FANDOM


Terraria VN Wiki

Game Terraria là một vùng đất của cuộc phưu lưu! một vùng đất đầy bí ẩn! tại đó bạn có thể xây dựng, sinh tồn và làm mọi thư để sống. Lựa chọn của bạn trong Terraria là vô hạn, bạn có thể trở thành một nhà xây dựng, một nhà sưu tập hay là một nhà thấm hiểm và còn nhiều nghê khác đang chờ bạn khám phá

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.