Terraria Wiki

Miss the old Hydra Skin? Try out our Hydralize gadget! Visit the preferences page while logged in and turn on the gadget.

READ MORE

Terraria Wiki
Advertisement
Terraria Wiki
Phiên bản Desktop
Nội dung chỉ có ở Desktop: Thông tin chỉ có ở phiên bản Desktop của Terraria.
Chủ đề này chủ yếu nói về phiên bản desktop và danh sách các bản cập nhật phiên bản của Terraria. Để biết thêm về các bản cập nhật của Console, hãy xem Lịch sử Phiên bản Console. Để biết thêm về các bản cập nhật của Mobile, hãy xem Lịch sử Phiên bản Mobile. Để biết thêm về các bản cập nhật của 3DS, hãy xem Lịch sử Phiên bản 3DS. Để biết thêm về chi tiết về những bản cập nhật sắp tới cho phiên bản desktop, hãy xem Tính năng sắp tới.

Phiên bản[]

Phiên bản Desktop của Terraria gồm có phiên bản cho máy tính chạy Windows, Mac, và Linux. Những phiên bản này được phát triển hoàn toàn bởi Re-logic, nhà phát triển ban đầu Terraria (hiện tại Phiên bản Console Phiên bản Console được giao cho Pipeworks, một nhà phát triển bên thứ ba.). Chính vì điều này, các bản cập nhật luôn hướng tới phiên bản Desktop trước.

Cả ba bản Desktop đều có cùng một bản cập nhật và cập nhật cùng lúc, cùng chung một số hiệu phiên bản, mặc dù mỗi loại có gói cài đặt riêng. Tất cả có thể mua/tải qua Steam hoặc GOG.com.

Phiên bản Mac và Linux bắt đầu có mặt với bản 1.3.0.7 là một gói thử nghiệm beta vào 23 th 6, 2015, và trong bản 1.3.0.8 dưới dạng bản đầy đủ vào 12 th 8, 2015. Phiên bản trước chỉ có ở Windows.

Lịch sử phiên bản[]

Phiên bản Ngày ra mắt Tên Nổi bật và ghi chú
1.4.0.5 4 th 6, 2020 Bản sửa lỗi Thần Đuốc, sự kiện mini. Rất nhiều phần tối ưu hóa, sửa lỗi crash, fix bug.
1.4.0.4 23 th 5, 2020 Bản sửa lỗi Tối ưu hóa trải nghiệm, chỉnh sửa quản lý bộ nhớ, cũng như là sửa lỗi crash, và fix bug.
1.4.0.3 20 th 5, 2020 Bản sửa lỗi Thay đổi nhỏ về rơi ra vật phẩm, công thức, và tranh, cũng như tốc độ sinh trưởng của cây và hiệu ứng của thuốc. Loại bỏ "bad torch luck".
1.4.0.2 16 th 5, 2020 Bản sửa lỗi Fix bug và chỉnh sủa nhỏ để cân bằng game.
1.4.0.1 16 th 5, 2020[1] Kết Thúc Hành Trình Chế độ Journey, Chế độ Master, Bestiary, Golf, Pylon, Nghĩa Địa, Ốc Đảo, Queen Slime, Empress of Light.
1.3.5.3 25 th 4, 2017 Bản sửa lỗi Fix bug.
1.3.5.2 21 th 4, 2017 Bản sửa lỗi Cải thiện đồ họa và fix bug cũng như thêm font cải tiến cho người dùng sử dụng tiếng Trung.
1.3.5.1 19 th 4, 2017 Bản sửa lỗi Sủa lỗi crash và fix bug.
1.3.5 19 th 4, 2017[2] Nâng cấp và sửa chữa Hỗ trợ 4K, Thu phóng và Tỉ lệ UI, phiên dịch tốt hơn bao giờ hết, đồ nội thất vàng, pha lê, và dynasty, và sự trở lại của Redigit với nhóm.
1.3.4.4 6 th 12, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.4.3 18 th 11, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.4.2 17 th 11, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.4.2 16 th 11, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.4 15 th 11, 2016[3] Dungeon Defenders II Cập nhật Crossover Thêm mới hiệu ứng bề mặt của nước, sự kiện "bảo vệ tòa tháp" mới với nội dung crossover từ Dungeon Defenders 2
1.3.3.3 3 th 10, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.3.2 13 th 9, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.3.1 11 th 9, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.3 9 th 9, 2016[4] Cập nhật Sa Mạc Cập nhật Sa Mạc Ngầm, Bão Cát, Nguyên tố Cát
1.3.2.1 21 th 7, 2016[5] Bản sửa lỗi
1.3.2 20 th 7, 2016[6] Cập nhật Tiệc Phân loại vật phẩm rương, lựa chọn Corruption hoặc Crimson khi tạo thế giới (Post-WoF), thêm đồ trang trí bữa tiệc.
1.3.1.1 31 th 5, 2016 Bản sửa lỗi
1.3.1 22 th 5, 2016[7] Cập nhật Điện Bản cập nhật lớn cho điện và Kỹ thuật. Hỗ trợ tay cầm.
1.3.0.8 12 th 8, 2015 Ra mắt Mac & Linux Giờ có thể chơi trên Mac và Linux.
1.3.0.7 23 th 7, 2015 Beta Mac & Linux
1.3.0.6 20 th 7, 2015 Bản sửa lỗi
1.3.0.5 13 th 7, 2015 Bản sửa lỗi
1.3.0.4 9 th 7, 2015 Bản sửa lỗi
1.3.0.3 2 th 7, 2015 Bản sửa lỗi
1.3.0.2 30 th 7, 2015 Bản sửa lỗi
1.3.0.1 30 th 6, 2015 Terraria 1.3 Lunar Events, Martian Madness, Hang Đá Granit, Động Đá Hoa, Sa Mạc Ngầm, Chế độ Expert, Thành tựu, Yoyo
1.2.4.1 15 th 5, 2014 Bản sửa lỗi
1.2.4 8 th 5, 2014 Bổ sung Câu cá, Xe Mỏ, Duke Fishron, và Nội dung crossover Pixel Piracy
1.2.3.1 18 th 2, 2014 Bản sửa lỗi
1.2.3 13 th 2, 2014 Bổ sung Thương Nhân Ngao Du, Thợ làm tóc
1.2.2 20 th 12, 2013 Cập nhật Giáng Sinh Nguyệt Hàn
1.2.1.2 31 th 10, 2013 Bản sửa lỗi
1.2.1.1 26 th 10, 2013 Bản sửa lỗi
1.2.1 25 th 10, 2013[8] Cập nhật Halloween Halloween, Pumpkin Moon
1.2.0.3.1 9 th 10, 2013 Bản sửa lỗi
1.2.0.3 9 th 10, 2013 Bản sửa lỗi Nhiều loại Cờ Quái mới, thêm nhiều Đồ Nội Thất
1.2.0.2 3 th 10, 2013[9] Bản sửa lỗi
1.2.0.1 1 th 10, 2013 Bản sửa lỗi
1.2 30 th 9, 2013[10] Terraria 1.2 The Crimson, Mưa, Quần xã Tuyết, Queen Bee, Chlorophyte, Plantera, Ngôi Đền Trong Rừng, Golem, Cướp Biển Xâm Lăng
1.1.2 17 th 1, 2012[11] Bản sửa lỗi Hỗ trợ đa ngôn ngữ
1.1.1 15 th 12, 2011[12] Cập nhật Giáng Sinh Quân Đoàn Băng Giá, Santa Claus
1.1 1 th 12, 2011[13] Terraria 1.1 Hardmode, Cánh, Kỹ thuật, modifier của vật phẩm, Boss Cơ Khí
1.0.6.1 17 th 8, 2011[14] Máy Cưa
1.0.6 9 th 8, 2011[15] Đòn chí mạng, Loại sát thương
1.0.5 June 23, 2011[16] Thuốc
1.0.4 10 th 6, 2011[17] King Slime, Vật phẩm Trang trí
1.0.3 2 th 6, 2011[18] Tim
1.0.2 May 23, 2011[19] Bom Dính
1.0.1 17 th 5, 2011[20]
1.0 16 th 5, 2011[21] Ra mắt Chính thức

Được nhắc đến[]


Advertisement