House (House/cs)

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Základní dům.
9 (šířka) x 7 (výška)

Dům (nebo Domov) je struktura vybudovaná hráčem, kterou potřebují městská NPC ke svému zrození. Každé NPC potřebuje svůj vlastní dům. Tato struktura musí splňovat řadu požadavků, aby mohla fungovat jako Dům (detailnější popis níže). Můžete se ujistit, že struktura splňuje požadavky tím, že použijete tlačítko Domovního menu označené symbolem otazníku ("?"). NPC se do svých domů uchylují většinou během noci a zůstávají zde až do rozbřesku. Schovávají se do nich také během zatmění Slunce (od 1.2.3).

Průvodce se objeví po založení nového světa. Jestliže je zabit, zrodí se opět ve svém Domě (pokud nějaký má). Stařec a Obchodní cestující dům nepotřebují.

Rybář, Gobliní kutil, Mechanička, Stylista a Kouzelník se ve hře objeví bez ohledu na to, jestli je pro ně k dispozici dům. Jakmile na ně však narazíte, budou dům potřebovat, aby se v něm mohli následně objevovat.

Rozhraní[edit | edit source]

Dům musí být plně uzavřený:

 • Boční stěny (vertikální bloky) mohou být tvořeny Bloky, Dveřmi nebo Dřevěnými platformami.
 • Podlaha a strop (horizontální bloky) mohou být vytvořeny z Bloků nebo Dřevěných platform.
 • NPC potřebují alespoň jeden pevný blok (ne platformu), na kterém mohou stát během noci. Tento blok nemusí být nutně propojen s ostatními bloky ve stěnách domu (viz obrázek).

Vstup[edit | edit source]

Dům musí mít minimálně jeden vstup, který je tvořen Dveřmi ve zdi nebo Dřevěnou platformou ve stropě, podlaze nebo zdech.

Velikost[edit | edit source]

Miniatuní 3x10 Dům.

Započítáme-li okraje (podlaha, boční zdi a strop), obsah Domu musí mít nejméně 60 dlaždic, ale ne více, než 750.

Navíc vnější okraj Domu musí dosahovat některého z následujících minimálních velikostních požadavků:

Bez stropu, podlahy a zdí Zahrnující strop, podlahu a zdi
3 dlaždice široký x 10 dlaždic vysoký 5 dlaždic široký x 12 dlaždic vysoký
4 dlaždice široký x 8 dlaždic vysoký 6 dlaždic široký x 10 dlaždic vysoký
6 dlaždic široký x 6 dlaždic vysoký 8 dlaždic široký x 8 dlaždic vysoký
7 dlaždic široký x 5 dlaždic vysoký 9 dlaždic široký x 7 dlaždic vysoký
8 dlaždic široký x 4 dlaždice vysoký 10 dlaždic široký x 6 dlaždic vysoký
10 dlaždic široký x 3 dlaždice vysoký 12 dlaždic široký x 5 dlaždic vysoký

Zadní zdi[edit | edit source]

Dům musí mít zadní zdi tak, aby byly vhodné. Může být použita jakákoliv zeď, kterou hráč vyrobí nebo vytěží kromě Modré ploché stěny (dá se nalézt v Kobce).

Nabytek[edit | edit source]

Dům musí mít minimálně jeden plnohodnotný Zdroj světla, předmět s rovným povrchem a vedle něj umístěný nějaký pohodlný předmět. Níže uvedený seznam předmětů splňuje tyto požadavky.

 • Ne každý předmět produkující světlo je plnohodnotným světelným zdrojem pro dům. Pro tento účel musíte použít jeden z níže uvedených.
 • Jakýkoliv typ předmětů uvedených dole splňují požadavky. Na příklad, jakkoliv zbarvená Pochodeň bude fungovat, stejně tak jakýkoliv typ křesla.
Zdroj světla
Pochodeň Pochodeň
Tiki pochodeň Pochodeň na stojanu
Svíčka Svíčka
Lebeční lucerna Lebková lucerna
Svícen Svícen
Dynastická lampa Lampa
Houbová lucerna Lucerna
Chandelier lustr
Čínská lucerna Čínská lucerna
Jack-o'-lantern Vydlabaná dýně
Modré světélko Vánoční světýlka
Předmět s rovnou plochou
Table Stůl
Komoda Šatník
Pracovní stůl Ponk
Vana Vana
Knihovna Knihovna
Klavír Piano
Pohodlný předmět
Chair Židle
Trůn Trůn
Lavice Lavička
Postel Postel
Pohovka Gauč

Umístění[edit | edit source]

Pokud je Dům umístěn v blízkosti Zkázy nebo Karmínu, může se stát neobyvatelným. Pokud se tyto biomy rozšíří až k Domu, tak s NPC, která ho obývají, vystěhují a začnou se toulat po okolí, dokud nebudou mít k dispozici Dům nový.

Dům je považován za zkažený na základě jeho "hodnoty zkaženosti", která se počítá v okruhu 45 bloků kolem Domu (ve všech směrech); jeho zkaženost musí být 250 a méně. To je přibližně polovina bloků v celém dosahu.

Nejjednodušší možné řešení[edit | edit source]

Nejjednodušší a nejmenší možný Dům.

Potřebný materiál:

Shrnutí potřebného materiálu:

Tento způsob sice funguje, ale pokud nechcete mít Dům obalený révou, nahraďte hlínu dřevem, kamenem nebo blátem. This works, but if you don't want house to be occupied by vines, replace dirt with wood, stone, or mud. Zatímco je toto nejjednodušší řešení, je citlivé na Zkázu a Karmín.

Poznámky[edit | edit source]

 • Domy na sebe mohou být navázány a sdílet tak společné zdi, podlahy, stropy a dveře.
 • Pokud je Dům přiřazený některému NPC zničen nebo nesplňuje některé jeho požadavky, NPC bude bloumat po okolí, dokus pro něj nebude znovu dostupný jiný dům. Pokud bude zabito, NPC se znovu zrodí, jakmile bude k dispozici platný dům.
 • NPC se nezrodí ve svém Domě, pokud je jeho Dům právě vidět na obrazovce, a místo toho bude chodit kolem. Vypnutí a restartování hry jednoho hráče umístí NPC do jeho domu. Jestliže se hráč večer pohybuje několik obrazovek daleko od Domu nebo pokud použije Magické zrcadlo nebo Teleportér, NPC se automaticky objeví doma.
 • Ve hře jednoho hráče bude na konci všech 19 NPC (20 během Vánočního období) hráči k dispozici v běžném biomu tomu hráči, který plně pokročí ve hře. Bylo by dobré zhodnotit strukturu stavby obsahujících 19 nároky splňujících pokojů (20 během Vánočního období), když plánujete svoji centrálu. Lanýž je dodatečné 20 NPC (nebo 21 během Vánočního období), které musí být na povrchu Houbového biomu a raději by měl být ubytován odděleně od hráčovy hlavní struktury.
 • Strany, vršek ani spodek světa se NEPOČÍTÁ jako stěny.
 • Pokud se kamenné stěny změní na Perlové stěny, Dům se stane nevyhovujícím.
 • Pokud ve světě stavíte dům na originálním bodu zrození, je nejlepší, když do popředí nebudete umisťovat žádné přední objekty nebo bloky v místě, kde se postavy objevují. Po objevení se totiž tyto předměty odeberou a umístí do hráčova inventáře.

Tipy[edit | edit source]

 • Umístění zdroje světla do místnosti žijícího stromu nebo do struktury plovoucího ostrova z je učiní vhodným pro bydlení, ledaže byste odstranili tamní nábytek.
 • Pokud si přejete zamezit NPC, aby se potulovalo kolem, Umístěte na každou stranu dveří na zem pochodeň (od 1.2 není nutné, aby byla na zemi). Nejenom, že se bude počítat jako světelný zdroj, ale také zamezí NPC, aby opustilo dům. Ale mějte na paměti, že tohle komplikuje otevírání dveří i hráči, až se bude muset otočit směrem ode dveří, aby je otevřel nebo kliknout pravým tlačítkem na pochodeň a znovu ji umístit, pokud bude chtít vstoupit. Dřevěné paprsky a Dřevěné platformy fungují stejně.

Historie[edit | edit source]

 • Desktop 1.2: Opraven bug, že obyvatelný dům se mohl stát neobyvatelným.
 • Desktop 1.1: Nyní je zde Domovní rozhraní pro kontrolu, jeslti je dům vhodný pro nastěhování a označení specifického domu pro specifické NPC.