Terraria Wiki

Miss the old Hydra Skin? Try out our Hydralize gadget! Visit the preferences page while logged in and turn on the gadget.

READ MORE

Terraria Wiki
Advertisement

Terraria ortamları büyük çoğunlukla toprak ve taş gibi bloklardan oluşmaktadır. Bu blokların çoğu Kazmayla çıkartılabilmektedir. Diğer blokları çıkarabilmek için daha yüksek kalitede bir Kazma gerekmektedir. Baltayla kesilen Odun, Çekiç'le çıkarılan Kazık ve Cam, üzerinde Ağaç, Sandık ya da Şeytan Sunağı bulunan bloklar hariç hepsini kazmayla kazabilirsiniz.

Blok Alet Patlatılabilir
Cobweb.png Cobweb Any weapon or tool ✔️
Wood.png Wood Any axe ✔️
Dirt Block.png Dirt Block Copper Pickaxe ✔️
Snow Block.png Snow Block Copper Pickaxe ✔️
Candy Cane Block.png Candy Cane Block Copper Pickaxe ✔️
Green Candy Cane Block.png Green Candy Cane Block Copper Pickaxe ✔️
Sand Block.png Sand Block Copper Pickaxe ✔️
Ebonsand Block.png Ebonsand Block Copper Pickaxe ✔️
Pearlsand Block.png Pearlsand Block Copper Pickaxe ✔️
Clay Block.png Clay Block Copper Pickaxe ✔️
Mud Block.png Mud Block Copper Pickaxe ✔️
Ash Block.png Ash Block Copper Pickaxe ✔️
Silt Block.png Silt Block Copper Pickaxe ✔️
Stone Block.png Stone Block Copper Pickaxe ✔️
Ebonstone Block.png Ebonstone Block Nightmare Pickaxe ✔️
Pearlstone Block.png Pearlstone Block Nightmare Pickaxe ✔️
Glass.png Glass Any hammer ✔️
Spike.png Spike Any hammer ✔️
Copper Ore.png Copper Ore Copper Pickaxe ✔️
Iron Ore.png Iron Ore Copper Pickaxe ✔️
Silver Ore.png Silver Ore Copper Pickaxe ✔️
Gold Ore.png Gold Ore Copper Pickaxe ✔️
Demonite Ore.png Demonite Ore Gold Pickaxe ✔️
Obsidian.png Obsidian Nightmare Pickaxe ✔️
Meteorite.png Meteorite Gold Pickaxe ✔️
Hellstone.png Hellstone Nightmare Pickaxe
Cobalt Ore.png Cobalt Ore Molten Pickaxe
Mythril Ore.png Mythril Ore Cobalt Drill
Adamantite Ore.png Adamantite Ore Mythril Drill


Tuğlalar[]

Tuğlalar, Ev yapımında ya da arka duvar üretiminde kullanılan blokların bir alt grubudur. Pembe, mavi ve yeşil tuğlalar oyuncu tarafından üretilemez. Bunun yerine Zindandan çıkartılabilir. Tuğlalar yerleştirildikten sonra Kazma ile tekrar çıkartılabilir. Tuğla, bütün bir evin yapımında ya da sadece duvar yapmak için kullanılabilen blok türüdür. Arkaplanda bir şeyler inşa etmeye yarayan tuğla duvar imalatında da kullanılabilir. Tuğlalar blokların alt grubudur.

Altından olanlar dahil olmak üzere, hiç bir tuğlanın NPClere satış değeri yoktur.

Tuğla Çeşitleri:

Tuğla Hammaddesi Patlatılabilir
Gray BrickGray Brick Stone BlockStone Block×2 ✔️
Red BrickRed Brick Clay BlockClay Block×2 ✔️
Obsidian BrickObsidian Brick ObsidianObsidian×2 ✔️
Mudstone BrickMudstone Brick Mud BlockMud Block×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Iridescent BrickIridescent Brick Ash BlockAsh Block×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Copper BrickCopper Brick Copper OreCopper Ore×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Silver BrickSilver Brick Silver OreSilver Ore×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Gold BrickGold Brick Gold OreGold Ore×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Hellstone BrickHellstone Brick HellstoneHellstone×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Cobalt BrickCobalt Brick Cobalt OreCobalt Ore×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Mythril BrickMythril Brick Mythril OreMythril Ore×1 + Stone BlockStone Block×1 ✔️
Demonite BrickDemonite Brick×5 Demonite OreDemonite Ore×1 + Ebonstone BlockEbonstone Block×5 ✔️
Pearlstone BrickPearlstone Brick Pearlsand BlockPearlsand Block×1 + Pearlstone BlockPearlstone Block×1 ✔️
Blue BrickBlue Brick
Green BrickGreen Brick
Pink BrickPink Brick
Snow BrickSnow Brick Snow BlockSnow Block×2 ✔️


Mekanizmalar[]

Mekanizmalar, Terraria dünyasına 1.1 versiyonuyla beraber geldi. Bu bloklar mağaralarda ve tünellerde bulunabilmektedir.

Mekanizmalar
Dart Trap.png Dart Tuzağı
Active Stone Block.png Aktif Taş Blok
Inactive Stone Block.png İnaktif Taş Blok
Boulder.png Yumrukaya

Ayrıca Bkz.[]

Advertisement