Terraria Wiki
Advertisement

\l!--\_\n --\g\{\{#lstmap:$$$\!+\!@@@@\!\l!--\n --\g\{\\{#if:\{\\{#var:ni:cateset:env:@@@@\}\\}\\!\\!\l!--\n --\g\{\\{#vardefine:ni:cateset:env:@@@@\\!y\}\\}\l!--\n --\g\{\\{l10n\\!npc_infobox\\!cate_environment\\!$env$\e@@@@\}\\}\l!--\n --\g\\}\\}\l!--\n --\g\!\l!--no\_sep--\g\}\}\l!--\_\n --\g\l!--\n --\g\{\{#if:\{\{#var:ni:cateset:type:@@@@\}\}\!\!\l!--\_\n --\g\{\{#vardefine:ni:cateset:type:@@@@\!y\}\}\l!--\n --\g\{\{l10n\!npc_infobox\!cate_type\!$type$\e@@@@\}\}\l!--\_\n --\g\}\}\l!--\n --\g

Zaklęty mieczWariant tylko dla Hardmode
Enchanted Sword (NPC).png\{\{comma/item\!\l!--\n --\g\{\{#var:_s_bi_start\}\}\l!--\_bold/italic\_opening\_tags\n --\g\{\{@@@@\_version\!\{\{#var:_s_mode\}\}\!short\e\{\{#var:_s_short\}\}\!nl\e\{\{#var:_s_nl\}\}\!small\e\{\{#var:_s_small\}\}\}\}\l!--\n --\g\{\{#var:_s_bi_end\}\}\l!--\_bold/italic\_closing\_tags\n --\g\}\}\{\{comma/item\!\l!--\n --\g\{\{#var:_s_bi_start\}\}\l!--\_bold/italic\_opening\_tags\n --\g\{\{@@@@\_version\!\{\{#var:_s_mode\}\}\!short\e\{\{#var:_s_short\}\}\!nl\e\{\{#var:_s_nl\}\}\!small\e\{\{#var:_s_small\}\}\}\}\l!--\n --\g\{\{#var:_s_bi_end\}\}\l!--\_bold/italic\_closing\_tags\n --\g\}\}
Classic mode icon.png Normalny
Expert mode icon.png Ekspert
Master mode icon.png Mistrz
Statystyki
Typ
\l!--\n --\g\{\{#vardefine:_typepage\!\{\{tr\!\{\{ucfirst:@@@@\}\}\!link\ey\}\}\}\}\l!--\_\n --\g\{\{#vardefine:_typetext\!\{\{tr\!\{\{ucfirst:@@@@\}\}\}\}\}\}\l!--\_\n --\g\{\{nowrap\!class\etag\!\{\{ifexists\!\{\{#var:_typepage\}\}\!\(\(\{\{#var:_typepage\}\}\!\{\{#var:_typetext\}\}\)\)\!\{\{#var:_typetext\}\}\}\}\}\}\l!--\n --\g
Środowisko
\(\(\{\{l10n\!npc_infobox\!env_link\!$env$\e@@@@\}\}\!\{\{l10n\!npc_infobox\!env_text\!$env$\e@@@@\}\}\)\)
Typ AIAI Latającej broni
Obrażenia80/160/240
Maks. zdrowia200/400/600
Obrona18
Odp. na odrzut60%/64%/68%
SztandarSztandar Zaklętego MieczaSztandar Zaklętego Miecza
Niewrażliwy na\{\{buff\!mode\eimage\!id\e@@@@\}\}\{\{buff\!mode\eimage\!id\e@@@@\}\}\{\{buff\!mode\eimage\!id\e@@@@\}\}\{\{buff\!mode\eimage\!id\e@@@@\}\}
\l!--\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuff@@@@:modebits\!\{\{#switch:\{\{#var:ni:debuff@@@@:mode\}\}\l!--\n //\_set\_bits\_for\_each\_mode\n --\g\!#normal\e110\l!--\_normal\_and\_expert\n --\g\!#expert\e011\l!--\_expert\_and\_above\n --\g\!#master\e001\l!--\_master\_and\_above\_(equal\_to\_@master,\_since\_there\_is\_nothing\_above\_master)\n --\g\!@normal\e100\l!--\_only\_normal\n --\g\!@expert\e010\l!--\_only\_expert\n --\g\!@master\e001\l!--\_only\_master\n --\g\!#default\e111\l!--\_normal,\_expert,\_and\_master\n --\g\}\}\}\}\l!--\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuff@@@@:modeclass\!m\}\}\l!--\n --\g\{\{#ifexpr:\{\{#sub:\{\{#var:ni:debuff@@@@:modebits\}\}\!0\!1\}\}\!\l!--\n //\_if\_normal\_bit\_is\_set\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuff@@@@:modeclass\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:modeclass\}\}-normal\}\}\l!--\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuffs:normal\!\{\{#expr:\{\{#var:ni:debuffs:normal\}\}+1\}\}\}\}\l!--\n --\g\}\}\l!--\_\n --\g\{\{#ifexpr:\{\{#sub:\{\{#var:ni:debuff@@@@:modebits\}\}\!1\!1\}\}\!\l!--\n //\_if\_expert\_bit\_is\_set\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuff@@@@:modeclass\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:modeclass\}\}-expert\}\}\l!--\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuffs:expert\!\{\{#expr:\{\{#var:ni:debuffs:expert\}\}+1\}\}\}\}\l!--\n --\g\}\}\l!--\_\n --\g\{\{#ifexpr:\{\{#sub:\{\{#var:ni:debuff@@@@:modebits\}\}\!2\!1\}\}\!\l!--\n //\_if\_master\_bit\_is\_set\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuff@@@@:modeclass\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:modeclass\}\}-master\}\}\l!--\n --\g\{\{#vardefine:ni:debuffs:master\!\{\{#expr:\{\{#var:ni:debuffs:master\}\}+1\}\}\}\}\l!--\n --\g\}\}\l!--\_\n --\g
\l!--\n //\_print\_the\_headings\_for\_all\_modes\n --\g\{\{#ifexpr:\{\{#var:ni:debuffs:§§\}\}\!\l!--\n --\g\ldiv\_class\e"title\_m-§§"\g\l!--\n --\g\{\{l10n\!npc_infobox\!sect_debuff\!$debuff_count$\e\{\{#var:ni:debuffs:§§\}\}\}\}\l!--\n --\g\l/div\g\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l!--\n //\_print\_the\_headings\_for\_all\_modes\n --\g\{\{#ifexpr:\{\{#var:ni:debuffs:§§\}\}\!\l!--\n --\g\ldiv\_class\e"title\_m-§§"\g\l!--\n --\g\{\{l10n\!npc_infobox\!sect_debuff\!$debuff_count$\e\{\{#var:ni:debuffs:§§\}\}\}\}\l!--\n --\g\l/div\g\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l!--\n //\_print\_the\_headings\_for\_all\_modes\n --\g\{\{#ifexpr:\{\{#var:ni:debuffs:§§\}\}\!\l!--\n --\g\ldiv\_class\e"title\_m-§§"\g\l!--\n --\g\{\{l10n\!npc_infobox\!sect_debuff\!$debuff_count$\e\{\{#var:ni:debuffs:§§\}\}\}\}\l!--\n --\g\l/div\g\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g
\ltable\_class\e"stat\_\{\{#var:ni:debuff@@@@:modeclass\}\}"\g\l!--\n --\g\ltr\g\l!--\n --\g\lth\g\{\{l10n\!npc_infobox\!th_debuff\}\}\l/th\g\l!--\n --\g\{\{#if:\{\{#var:ni:debuff@@@@:id\}\}\!\l!--\_\n --\g\ltd\g\{\{buff\!id\e\{\{#var:ni:debuff@@@@:mobile\}\}\{\{#var:ni:debuff@@@@:id\}\}\!class\ebreak\}\}\l/td\g\l!--\_\n --\g\!\l!--\n --\g\ltd\g\{\{item\l!--\n --\g\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:link\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:name\}\}\}\}\l!--\n --\g\!\{\{tr\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:name\}\}\}\}\l!--\n --\g\!class\ebreak\l!--\n --\g\}\}\l/td\g\l!--\_\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l/tr\g\l!--\n --\g\{\{#if:\{\{#var:ni:debuff@@@@:tooltip\}\}\!\l!--\n --\g\ltr\g\l!--\n --\g\lth\g\{\{l10n\!npc_infobox\!th_debuff_tooltip\}\}\l/th\g\l!--\n --\g\ltd\g\li\g\{\{#var:ni:debuff@@@@:tooltip\}\}\l/i\g\l/td\g\l!--\n --\g\l/tr\g\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\{\{#if:\{\{#var:ni:debuff@@@@:chance\}\}\!\l!--\n --\g\ltr\g\l!--\n --\g\lth\g\{\{l10n\!npc_infobox\!debuff_chance\}\}\l/th\g\l!--\n --\g\ltd\g\{\{percent\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:chance\}\}\}\}\l/td\g\l!--\n --\g\l/tr\g\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\{\{#if:\{\{#var:ni:debuff@@@@:duration\}\}\!\l!--\n --\g\ltr\g\l!--\n --\g\lth\g\{\{l10n\!npc_infobox\!th_duration\}\}\l/th\g\l!--\n --\g\ltd\g\{\{#iferror:\{\{#expr:1+\{\{#var:ni:debuff@@@@:duration\}\}\}\}\!\l!--\_if\_debuffduration\_is\_not\_a\_raw\_number\n --\g\{\{#var:ni:debuff@@@@:duration\}\}\l!--\_then\_display\_it\_as-is\n --\g\!\l!--\n --\g\{\{duration\!\{\{#var:ni:debuff@@@@:duration\}\}\}\}\l!--\_else:\_format\_it\_with\_\{\{duration\}\}\n --\g\}\}\l/td\g\l!--\n --\g\l/tr\g\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l/table\g
Upuszcza
Upuszczane monety\{\{coin\!1000\}\}Hardmode: \{\{coin\!2500\}\}Po Planterze: \{\{coin\!2500\}\}Hardmode: \{\{coin\!2500\}\}Po Planterze: \{\{coin\!2500\}\}
 • Przedmiot (Ilość)Szansa
 • NazarNazar
  1%2%
 • \l!--\n --\g\{\{#cargo_store:\l!--\n --\g\!_table\eDrops\l!--\n --\g\!nameraw\e\{\{#var:nidrop:nameraw\}\}\l!--\n --\g\!id\e\{\{#var:ni:npcid\}\}\l!--\n --\g\!name\e\{\{#var:nidrop:name\}\}\l!--\n --\g\!item\e@@@@\l!--\n --\g\!quantity\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:quantity\}\}\}\}\l!--\n --\g\!rate\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:rate\}\}\}\}\l!--\n --\g\!custom\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:custom\}\}\}\}\l!--\n --\g\!isfromnpc\e\{\{#if:\{\{#dplvar:_npc_infobox:in_loot\}\}\!no\!yes\}\}\l!--\n --\g\!normal\e\{\{#var:nidrop:normal\}\}\l!--\n --\g\!expert\e\{\{#var:nidrop:expert\}\}\l!--\n --\g\!master\e\{\{#var:nidrop:master\}\}\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l!--\{\{#vardefine:___debug:cargolog\!\{\{#var:___debug:cargolog\}\}A:Nazar---B:1---C:1%2%---nameraw:\{\{#var:nidrop:nameraw\}\}---name:\{\{#var:nidrop:name\}\}---item:@@@@\lbr/\g\}\}--\g\l!--\n --\g
 • 0.5%0.67%
 • \l!--\n --\g\{\{#cargo_store:\l!--\n --\g\!_table\eDrops\l!--\n --\g\!nameraw\e\{\{#var:nidrop:nameraw\}\}\l!--\n --\g\!id\e\{\{#var:ni:npcid\}\}\l!--\n --\g\!name\e\{\{#var:nidrop:name\}\}\l!--\n --\g\!item\e@@@@\l!--\n --\g\!quantity\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:quantity\}\}\}\}\l!--\n --\g\!rate\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:rate\}\}\}\}\l!--\n --\g\!custom\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:custom\}\}\}\}\l!--\n --\g\!isfromnpc\e\{\{#if:\{\{#dplvar:_npc_infobox:in_loot\}\}\!no\!yes\}\}\l!--\n --\g\!normal\e\{\{#var:nidrop:normal\}\}\l!--\n --\g\!expert\e\{\{#var:nidrop:expert\}\}\l!--\n --\g\!master\e\{\{#var:nidrop:master\}\}\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l!--\{\{#vardefine:___debug:cargolog\!\{\{#var:___debug:cargolog\}\}A:Blessed Apple---B:1---C:0.5%0.67% ---nameraw:\{\{#var:nidrop:nameraw\}\}---name:\{\{#var:nidrop:name\}\}---item:@@@@\lbr/\g\}\}--\g\l!--\n --\g
 • Kostur ostrzaKostur ostrza
  2.86%
 • \l!--\n --\g\{\{#cargo_store:\l!--\n --\g\!_table\eDrops\l!--\n --\g\!nameraw\e\{\{#var:nidrop:nameraw\}\}\l!--\n --\g\!id\e\{\{#var:ni:npcid\}\}\l!--\n --\g\!name\e\{\{#var:nidrop:name\}\}\l!--\n --\g\!item\e@@@@\l!--\n --\g\!quantity\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:quantity\}\}\}\}\l!--\n --\g\!rate\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:rate\}\}\}\}\l!--\n --\g\!custom\e\{\{npc\_infobox/strip\!\{\{#var:nidrop:custom\}\}\}\}\l!--\n --\g\!isfromnpc\e\{\{#if:\{\{#dplvar:_npc_infobox:in_loot\}\}\!no\!yes\}\}\l!--\n --\g\!normal\e\{\{#var:nidrop:normal\}\}\l!--\n --\g\!expert\e\{\{#var:nidrop:expert\}\}\l!--\n --\g\!master\e\{\{#var:nidrop:master\}\}\l!--\n --\g\}\}\l!--\n --\g\l!--\{\{#vardefine:___debug:cargolog\!\{\{#var:___debug:cargolog\}\}A:Blade Staff---B:1---C:2.86%---nameraw:\{\{#var:nidrop:nameraw\}\}---name:\{\{#var:nidrop:name\}\}---item:@@@@\lbr/\g\}\}--\g\l!--\n --\g
Dźwięki
Zranienie\l!--\_print\_sounds\n --\g\lspan\_style\e"margin-left:2px;"\g\{\{sound\!\!\{\{trim\!%%%%\}\}\}\}\l/span\g\l!--\n --\g
Śmierć\l!--\_print\_sounds\n --\g\lspan\_style\e"margin-left:2px;"\g\{\{sound\!\!\{\{trim\!%%%%\}\}\}\}\l/span\g\l!--\n --\g
 • Wewnętrzny identyfikator NPC: 84
 • Wewnętrzny identyfikator wzmocnienia:
Zobacz także broń o tej samej nazwie - Zaklęty miecz (broń).

Zaklęty Miecz to Hardmodowy przeciwnik występujący w podziemnym święconym terenie. Przed uderzeniem gracza wiruje w powietrzu. Bez trudu przemieszcza się przez bloczki. Dowolny odrzut przerywa jego atak. Miecz ten może nałozyć efekt klątwy.

Jest odporny na działanie trucizny, ognia i przeklętego ognia.

Ciekawostki[]

 • Wygląda tak samo jak Ekskalibur; dodatkowo ma niebieską poświatę.

Historia[]

 • 1.1: Wprowadzono.

Zobacz także[]

Advertisement