FANDOM


ForestBanner
ขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะยังมีผู้ดูแลที่ระบุคนแน่ชัด แต่ก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเพิ่ม หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่แอดมินของ กลุ่ม Terraria [TH] หรือเพิ่มข้อมูลและรูปแบบพื้นฐานเอง หากไม่ตรงตามรูปแบบของ Gamepedia Wiki หน้าที่ท่านเพิ่มอาจจะถูกลบได้

ยินดีต้อนรับสู่ Thai Terraria Wiki!

นี่คือ Wiki สำหรับผู้เล่น Terraria ในประเทศไทย แหล่งข้อมูลที่ผู้เล่นทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อกันเอง! ขณะนี้พวกเรามีข้อมูลอยู่ 535 หน้า (53 บทความ) จากผู้เล่น

เปิดตัวใหม่อีกครั้ง - 1 พฤศจิกายน 2557

Wiki นี้เคยเป็น Wiki ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรมาก่อน จนมาถึงตอนนี้ Wiki ก็ได้เริ่มต้นสร้างใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้เล่น Terraria ในประเทศไทยทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่มีความรู้ สามารถช่วยสร้าง Wiki ได้โดยการสร้างหน้า เพิ่มเติมข้อมูลไป จัดสรรให้สวยงาม

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Wiki นี้สามารถติดต่อได้ทาง เพจ Terraria in Thailand, กลุ่ม Terraria [TH] เพื่อร่วมเป็นทีมงานในการฟื้นฟู Terraria Wiki ครั้งนี้ด้วยกัน!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.