ฟรอสต์ มูน (Frost Moon) เป็นเหตุการณ์ฤทธิ์คริสต์มาสการเรียกกับปัจจุบันนอตตี้ พรีเซ๊น (Naughty Present) ในเวลากลางคืนและสิ้นสุดในยามเช้า 04:30 น. ก็สามารถที่จะเรียกช่วงเวลาของปีใด ๆ และไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่ไม่ซ้ำกันและศัตรูอย่างมากยากที่สปาวในอัตราที่สูงและโจมตีผู้เล่น มันเหมือนกับเหตุการณ์ พั๊มคิน มูน(Pumpkin Moon) แต่ยากกว่า มองเห็นดวงจันทร์กลายเป็นหุ่นตุ๊กตาหิมะแต่ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนปัจจุบัน เพลงที่เล่นจะไม่ซ้ำกัน

ดึงข้อมูลจาก "https://terraria.fandom.com/th/wiki/Frost_Moon?oldid=786"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.