Moon Lord (Moon Lord/cs)

From Terraria Wiki
Jump to: navigation, search
Moon Lord
Moon Lord.png
Map Icon Moon Lord.png
Map Icon
Classic mode icon.png Classic
Expert mode icon.png Expert
Master mode icon.png Master
Statistics
Typ
Prostředí
Typ AIMoon Lord AI
Poškození(Varies per attack)
Max. život145000/217500/277311 (total)
Obrana(Varies per part)
O. v. odražení100%
Immune toConfused
Způsobuje debuff
DebuffMoon BiteMoon BiteDesktop, Console, and Mobile versions
Popisek debuffuYou are unable to absorb healing effects
Trvání14 seconds/16 seconds
Sounds

Moon Lord Trophy.png"Blíží se bezprostřední zkáza..."Moon Lord Trophy.png 

Pán Měsíce (Moon Lord) je závěrečný boss Terrarie. Zjeví se na závěr Měsíčních událostí (Lunar Events), zahájených Šíleným Kultistou (Lunatic Cultist), 60 sekund potom, co je poražena poslední Nebeská Věž (Celestial Tower). Také může být vyvolán ručně pomocí Nebeské Pečeti (Celestial Sigil), čímž lze přeskočit zabíjení Šíleného Kultisty a posléze Nebeských Věží.

Pokud během bitvy všichni hráči zemřou, Pán Měsíce zmizí. Může být znovu vyvolán opětovným dokončením Měsíčních události, nebo použitím Nebeské pečeti.

Pán Měsíce je imunní vůči Ichor debuffu (Ichor debuff).

Parts[edit | edit source]

Moon Lord
Moon Lord's Head.gif
Classic mode icon.png Classic
Expert mode icon.png Expert
Master mode icon.png Master
Statistics
Typ
Boss Part
Prostředí
Typ AIMoon Lord Head AI
Poškození0 (melee)
150/300/450 (Phantasmal Deathray)
60/120/180 (Phantasmal Bolt) [3]
Max. život45000/67500/86062
Obrana50
O. v. odražení100%
Immune toConfused
Moon Lord's Hand
Moon Lord's Hand.gif
Classic mode icon.png Classic
Expert mode icon.png Expert
Master mode icon.png Master
Statistics
Typ
Boss Part
Prostředí
Typ AIMoon Lord Hand AI
Poškození0 (melee)
80 (Melee (eye socket))
100/200/300 (Phantasmal Sphere)
60/120/180 (Phantasmal Eye)
60/120/180 (Phantasmal Bolt) [2]
Max. život25000/37500/47812
Obrana40
O. v. odražení100%
Immune toConfused
Moon Lord's Core
Moon Lord's Core.gif
Classic mode icon.png Classic
Expert mode icon.png Expert
Master mode icon.png Master
Statistics
Typ
Boss Part
Prostředí
Typ AIMoon Lord Core AI
Poškození0
Max. život50000/75000/95625
Obrana70
O. v. odražení100%
Immune toConfused
Možné získat
Peníze1250

References[edit | edit source]

  1. Information taken from the Počítačová verze Počítač 1.4.0.5 source code, method RegisterBoss_MoonLord() in Terraria.GameContent.ItemDropRules.ItemDropDatabase.cs There may be inaccuracies, as the current Počítačová verze Počítačová verze is 1.4.2.2.
  2. Information taken from the Počítačová verze Počítač 1.4.0.5 source code, method AI() in Terraria.NPC.cs, under aiStyle == 78 There may be inaccuracies, as the current Počítačová verze Počítačová verze is 1.4.2.2.
  3. Information taken from the Počítačová verze Počítač 1.4.0.5 source code, method AI() in Terraria.NPC.cs, under aiStyle == 79 There may be inaccuracies, as the current Počítačová verze Počítačová verze is 1.4.2.2.