Terraria Wiki
Advertisement
Terraria Wiki
3,710
个页面

钨砖墙是一种用钨砖制成的背景。和所有墙一样,钨砖墙会阻止敌怪在放置了它的图格上生成,亦可用于为 NPC 造房屋

制作[]

配方[]

产物材料制作站
钨砖墙钨砖墙 (4)工作台工作台
total: 1 row(s)

用于[]

产物材料制作站
钨砖钨砖工作台工作台
total: 1 row(s)

历史[]

本Wiki翻译以官方Wiki中文语言包为准
Advertisement