Terraria Wiki

Miss the old Hydra Skin? Try out our Hydralize gadget! Visit the preferences page while logged in and turn on the gadget.

READ MORE

Terraria Wiki
Advertisement

Cái nhìn tổng quan về các tầng mà chúng xuất hiện trong thế giới kích cỡ trung bình. Nhớ rằng, ở trong trò chơi, phông nền của Underground và Cavern sẽ xuất hiện ở sâu hơn một chút so với thực tế nơi chúng bắt đầu.

Một thế giới trong Terraria được chia thành 5 tầng, mỗi cái sẽ bắt đầu ở độ sâu khác nhau, hoặc độ cao. Mỗi tầng sẽ có đặc điểm riêng. Hầu hết các tầng đều chứa đồng thời nhiều loại quần xã.

Độ sâu được xác định bằng Depth Meter hoặc bất kỳ phụ kiện nào tương tự:

  • Trên Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console, Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo SwitchPhiên bản tModLoader Phiên bản tModLoader, độ sâu đo bằng feet, với 1 khối bằng 2 feet.
  • Trên Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ, độ sâu đo bằng mét, với 2 khối bằng 1 mét.
  • Trên Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, độ sâu không được đo.

Depth Meter hiển thị bao nhiêu feet/mét trên tầng Mặt Đất, hoặc bao nhiêu feet/mét ở dưới tầng Mặt Đất. Mỗi mục gồm tên các tầng: Space (Vũ Trụ), Surface (Mặt Đất), Level Surface (Giới hạn Mặt Đất), Underground, Caverns (Hang Động), và Underworld (Địa Ngục). Giới hạn của chúng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, kích cỡ thế giới, và sự hình thành thế giới một cách ngẫu nhiên.

Space[]

Tầng Vũ Trụ ở trên cùng. Nó là một quần xã riêng rẽ và không chứa một quần xã nào khác. Và nó thường không chứa bất kỳ công trình nào, mặc dù Floating IslandLiving Tree có thể ngẫu nhiên mở rộng đến trên đó. Mặt Trời, Mặt Trăng, và các Sao luôn hiện rõ cho dù phông nền có màu đen, thể hiện thời gian trong ngày. Trọng lực giảm đi khi ở trên này, khiến người chơi nhảy cao và rơi chậm hơn. Harpy sinh ra ở đây, và trong Hardmode, là thêm cả WyvernArch Wyvern. Trong thế giới kích cỡ nhỏ, tầng này xuất hiện ít hơn 1/5 thế giới, tăng lên 1/2 ở thế giới kích cỡ lớn.

Surface[]

Tầng Mặt Đất bao gồm Forest, Desert, Corruption, Crimson, Jungle, Snow biome, Hallow, và Ocean. Quần xã Meteorite sẽ được tìm thấy ở đây khi chúng xuất hiện. Lối vào của Dungeon cũng ở đây. Tầng này luôn chứa Floating Island, mặc dù chúng luôn xuất hiện ở phía trên vùng mặt đất phía dưới. Glowing Mushroom biome trên mặt đất có thể được người chơi tạo ra ở đây, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện một cách tự nhiên.

Cỏ ở Corruption/Crimson và Hallow sẽ mọc tự nhiên, liên tục, và lan ra (mặc dù có thể được gieo bằng hạt giống hoặc Staff of Regrowth ở các tầng khác, nhưng chúng sẽ không lan ra). Câybụi gai ở Corruption/Crimson chỉ mọc ở lớp mặt. Các loại khối địa hình bao phủ một lượng lớn ở tầng dưới, với Dirt Wall ở phía sau.

Vùng ở phía dưới lớp đất mặt (vùng mà người chơi phải đào để có thể đi vào) vẫn được tính là "mặt đất" nếu chúng vẫn ở trên Tầng Mặt Đất của Depth Meter (0 feet). Nếu nhạc ban ngày/ban đêm thông thường vẫn nghe thấy được ở dưới lòng đất thì đây vẫn là Tầng Mặt Đất. Dưới tầng này, nhạc sẽ thay đổi.

Tầng Vũ Trụ và Tầng Mặt Đất chiếm 1/4 độ cao của thế giới. Chiều cao của lớp bề mặt thay đổi ít hơn nhiều so với kích thước thế giới so với chiều cao của bản đồ, nhỏ hơn một nửa so với thế giới lớn so với thế giới nhỏ.

Underground[]

Để ý kĩ sự khác nhau giữa phông nền của Underground và Cavern.

Tầng Underground chứa cùng quần xã so với trên Mặt Đất. Tầng này bắt đầu ở 0 feet, và kéo dài tới khoảng 10% chiều cao bản đồ. Nó có một phông nền đá.

Cavern[]

Tầng Hang Động chứa Ice biome, quần xã Nấm Phát Sáng Ngầm, và quần xã Underground Jungle , với từng cái xác định phía dưới quần xã của chúng trên Mặt Đất. Nó có thêm các quần xã nhỏ khác xen lẫn những quần xã dễ nhận thấy kia (xem trang Cavern để biết thêm chi tiết). Trong Hardmode, có thêm Corruption/Underground Crimson, và Underground Hallow, sẽ hình thành. Phần lớn khu vực của Dungeon cũng mở rộng tới tầng này.

Đây là tầng lớn nhất và chiếm hơn nửa bản đồ, nằm giữa Underground và Địa Ngục. Tầng này có phông nền gần giống với Underground, với phông nên đá có màu xám. Nó cũng có nhạc nền riêng.

Underworld[]

Tầng này nằm ở phía dưới tầng Hang Động, 300 feet phía dưới. Phông nền là các bể lava và cột đá. Địa ngục là một quần xã riêng rẽ và không chứa một quần xã nào khác. Lava dưới này rất nhiều. Bất kỳ nước nào chảy xuống dưới này đều biến mất ("bốc hơi") nhanh chóng.

Xem thêm[]

  • World Banner thể hiện tầng thế giới.


Advertisement