Terraria Wiki
Advertisement

This module stores the localization information for Module:Item.-- l10n text, need to be translated.
return {
	['en'] = {
		['id_text_item'] = 'Internal [[Item IDs|Item ID]]: ',
		['id_text_tile'] = 'Internal [[Tile IDs|Tile ID]]: ',
		['id_text_wall'] = 'Internal [[Wall IDs|Wall ID]]: ',
		['id_text_npc'] = 'Internal [[NPC IDs|NPC ID]]: ',
		['id_text_mount'] = 'Internal [[Mount IDs|Mount ID]]: ',
		['id_text_buff'] = 'Internal [[Buff IDs|Buff ID]]: ',
		['id_text_projectile'] = 'Internal [[Projectile IDs|Projectile ID]]: ',
		['id_text_armor'] = 'Internal [[Armor IDs|Armor ID]]: ',
	},
	['de'] = {
		['id_text_item'] = 'Interne [[Gegenstands-IDs|Gegenstands-ID]]: ',
		['id_text_tile'] = 'Interne [[Feld-IDs|Feld-ID]]: ',
		['id_text_wall'] = 'Interne [[Wand-IDs|Wand-ID]]: ',
		['id_text_npc'] = 'Interne [[NPC-IDs|NPC-ID]]: ',
		['id_text_mount'] = 'Interne [[Reittier-IDs|Reittier-ID]]: ',
		['id_text_buff'] = 'Interne [[Statuseffekt-IDs|Statuseffekt-ID]]: ',
		['id_text_projectile'] = 'Interne [[Projektil-IDs|Projektil-ID]]: ',
		['id_text_armor'] = 'Interne [[Rüstungs-IDs|Rüstungs-ID]]: ',
	},
	['fr'] = {
		['id_text_item'] = '[[Item IDs|ID interne de l\'objet]] : ',
		['id_text_tile'] = '[[Tile IDs|ID interne de la tuile]] : ',
		['id_text_wall'] = '[[Wall IDs|ID interne du mur]] : ',
		['id_text_npc'] = '[[NPC IDs|ID interne du PNJ]] : ',
		['id_text_mount'] = '[[Mount IDs|ID interne de la monture]] : ',
		['id_text_buff'] = '[[Buff IDs|ID interne du buff]] : ',
		['id_text_projectile'] = '[[Projectile IDs|ID interne du projectile]] : ',
		['id_text_armor'] = '[[Armor IDs|ID interne de l\'armure]] : ',
	},
	['hu'] = {
		['id_text_item'] = '[[Tárgyi adatértékek|Tárgyi]] adatértéke: ',
		['id_text_tile'] = '[[Kockabeli adatértékek|Kockabeli]] adatértéke: ',
		['id_text_wall'] = '[[Fali adatértékek|Fali]] adatértéke: ',
		['id_text_npc'] = '[[Ellenféli adatértékek|Ellenféli]] adatértéke: ',
		['id_text_mount'] = '[[Hátasbeli adatértékek|Hátasbeli]] adatértéke: ',
		['id_text_buff'] = '[[Hatásbeli adatértékek|Hatásbeli]] adatértéke: ',
		['id_text_projectile'] = '[[Lövedéki adatértékek|Lövedéki]] adatértéke: ',
		['id_text_armor'] = '[[Páncélbeli adatértékek|Páncélbeli]] adatértéke: ',
	},
	['it'] = {
		['id_text_item'] = '[[Item IDs/it|ID Oggetto Interno]]: ',
		['id_text_tile'] = '[[Tile IDs/it|ID Tile Interno]]: ',
		['id_text_wall'] = '[[Wall IDs/it|ID Muro Interno]]: ',
		['id_text_npc'] = '[[NPC IDs/it|ID PNG Interno]]: ',
		['id_text_mount'] = '[[Mount IDs/it|ID Montatura Interna]]: ',
		['id_text_buff'] = '[[Buff IDs/it|ID Buff Interno]]: ',
		['id_text_projectile'] = '[[Projectile IDs/it|ID Proiettile Interno]]: ',
		['id_text_armor'] = '[[Armor IDs/it|ID Armatura Interna]]: ',
	},
	['pl'] = {
		['id_text_item'] = 'Wewnętrzny [[ID przedmiotów|ID przedmiotu]]: ',
		['id_text_tile'] = 'Wewnętrzny [[ID taylów|ID taylu]]: ',
		['id_text_wall'] = 'Wewnętrzny [[ID ścian]]y: ',
		['id_text_npc'] = 'Wewnętrzny [[ID NPC-tów|ID NPC-tu]]: ',
		['id_text_mount'] = 'Wewnętrzny [[ID pojazdów|ID pojazdu]]: ',
		['id_text_buff'] = 'Wewnętrzny [[ID efektów|ID efektu]]: ',
		['id_text_projectile'] = 'Wewnętrzny [[ID pocisków|ID pocisku]]: ',
		['id_text_armor'] = 'Wewnętrzny [[ID zbroi]]: ',
	},
	['pt'] = {
		['id_text_item'] = '[[Item IDs|ID Interno do Item]]: ',
		['id_text_tile'] = '[[Tile IDs|ID Interno do Bloco]]: ',
		['id_text_wall'] = '[[Wall IDs|ID Interno da Parede]]: ',
		['id_text_npc'] = '[[NPC IDs|ID Interno do NPC]]: ',
		['id_text_mount'] = '[[Mount IDs|ID Interno da Montaria]]: ',
		['id_text_buff'] = '[[Buff IDs|ID Interno do Buff]]: ',
		['id_text_projectile'] = '[[Projectile IDs|ID Interno do Projétil]]: ',
		['id_text_armor'] = '[[Armor IDs|ID Interno da Armadura]]: ',
	},
	['ru'] = {
		['id_text_item'] = 'Внутренний [[Идентификаторы предметов|ID предмета]]: ',
		['id_text_tile'] = 'Внутренний [[Идентификаторы тайлов|ID тайла]]: ',
		['id_text_wall'] = 'Внутренний [[Идентификаторы стен|ID стены]]: ',
		['id_text_npc'] = 'Внутренний [[Идентификаторы существ|ID существа]]: ',
		['id_text_mount'] = 'Внутренний [[Идентификаторы средств передвижения|ID сред. передвиж.]]: ',
		['id_text_buff'] = 'Внутренний [[Идентификаторы бафов|ID бафа]]: ',
		['id_text_projectile'] = 'Внутренний [[Идентификаторы снарядов|ID снаряда]]: ',
		['id_text_armor'] = 'Внутренний [[Идентификаторы брони|ID брони]]: ',
	},
	['uk'] = {
		['id_text_item'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори предметів|ID предмета]]: ',
		['id_text_tile'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори тайлів|ID тайла]]: ',
		['id_text_wall'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори стін|ID стіни]]: ',
		['id_text_npc'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори істот|ID істоти]]: ',
		['id_text_mount'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори засобів пересування|ID засоб. пересув.]]: ',
		['id_text_buff'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори бафов|ID бафа]]: ',
		['id_text_projectile'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори снарядів|ID снаряда]]: ',
		['id_text_armor'] = 'Внутрішній [[Ідентифікатори броні|ID броні]]: ',
	},
	['vi'] = {
		['id_text_item'] = '[[Item IDs/vi|ID Vật phẩm]]: ',
		['id_text_tile'] = '[[Tile IDs/vi|ID Khối]]: ',
		['id_text_wall'] = '[[Wall IDs/vi|ID Tường]]: ',
		['id_text_npc'] = '[[NPC IDs/vi|ID NPC]]: ',
		['id_text_mount'] = '[[Mount IDs/vi|ID Thú cưỡi]]: ',
		['id_text_buff'] = '[[Buff IDs|ID Buff]]: ',
		['id_text_projectile'] = '[[Projectile IDs/vi|ID Projectile]]: ',
		['id_text_armor'] = '[[Armor IDs/vi|ID Giáp]]: ',
	},
	['yue'] = {
		['id_text_item'] = '內部[[Item IDs/yue|物品ID]]:',
		['id_text_tile'] = '內部[[Tile IDs/yue|圖格ID]]:',
		['id_text_wall'] = '內部[[Wall IDs/yue|牆格ID]]:',
		['id_text_npc'] = '內部[[NPC IDs/yue|NPC ID]]:',
		['id_text_mount'] = '內部[[Mount IDs/yue|坐騎ID]]:',
		['id_text_buff'] = '內部[[Buff IDs/yue|加益ID]]:',
		['id_text_projectile'] = '內部[[Projectile IDs/yue|拋體ID]]:',
		['id_text_armor'] = '內部[[Armor IDs/yue|裝甲ID]]:',
	},
	['zh'] = {
		['id_text_item'] = '内部[[物品 ID]]:',
		['id_text_tile'] = '内部[[图格 ID]]:',
		['id_text_wall'] = '内部[[墙 ID]]:',
		['id_text_npc'] = '内部 [[NPC ID]]:',
		['id_text_mount'] = '内部[[坐骑 ID]]:',
		['id_text_buff'] = '内部[[增益 ID]]:',
		['id_text_projectile'] = '内部[[射弹 ID]]:',
		['id_text_armor'] = '内部[[盔甲 ID]]:',
	},
}
Advertisement