Terraria Wiki
Advertisement

Switch version Switch version

Ten szablon jest zgodny z i18n, co oznacza, że jest łatwy do zlokalizowania dla różnych języków. Więcej informacji można znaleźć w I18n i l10n dla szablonów.
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Common version/doc. (edytuj | historia)

Wyświetla znormalizowany link do wersji z ikoną, pokazany powyżej. Aby wyświetlić wszystkie wersji, użyj {{versions}}.

Ilekroć w artykule używany jest termin "Switch version", należy go zastąpić tym szablonem, aby zapewnić spójność.

Sposób użycia

Wszystkie parametry są opcjonalne.

{{ switch version | <display mode> | short = y | nl = y | t = <custom display text> | glue = <characters between icon and text> | small = y | size = <size in px> | width = <width in px> | height = <height in px> | scale = <scale ratio> }}

Pierwszy nienazwany parametr

Tryb wyświetlania, ustaw jedną z następujących wartości:

  • icon – Wyświetla samą ikonę (zobacz {{icon/switch}}).
  • text – Wyświetla sam tekst.
  • short – Wyświetla ikonę i skróconą nazwę wersji.
short

Wyświetl skrót nazwy wersji. Identyczne z ustawieniem pierwszego nienazwanego parametru na short.

nl

Usuwa link z ikony i/lub tekstu.

t

Dostosuj wyświetlany tekst. Zastępuje |short=y i nie działa przy użyciu trybu icon.

glue

Ustaw znak między ikoną a tekstem. Domyślnie jest to &nbsp;.

small, size, width, height, scale

Dostosuj wyświetlanie ikony, zobacz {{icon/switch}}, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przykłady

Kod użycia Zwracany wynik Uwagi
{{switch version}} Switch version Switch version
{{switch version|icon}} Switch version Identyczny z {{icon/switch}}.
{{switch version|text}} Switch version
{{switch version|short}} Switch version Switch
{{switch version|text|short=y}} Switch
{{switch version|t=sometext}} Switch version sometext Wyświetla własny tekst.
{{switch version|short=y}} Switch version Switch Identyczny z {{switch version|short}}
{{switch version|nl=y}} Switch version Switch version Usuwa hiperłącze.
{{switch version|text|nl=y}} Switch version Usuwa hiperłącze.
{{switch version|short|nl=y}} Switch version Switch Usuwa hiperłącze.
{{switch version|glue=-}} Switch version-Switch version
{{switch version|scale=2}} Switch version Switch version Zobacz {{icon/switch}}.
{{switch version|icon|small=y}} Switch version Zobacz {{icon/switch}}.
Advertisement