Terraria Wiki
Advertisement
Template-info.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Szablon:Use time/doc. (edytuj | historia)

Użyj tego szablonu, aby pokazać słowny opis wartości czasu używania.

Sposób użycia

{{ use time | <wartość numeryczna czasu użycia> | full = y (opcjonalne) | class = <niestandardowa klasa opisu> (opcjonalne) }}

Pierwszy parametr bez nazwy

Użyj wartości czasu. Przegląd wartości znajduje się w poniższej tabeli:

Wartość Opis
< 8 Szalenie wysoka szybkość
8–20 Bardzo wysoka szybkość
20–25 Wysoka szybkość
25–30 Przeciętna szybkość
30–35 Niska szybkość
35–45 Bardzo niska szybkość
45–55 Ogromnie niska szybkość
> 55 Ślimak

Wartości te są pobierane z kodu źródłowego, a zatem odpowiadają wartościom w grze.

full

Ustaw ten parametr, aby poprzedzić wprowadzanie numeryczne i nadać styl opisowi w znormalizowany sposób.

class

Ustaw niestandardową klasę opisu, domyślnie usetime. Działa tylko przy użyciu $full.

Przykłady

Kod Wynik
{{use time|30}} Przeciętna szybkość
{{use time|30|full=y}} 30 (Przeciętna szybkość)
{{use time|30|full=y|class=note-text&#32;small}} 30 (Przeciętna szybkość)

Zobacz również

Advertisement