {{iteminfo}} może obsługiwać tylko elementy obecne w Desktop version Desktop 1.4.3.6. Wartość sprzedaży przedmiotów wyłącznych na platformy inne niż komputery PC będzie wynosić 0.
  • Szablon {{coin}} (używany do ostatecznego formatowania) nie obsługuje wartości ujemnych, więc wynik końcowy musi być powyżej zera.

Przykłady

Zobacz Poradnik:Zarabianie pieniądzy, aby uzyskać więcej przykładów.
Kod Wynik
{{sell expr| Terra Blade }} 20
{{sell expr| True Excalibur|+|True Night's Edge }} 20
{{sell expr|| (|Excalibur|+|Broken Hero Sword|) + (|Night's Edge|+|Broken Hero Sword|) }} 2360
{{sell expr|| (12*|Hallowed Bar|+|Broken Hero Sword|) + ((|Blade of Grass|+|Fiery Greatsword|+|Light's Bane|+|Muramasa|)+|Broken Hero Sword|) }} 2290
{{sell expr| Wood|*5 }} 0
{{sell expr| 12*|Terra Blade }} (Pierwszy parametr nie jest nazwą ani identyfikatorem elementu, drugi parametr jest nazwą elementu) (błąd szablonu)
{{sell expr|| 12*|Terra Blade }} (naprawiono powyższe) 240
{{sell expr||||     |||  ||| 6*||||| Terra Blade |||||*2 ||}} (parametry mogą być puste) 240
{{sell expr| Terra Blade|*|12 }} (literówka: 12 jest tutaj traktowany jako identyfikator przedmiotu) 10
{{sell expr| Tizona|+|Sharanga }} (elementy niedostępne dla PC 1.4.3.6) (błąd szablonu)
{{sell expr| Terra Blade|×12 }} (niepoprawna składnia {{#expr:}}) 0
{{sell expr| Terra Blade |raw=y}} 200000
Advertisement