FANDOM


Coin (เหรียญ) คือหน่วยค่าเงินของ Terraria ใช้หลักๆสำหรับการซื้อขายของหรือใช้บริการบางอย่างของ NPC หรือบางครั้งก็ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนใน Multiplayer เหรียญสามารถใช้เป็นกระสุนของ Coin Gun เหรียญถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Copper CoinSilver Coin, Gold CoinPlatinum Coin (เรียงจากค่าต่ำสุดไปค่าสูงสุด)

เหรียญสามารถได้รับโดยการฆ่าศัตรู, ทุบไห, เปิดกล่อง หรือแลกเปลี่ยนกับ NPC หรือผู้เล่นคนอื่น อาจจะได้รับจากการทำเควสของ Angler หรือ Extractinator ก็ได้ ถึงแม้ว่าเหรียญจะมีชื่อเหมือนกับชนิดของแร่ แต่ก็ไม่สามารถคราฟเหรียญเป็นแร่หรือแร่เป็นเหรียญได้

ชนิดของเหรียญEdit

เหรียญถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Copper CoinSilver Coin, Gold CoinPlatinum Coin (เรียงจากค่าต่ำสุดไปค่าสูงสุด) โดยเหรียญค่าที่สูงกว่าไปหนึ่งระดับจะมีค่าเท่ากับ 100 เหรียญในระดับนั้น ตารางเทียบสามารถดูได้ ว่าข้างซ้ายเท่ากับเท่าไหร่ของชนิดด้านบน

Copper Coin Silver Coin Gold Coin Silver Coin
Copper Coin 1 100 10K 1M
Silver Coin - 1 100 10K
Gold Coin - - 1 100
Silver Coin - - - 1

เหรียญสามารถคราฟเปลี่ยนชนิดเป็นชนิดที่ต่ำกว่าในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ เช่นเพื่อวาง โดยคราฟด้วยมือ ซึ่งหากมีครบ 100 สามารถคราฟกลับได้เช่นกัน ตามปกติการเก็บเหรียญจากที่อื่น จะรวมกันเป็นชนิดที่สูงกว่าหากครบ 100 อัตโนมัติ

Death penaltyEdit

เมื่อผู้เล่นตายในโหมด Softcore เงินจะตกชนิดละครึ่งหนึ่งปัดขึ้น (ไม่ใช่เงินทั้งหมดรวมกันตกครึ่งหนึ่ง) เช่นหากเรามีเงินอยู่ 1 Gold Coin 57 Silver Coin 23 Copper Coin เงินจะดรอป 1 Gold Coin 29 Silver Coin 12 Copper Coin หากตาย อย่างไรก็ตามหากตายจากการ PvP จะไม่มีการดรอปเงินใดๆทั้งสิ้น สำหรับตัวละคร Mediumcore และ Hardcore จะดรอปเงินทั้งหมดหากตาย

การเก็บเงินEdit

ภายในกระเป๋า ของผู้เล่น จะมีช่องสำหรับเอาไว้ใส่เก็บเหรียญโดยเฉพาะ 4 ช่อง อยู่ทางด้านขวาของกระเป๋า เหรียญสามารถเก็บได้ในกล่อง  การเก็บเหรียญจะป้องกันการสูญเสียเหรียญเมื่อผู้เล่นตายในโหมด Softcore จะช่วยได้ดีมากที่จะเก็บไว้ใน Piggy Bank หรือ Safe ที่คุณสามารถเข้าถึงได้แค่คนเดียว นี่จะเป็นการป้องกันผู้เล่นที่จะเอาเหรียญของคุณไปใน Multiplayer และป้องกันจากการตาย นอกเหนือจากนี้เหรียญสามารถนำมาวางเป็นกองที่พื้นได้

รับข้อมูลจาก "https://terraria.fandom.com/th/wiki/Coins?oldid=458"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.