FANDOM


Death ( ความตาย ) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพลังชีวิตตัวละครของคุณกลายเป็น 0 จะมีข้อความปรากฏขึ้นตามลักษณะการตายของคุณ เช่น “ <ชื่อตัวละคร> tried to swim in lava ” เมื่อตัวละครของคุณตายจากการสัมผัสลาวา

เมื่อตัวละครของคุณตาย ป้ายหลุมศพ จะถูกดรอปลง ณ จุดที่คุณตาย ประหนึ่งเป็นคำจารึก ซึ่งหลักการทำงานเหมือนกับ ป้าย ซึ่งป้ายหลุมศพนั้นอาจเกิดการเคลื่อนที่ได้หากตัวละครที่ตายกำลังเคลื่อนที่อยู่ในขณะนั้น

หากในบริเวณที่ตายไม่มีพื้นที่เรียบขนาดอย่างน้อย 2 บล็อกอยู่ ป้ายหลุมศพจะหายไป

ความแตกต่างทางระดับความยาก Edit

ตัวละครโหมด Softcore จะดรอปเงินแต่ละชนิดลงครึ่งหนึ่ง ( เศษปัดขึ้น ) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในปริมาณมากจากการตาย ควรที่จะเก็บเงินไว้ใน Piggy Bank ( หรือในกล่อง, หรืออุปกรณ์ในการเก็บของอื่นๆ หากคุณยังไม่มี )

ตัวละครโหมด Mediumcore ไอเทมทุกชนิดในตัวจะถูกดรอปลง นั่นรวมไปถึงเงินและกระสุนที่วางอยู่ใน Inventory ด้วย ส่วนค่าพลังชิวิต / พลังเวทย์สูงสุดจะยังคงเดิม

ตัวละครโหมด Hardcore จะดรอปไอเทมทุกชนิดลงเมื่อตาย ตัวละครจะถูกลบลงเมื่อตาย และกลายเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโลกนั้นได้อีก แต่ยังสามารถสำรวจและพูดคุยกับผู้เล่นอื่นใน Multiplayer ได้อยู่

ข้อความเมื่อตาย Edit

ข้อความมาตรฐาน Edit

 • "<ชื่อผู้เล่น> was slain."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was eviscerated."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was murdered."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s face was torn off."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s entrails were ripped out."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was destroyed."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s skull was crushed."
 • "<ชื่อผู้เล่น> got massacred."
 • "<ชื่อผู้เล่น> got impaled."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was torn in half."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was decapitated."
 • "<ชื่อผู้เล่น> let their arms get torn off."
 • "<ชื่อผู้เล่น> watched their innards become outards."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was brutally dissected."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s extremities were detached."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s body was mangled."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s vital organs were ruptured."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was turned into a pile of flesh."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was removed from <ชื่อโลก>."
 • "<ชื่อผู้เล่น> got snapped in half."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was cut down the middle."
 • "<ชื่อผู้เล่น> was chopped up."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s plead for death was answered."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s meat was ripped off the bone."
 • "<ชื่อผู้เล่น>'s flailing about was finally stopped."
 • "<ชื่อผู้เล่น> had their head removed."

ข้อความจากการตายระหว่างการ PVP Edit

ข้อความจากการตายระหว่างการ PVP จะใช้จากช้อความมาตรฐาน, แต่จะลงท้ายด้วยชื่อผู้ฆ่าและอาวุธหรือโปรเจ็ตไทต์ที่ใช้ในการโจมตีครั้งสุดท้าย ตัวอย่างเช่น

<ชื่อผู้เล่น>'s face was torn off by <ชื่อผู้ฆ่า>'s Ball O' Hurt.

ข้อความการตายจากมอนสเตอร์ Edit

ข้อความการตายจากมอนสเตอร์มีหลักการเช่นเดียวกับข้อความจากการตายระหว่างการ PVP ตัวอย่างเช่น

<ชื่อผู้เล่น> was slain by <ชื่อมอนสเตอร์>."

ข้อความการตายจากการตกจากที่สูง Edit

"<ชื่อผู้เล่น> fell to their death."

"<ชื่อผู้เล่น> didn't bounce."

"<ชื่อผู้เล่น> face planted the ground."

"<ชื่อผู้เล่น> fell victim to gravity."

"<ชื่อผู้เล่น> left a small crater"

ข้อความการตายจากการจมน้ำ Edit

"<ชื่อผู้เล่น> forgot to breathe."

"<ชื่อผู้เล่น> is sleeping with the fish."

"<ชื่อผู้เล่น> drowned."

"<ชื่อผู้เล่น> is shark food."

ข้อความการตายจากลาวา Edit

"<ชื่อผู้เล่น> got melted."

"<ชื่อผู้เล่น> was incinerated."

"<ชื่อผู้เล่น> tried to swim in lava."

"<ชื่อผู้เล่น> likes to play in magma."

ข้อความการตายอื่นๆ Edit

(เมื่อถูกฆ่าจากดีบัฟ On fire )

"<ชื่อผู้เล่น> couldn't put the fire out."

(เมื่อถูกฆ่าจากดีบัฟ Poison)

"<ชื่อผู้เล่น> couldn't find the antidote."

(เมื่อพยายามทำลาย Demon Altar)

"<ชื่อผู้เล่น> was slain

(ข้อความมาตรฐานจะถูกใช้)"

(วอลล์ ออฟ เฟรช)

"<ชื่อผู้เล่น> was licked." (เมื่อกำแพงเคลื่อนตัวไปจนสุดแมพ)

"<ชื่อผู้เล่น> tried to escape."(เมื่อพยายามที่จะใช้ Magic Mirror)

(เมื่อพยายามใช้ Rod of Discord ในขณะที่ดีบัฟ Chaos State ยังทำงานอยู่)

"<ชื่อผู้เล่น>'s legs appeared where his/her head should be."

"<ชื่อผู้เล่น> didn't materialize."

หมายเหตุ Edit

- ข้อความที่ขึ้นว่า "You were slain..." หลังตัวละครตาย จะไม่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่น IOS และ Android

- เมื่อคุณฆ่าตัวตายด้วยไดนาไมท์หรืออื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน คุณจะเกิดใหม่พร้อมกับเลือดที่เต็ม

- ข้อความ "<ชื่อผู้เล่น> was removed from <ชื่อโลก>." จะเกิดขึ้นแม้วาจะไม่ได้เล่นในโหมด Hardcore ก็ตาม

- ข้อความ "You were slain..." ในเวอร์ชั่นคอนโซลจะมีการกระพิบ ซึ่งต่างจากในเวอร์ชั่น PC

- ไม่กี่วินาทีหลังจากคุณตาย คุณจะมีเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะเกิดใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณทั้งด้านบวกและด้านลบ ประโยชน์คือคุณจะมีเวลามากพอที่จะจดจำสถานที่ที่คุณตาย และสามารถกลับมายังตำแหน่งนั้นได้ แต่ข้อเสียคือ หากคุณตายระหว่างการสู้กับบอสต่างๆ ต่อให้คุณเกือบที่จะกำจัดบอสนั่นได้แล้วคุณถูกฆ่าใกล้จุดเกิดก็ตาม เวลา 5 วินาทีนั้นก็มากพอให้บอสหนีไปได้

- แม้บัคนี้จะถูกแก้ไขแล้วก็ตาม แต่คุณสามารถตายจากการตกจากที่สูงได้ทันทีเมื่อเข้าสู่โลก/เกิดใหม่ ( ยืนยันแล้วในเวอร์ชั่น PC )

- ข้อความ "watched their innards become outards" นั้นจะฟังดูไม่มีเหตุผลมากๆ หากการตายนั้นเกิดจากมอนสเตอร์ เช่น "<ชื่อผู้เล่น> watched their innards become outards by <ชื่อมอนสเตอร์>" แต่กระนั้น คำว่า “by” อาจหมายถึง “beside” ในกรณีนี้ก็เป็นได้

ข้อแนะนำ Edit

- การทำงานของป้ายหลุมศพมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหาตำแหน่งที่ไอเทม / เงินตก เพราะป้ายหลุมศพจะตกอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ตัวละครตายลง

รับข้อมูลจาก "https://terraria.fandom.com/th/wiki/Death?oldid=459"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.