Terraria Wiki

Miss the old Hydra Skin? Try out our Hydralize gadget! Visit the preferences page while logged in and turn on the gadget.

READ MORE

Terraria Wiki
Advertisement


Hakker er verktøy brukt for å fjerne blokker og samle malm. De kan fjerne plasserte treblokker, i tillegg til plasserte møbler. Derimot kan ikke en hakke fjerne vegger, dette krever en hammer i steden for. Man kan også bruke dem som grunnleggende nærkampvåpen.

Nye spillere starter med en kobberhakke.

Hakker kan bruke modifikatorer som øker hastigheten, som Rask og Lett. Tilbehør med Voldelig-motifikatoren vil ikke øke bergverkshastighet ettersom bare motifikatoren på selve hakken vil påvirke dette.

Hakke Lages av Hakkestyrke Skade Hastighet
Copper Pickaxe.pngKobberhakke 12 × Copper Bar.png + 4 × Wood.png 35% 5 Gjennomsnitlig
Iron Pickaxe.pngJernhakke 12 × Iron Bar.png + 4 × Wood.png 45% 5 Hurtig
Silver Pickaxe.pngSølvhakke 12 × Silver Bar.png + 4 × Wood.png 45% 6 Hurtig
Gold Pickaxe.pngGullhakke 12 × Gold Bar.png + 4 × Wood.png 55% 6 Hurtig
Nightmare Pickaxe.pngMarerittshakke 12 × Demonite Bar.png + 6 × Shadow Scale.png 65% 11 Hurtig
Molten Pickaxe.pngSmeltehakke 35 × Hellstone Bar.png 100% 18 Gjennomsnitlig
Antall slag for å ødelegge en blokk
Hakke Sand, sørpe, leire Jord Stein, murstein, malm Hule Meteor Obsidian Ebonstein, Helvetesstein
Copper Pickaxe.pngKobberhakke 2 2 3 6 - - -
Iron Pickaxe.pngJernhakke 2 2 3 5 - - -
Silver Pickaxe.pngSølvhakke 2 2 3 5 - - -
Gold Pickaxe.pngGullhakke 1 2 2 4 4 - -
Nightmare Pickaxe.pngMarerittshakke 1 1 2 4 4 2 4
Molten Pickaxe.pngSmeltehakke 1 1 1 2 2 1 2


tr:Pickaxes/tr

Advertisement