Terraria Wiki

Miss the old Hydra Skin? Try out our Hydralize gadget! Visit the preferences page while logged in and turn on the gadget.

READ MORE

Terraria Wiki
Advertisement
Tin Bar
 • ảnh vật phẩm của Tin Barảnh vật phẩm cũ của Tin Bar
 • Tin Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán225
Researchcần có 25

Thỏi Thiếc là loại thỏi kim loại đầu tiên trong game được dùng để chế tạo trang bị cấp độ Thiếc. Bản thay thế của nó là Thỏi Đồng. Nó có thể được đặt trên mặt đất như một loại đồ nội thất.

Chế tạo[]

Công thức[]

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Tin BarTin BarFurnaceFurnace
total: 1 row(s)

Sử dụng trong[]

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Tin AxeTin Axe (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (6)
 • Any WoodAny Wood (3)
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Tin AxeTin Axe (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (9)
 • Any WoodAny Wood (3)
Tin BowTin Bow
 • Tin BarTin Bar (7)
Tin BroadswordTin Broadsword (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (6)
Tin BroadswordTin Broadsword (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (8)
Tin ChainmailTin Chainmail (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (20)
Tin ChainmailTin Chainmail (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (25)
Tin ChandelierTin Chandelier
 • Tin BarTin Bar (4)
 • TorchTorch (4)
 • ChainChain
Tin GreavesTin Greaves (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (16)
Tin GreavesTin Greaves (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (20)
Tin HammerTin Hammer (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (8)
 • Any WoodAny Wood (3)
Tin HammerTin Hammer (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (10)
 • Any WoodAny Wood (3)
Tin HelmetTin Helmet (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (12)
Tin HelmetTin Helmet (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (15)
Tin PickaxeTin Pickaxe (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (8)
 • Any WoodAny Wood (4)
Tin PickaxeTin Pickaxe (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (12)
 • Any WoodAny Wood (4)
Tin ShortswordTin Shortsword (Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản MobilePhiên bản Nintendo Switch)
 • Tin BarTin Bar (5)
Tin ShortswordTin Shortsword (Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DSPhiên bản tModLoader)
 • Tin BarTin Bar (7)
Topaz StaffTopaz Staff
 • Tin BarTin Bar (10)
 • TopazTopaz (8)
Tin WatchTin Watch
 • Tin BarTin Bar (10)
 • ChainChain
TableTable ChairChair
total: 20 row(s)

Xem thêm[]

Lịch sử[]

 • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.


Advertisement